Terapie dětí a dospělých

Poskytujeme terapeutické služby lidem s autismem a jejich osobám blízkým.

Naše terapeutické středisko vám rádi představíme i v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Ke kapacitě našich služeb:

Vzhledem k množství zájemců není ve většině případů (především individuální terapie u dětí) možné přikročit k poskytování služby ihned. Zájemci jsou zařazováni na pořadník čekatelů.

Děkujeme za pochopení.

Podporovatelem našich služeb jsou MPSV, MHMP, Středočeský kraj a Liberecký kraj. 

Přejít nahoru