O nás

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich.

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.

Od počátku svého vzniku (duben 2003) si organizace ustanovila dva základní pilíře činnosti:

  • podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra;
  • spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin.

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působících ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami pro lidi s PAS a jejich blízké ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě, je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR. Za nastavení modelu systémové péče o osoby s autismem, který NAUTIS realizuje a prostřednictvím osvěty, vzdělávacích programů a partnerské spolupráce předává do dalších regionů ČR a do zahraničí, získala spoluzakladatelka společnosti Kateřina Thorová členství v mezinárodní organizaci Ashoka, organizaci sdružující nejvýznamnější sociální inovátory celého světa. Projekt sociální firmy Nakladatelství PASPARTA, jehož je NAUTIS zřizovatelem, byl u příležitosti Světového dne porozumění autismu prezentován jako příklad dobré praxe v oblasti sociálního podnikání pro lidi s autismem na půdě OSN v New Yorku.

NAUTIS je členem řady mezirezortních odborných pracovních skupin, kde se snaží prosadit systémové řešení v oblasti péče o lidi s autismem v ČR, vyvíjí aktivity na naše zákonodárce i zástupce státní správy, aby věnovali problematice autismu více pozornosti. V neposlední řadě je NAUTIS členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS v Evropské unii.

V oblasti psychodiagnostiky v NAUTIS pracuje psychiatr a psychologové. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým terapeutů včasné intervence. Speciální pedagogové ze Speciálně pedagogického centra při NAUTIS sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. NAUTIS je současně registrovaným poskytovatelem ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání. NAUTIS provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a chováním náročným na péči a je zřizovatelem mateřské školy pro děti s autismem.

Přejít nahoru