Terapie dětí a dospělých

Poskytujeme terapeutické služby lidem s autismem a jejich osobám blízkým.

Naše terapeutické středisko vám rádi představíme i v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Pro velké množství zájemců a personální podstav nenabíráme v současné době do terapie nové zájemce. Na řešení situace intenzivně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Pozn.: Stop stav na nábor nových klientů se netýká služeb v Libereckém kraji.

Podporovatelem našich služeb jsou MPSV, MHMP, Středočeský kraj a Liberecký kraj. 

Přejít nahoru