Chráněné bydlení

Podpora dospělých lidí s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci blízkých osob.

Chráněné bydlení poskytujeme klientům s poruchou autistického spektra již od roku 2009. 

V současné době provozujeme tři tréninkové byty (1+ kk) v Praze na Černém Mostě, a jeden chráněný byt (1+kk) v Libereckém kraji na Smržovce.

Jak služba probíhá 

V rámci chráněného bydlení tréninkového typu (byty v Praze) klient uzavírá smlouvu na dobu 12 měsíců. 

Chráněné bydlení na Smržovce je koncipováno jako služba na dobu neurčitou, pracovník služby zajišťuje průběžnou péči o klienta v podobě konzultací a zprostředkování služby osobní asistence.

Klienti v obou typech bydlení bydlí v bytě sami, koordinátor je navštěvuje minimálně 2x měsíčně, frekvence návštěv je však běžně zpočátku vyšší.

Postupně se učí samostatnosti v oblastech důležitých pro jeho osobní, sociální a pracovní fungování.

Podporujeme klienty, aby mohli uplatňovat svou vlastní vůli v co největším množství situací například: při jednání o využívání služby CHB, přijímání do služby, nastavování služby která  je jim poskytována, ve způsobu trávení volného času, v běžných denních situacích (stravování, nákupy, péče o domácnost, péče o vlastní osobu…), hospodaření s penězi (kapesným, výplatou), navázání nových sociálních kontaktů, výběru vhodného pracovního uplatnění, samostatném pohybu mimo chráněný byt, rozhodování o dalším setrvání a využívání služby atd. 

Doba, frekvence a obsah jednotlivých setkání záleží na individuálních potřebách klienta, která si stanoví ve svém individuálním plánu. 

Komu je služba určena 

Služba je určena klientům s poruchou autistického spektra nad 18 let.

Podmínkou je ochota klienta vyzkoušet si samostatné bydlení, naučit se novým dovednostem a posunout se dál k samostatnému životu.  

Partnery projektu jsou MHMP a Liberecký kraj.


Kontakty

Chráněné bydlení Praha

Bc. Tadeáš Trusina

tadeas.trusina@nautis.cz 

+420 774 723 186 

Chráněné bydlení Smržovka 

Mgr. Julius Bittmann 

julius.bittmann@nautis.cz 

+ 420 774 824 410

Přejít nahoru