Firemní dárcovství

Pomáháme překonávat překážky lidem s autismem a jejich rodinám. Pomozte s námi stavět k nim schůdnější stezky.

Chcete nás podpořit? Uvítáme finanční nebo věcné dary, ale i váš čas, znalosti a zkušenosti.

Kromě obecné pomoci lidem s autismem a jejich rodinám můžete podpořit i konkrétní projekty NAUTIS, které budou odpovídat poslání vaší organizace, koncepci a cílům vašeho CSR, komunikační strategii, nebo třeba cílové skupině vašich klientů či regionu, kde vaše firma působí.

Jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti firem (CSR) je firemní filantropie. Myšlenka filantropických akcí reaguje na potřebu firem reálně uplatňovat principy společenské odpovědnosti a nabízí jejich propojení s týmovým rozvojem. Už jste s ní začali? Pokud ne, tak nyní je ta správná chvíle. Jste zaměstnanec? Ptejte se, zda a jak podporuje vaše firma neziskové organizace, a zapojte se.

Finanční dar

Finanční příspěvek může být jednorázový či opakovaný. Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem. Pravidelná podpora nám umožní dlouhodobě plánovat naše aktivity a získat větší finanční nezávislost na nestabilních dotačních příležitostech.

Finanční dar zašlete na:

  • náš bankovní účet: 6670598002/5500 
  • náš sbírkový účet: 2003420034/5500
  • nebo přes Darujspravne.cz

Účty jsou vedeny u Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4-Nusle. Rádi vám vystavíme darovací smlouvu a/nebo potvrzení pro daňové účely, dojednáme konkrétní využití vašich darů, popřípadě podmínky partnerství.

Věcný dar

Můžete nás podpořit i formou:

  • Věcí a produktů – např. pomůcky, hygienické prostředky, elektrické spotřebiče, pomůcky, kancelářský materiál, potraviny
  • Poskytnutím služeb – např. údržba a opravy budov a zařízení, úklid, odborné znalosti

Firemní dobrovolnictví 

Prostřednictvím účasti zaměstnanců vaší firmy nám můžete pomoci například s technicko-provozními věcmi, organizací kulturně-osvětových nebo vzdělávácích akcí a s různými administrativními činnostmi. Nebo pro nás ve firmě uspořádejte fundraisingovou akci.

Rozhodnete-li se stát naším dárcem, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši 2000 Kč.


Vážíme si každého daru a projevené důvěry.

Chcete se stát našim dárcem? Kontaktujte nás.

Ing. Pavel Bartoň
manažer fundraisingu
pavel.barton@nautis.cz, +420 603 542 805

Ing. Pavla Lysáková Flídrová, MBA
vedoucí grantového oddělení
pavla.lysakova@nautis.cz, +420 774 723 185

Přejít nahoru