Autismus

Studie v diagnosticky vyspělých zemích uvádějí, že u 1,5-2 % dětí a u 1 % dospělých je diagnostikována porucha autistického spektra.

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.
 

1+10 zásad komunikace s lidmi s autismem
 

Prevalence poruch autistického spektra

Poslední prevalenční studie (2023) z USA udává, že v populaci osmiletých dětí obdrželo diagnózu poruchy autistického spektra (PAS)  1 z 36 dětí (2,8 %). Výskyt PAS je přitom statisticky čtyřikrát častější u chlapců než u dívek. Průměrný odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5 – 2%. Každý rok se tak narodí v České republice okolo 1 500 – 2 000 dětí s PAS.

(Zdroje: Maenner MJ, Shaw KA, Bakian AV, et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. MMWR Surveillance Summaries / March 24, 2023 / 72(2); 1-14. DOI: https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1)

Na českých základních školách bylo ve školním roce 2021/2022 vzděláváno 111 855 žáků se zdravotním postižením, z toho 4 214 žáků s poruchou autistického spektra.

(Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, statistické ročenky školství – výkonové ukazatele školního roku 2021/22)

Autismus v raném věku

Každý člověk se vyvíjí jinak.

Již u kojenců a batolat můžeme pozorovat atypické chování, které může, ale také nemusí být projevem autismu, jak tomu skutečně je, ukáže až čas. Pediatr začíná po prvních projevech autismu pátrat na 18 měsíční prohlídce. V současné době se dá autismus relativně spolehlivě diagnostikovat ve dvou letech. Děti s mírnější formou autismu bývají zachyceny později, často až ve chvíli, kdy jsou na ně kladeny větší požadavky (např. při nástupu do MŠ). Vývojové obtíže by měl vždy posoudit odborník. S návštěvou není vhodné otálet. Vyšetření je zapotřebí opakovat, pokud znepokojení přetrvává. Podezření rodiče by se vždy měla věnovat náležitá pozornost. Na diagnostiku se často čeká příliš dlouho, již při pouhém podezření je ale vhodné začít s dítětem pracovat a rozvíjet jeho sociální a komunikační dovednosti, mozek malých dětí je plastický, čím dříve je zahájena intervence, tím větší je šance, že se deficity zmírní nebo dokonce, že vymizí.

8 – 12 měsíců

 • projevuje malý zájem o sociální kontakt
 • nežvatlá
 • málo reaguje na snahu získat jeho pozornost

18 měsíců

 • neukazuje
 • málo reaguje na řeč
 • málo akceptuje společné aktivity
 • málo napodobuje
 • málo vybízí k sdílení pozornosti (nenosí předměty na ukázku, neukazuje na zajímavé objekty)

24 měsíců

 • málo reaguje na pokyny a otázky
 • neříká slova
 • věnuje se intenzivně vlastním aktivitám
 • málo vnímavý k okolí
 • nedokáže si hrát společně

Dítě s autismem 

 • málo komunikuje s ostatními
 • málo reaguje na pokyny
 • méně frekventovaný oční kontakt
 • je obtížné získat a/či udržet jeho pozornost
 • málo spolupracuje
 • je tvrdohlavé
 • je pohlcené svými zájmy
 • s hračkami si hraje odlišným způsobem
 • zabývá se určitými věcmi dokola
 • zvláštní pohyby (třepe rukama, poskakuje, chodí po špičkách)
 • často lidi ignoruje
 • nedokáže se zařadit mezi ostatní děti
 • fixuje se na určité hračky nebo předměty
 • působí dojmem jako by žilo ve vlastním světě
 • přehnaně reaguje na některé zvuky
 • vyvíjí se velmi nerovnoměrně
 • často si hraje o samotě
 • málo si hraje
 • chybí živá mimika a gestika
 • obtížně se přizpůsobuje změnám
 • omezená vzájemná hra (posílání autíčka, házení s míčem)

VČASNÁ DIAGNÓZA JE BRANOU K ÚČINNÉ POMOCI.

KAŽDÉ DÍTĚ S AUTISMEM JE JINÉ, ŽÁDNÉ NEMÁ VŠECHNY PROJEVY.

Webový portál AutismPort přináší odpovědi na vaše otázky týkající se autismu. Ať už jste člověk s autismem, rodič či příbuzný osoby s PAS, učitel, asistent pedagoga či odborník v jiné oblasti, náš webový portál vám poskytne informace ze všech oblastí, kterých se život na spektru dotýká.

Přejít nahoru