Kampaň Porozumět autismu

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU už 10. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění.

POROZUMĚT AUTISMU 2024

I v roce 2024 se NAUTIS zapojuje do celosvětových osvětových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o autismu ve společnosti. Tato mezinárodní osvěta se váže ke Světovému dni porozumění autismu, který již tradičně připadá na 2. dubna. Se začátkem dubna je spojen i start osvětové kampaně Národního ústavu pro autismus s názvem POROZUMĚT AUTISMU. Kampaň jako obvykle potrvá až do konce roku. Její součástí budou infografiky na našich mimo jiné zajímavé články a rozhovory na našem osvětovém a informačním portálu AutismPort.

Letošní kampaň má motto Porozumění otevírá dveře tam, kde dříve byla zeď. Autorem jejího vizuálu je Vojtěch Proske (1993), výtvarník a muž s Aspergerovým syndromem. První obraz akrylem na plátno namaloval začátkem roku 2022 v Ateliéru radostné tvorby. Od té doby se ve své tvorbě drží tématu městské civilizace a její nepřehlednosti. Po skončení školy ho přitom asi ani nenapadlo, že by se mohl věnovat malování. Když poprvé přišel do letenského ateliéru, jeho jedinými díly byly barevné skici nakreslené prstem na displeji telefonu pomocí výtvarných aplikací. Už po půl roce ale zvládl první samostatnou výstavu a dnes je suverénním malířem. Od dětství se musel vyrovnávat s pocitem, že nezapadá mezi ostatní a nerozumí jim, a dnes už ví, že jeho odlišnost způsobil Aspergerův syndrom.

O vizuálu, který pro kampaň Porozumět autismu 2024 vytvořil, říká: „Myšlenka, kterou chci vizuálem sdělit, je taková, že se nám v životě díky porozumění okolí může otevřít spousta nových možností. Vzpomínám si, že já sám jsem před třemi lety po návštěvě NAUTIS měl tyto pocity. Najednou jsem měl před sebou několik možností – dveří, kudy se vydat, ať šlo o skupinové terapie, pomoc s výběrem zaměstnání a volnočasových aktivit, a nebo třeba pozvánky na společenské akce. Stačilo mi navštívit benefici pro Dr. amAS a od té chvíle jsem se začal ubírat cestou malování obrazů. Příkladem mého úspěchu může být například vernisáž mé předloni zahájené samostatné výstavy. Chci poukázat na to, že podobný příběh, jaký teď píšu já, by měl mít šanci vytvořit každý bez ohledu na svou jinakost.“

I letos bude 2. dubna, tedy na Světový den porozumění autismu, součástí kampaně výzva Vyfoťte se v modrém. Ta spočívá v tom, že motivujeme veřejnost k pořízení fotografií v modrém a jejich následnému zveřejnění na sociálních sítích s hashtagem #porozumetautismu2024. Cílem výzvy je vyjádřit podporu a porozumění lidem na spektru, a to prostřednictvím modré barvy, která je tradičně spojována s autismem.


Akce v rámci kampaně Porozumět autismu

Beseda Mikrokosmos: Jak mluvit s dětmi o jinakosti?

V rámci kampaně POROZUMĚT AUTISMU 2024 se 22. dubna od 18:30 do 20:00 uskuteční v KC Vozovna další beseda Mikrokosmos, tentokrát na téma jak mluvit s dětmi o jinakosti.

Společně s odborníky budeme během besedy diskutovat (nejen) o těchto otázkách:

Jak a proč mluvit s dětmi o jinakosti, se kterou se setkávají ve svém okolí? Jak jim vysvětlit, že se odlišnosti nemusejí bát, že lidská rozmanitost je přirozená a může být obohacující? Jak je učit empatii a respektu k druhým? Jak a kdy s dítětem otevřít téma jeho vlastní jinakosti?

Prostor bude také pro dotazy z publika. Chcete se na něco k tématu besedy zeptat již nyní? Pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím online formuláře.

Beseda je určená pro rodiče, pedagogické pracovníky, vychovatele, psychology i všechny ostatní, které téma zajímá.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného půjde na provoz služeb pro děti a dospělé s autismem v Národním ústavu pro autismus.

Hosté:

 • Mgr. Hana Zobačová, speciální pedagožka v NAUTIS a autorka „encyklopedie handicapů“ Nikdo nejde z kola ven
 • Mgr. Lenka Hečková, manažerka advokačního týmu v organizaci Society for all (SOFA)
 • Vlasta Urbanová, lektorka a spoluautorka metodiky Jeden svět na školách (JSNS)
 • Marcela Macháčková za Prague Pride, lektorka, výzkumnice a psycholožka zaměřující se na vzdělávání, duševní zdraví a práva LGBTQ+ osob
 • Jiří Čík, člověk s autismem
 • Moderuje Mgr. Lenka Bittmannová, speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra při NAUTIS


Konference SPC při NAUTIS

Ve čtvrtek 25. dubna od 9:30 do 16:00 se na Jungmannově nám. 753 v Praze uskuteční konference Speciálně pedagogického centra a zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS. Tentokrát bude tématem konference vzdělávání žáků s autismem a lehkým mentálním postižením na ZŠ.

Nyní je již konference obsazená a je možné se přihlásit pouze jako náhradník.

Těšit se můžete na dopolední debatu odborníků s možností dotazů. Debatu povedou PaedDr. Věra Čadilová a Mgr. Zuzana Žampachová a zúčastní se jí také:

PhDr. Kateřina Thorová, PhD., psycholožka a metodická ředitelka NAUTIS

Mgr. Julius Bittmann, KBT terapeut

Mgr. David Drápela, speciální pedagog, zástupce ředitele Autistické školy v Brně

Mgr. Martin Polenský, speciální pedagog, PASPOINT Brno

MUDr. Vladimíra Bečvářová, psychiatrička

Věnovat se budeme těmto tématům:

 • vzdělávání žáků s PAS a LMP na různých typech škol
 • zařazení do běžných/speciálních škol
 • podpora začlenění do kolektivu
 • společné vzdělávání v běžných školách, efektivní využívání podpůrných opatření
 • hodnocení žáků s LMP
 • výstupy vzdělávání – minimální doporučená úroveň
 • možnosti dalšího vzdělávání a sociální podpory po ZŠ

V odpoledním bloku se představí zástupci běžných i speciálních škol a budou sdílet své zkušenosti se vzděláváním žáků s PAS a LMP.


Konference Autismus v praxi

10. ročník odborné konference NAUTIS s názvem Autismus v praxi proběhne 24. – 25. 10. 2024 v Praze. Autismus v praxi je odborná konference pravidelně pořádaná Národním ústavem pro autismus. Věnuje se tématům související s problematikou poruch autistického spektra. Jejím cílem je nabídnout ověřené postupy, které se odborníkům či rodičům osvědčily v náročné péči o lidi s autismem, a které tak mohou být inspirací pro ostatní.


2. duben – Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu přišel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání. Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a intervenci. Vyhlášení tohoto dne také upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl stanoven na 2. duben roku 2008.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

Autismus není volba, porozumění ano.

Přejít nahoru