Domov se zvláštním režimem

Posláním sociální služby DZR je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou.

Partnery projektu jsou MPSV, MHMP a Středočeský kraj.

Komu je služba DZR určena

Služba je určena lidem se souběhem autismu a chování náročného na péči, kteří potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne, a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb z důvodu chování náročného na péči. Smyslem služby je umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspokojenější život.

Kapacita DZR

Celková kapacita domova je 8 klientů a je aktuálně zcela naplněná.

Místo poskytování služby

Domov Libčice, Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou (3 domácnosti pro 1–3 klienty)
Zařízení pobytových služeb NAUTIS, Ústavní 102, 181 00 Praha 8 (1 domácnost pro 2 klienty)

Pořadník zájemců

Kapacita DZR je 8 míst a v současnosti jsou všechna místa obsazená. Vizí NAUTIS je vybudovat síť podobných zařízení v rámci ČR. Abychom měli představu o počtu zájemců o službu pro případná jednání se zadavateli sociálních služeb (kraje, obce), přijímáme předběžné přihlášky o poskytování služby. Máte-li zájem o umístění svého syna či dcery do podobného zařízení (2-3 domácnosti v jednom objektu pro 6–8 klientů s celodenní péčí osobních asistentů) v horizontu nejbližších 10 let, a máte-li zájem využívat tuto službu pod NAUTIS, pošlete nám prosím zpět vyplněnou přihlášku. Tyto údaje nám pomohou při přípravě strategie vybudování sítě domovů pro lidi s autismem a chováním náročným na péči.

Přihlášky, prosím, posílejte na jakub.zevel@nautis.cz.

Domov se zvláštním režimem je přiblížen také v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186


Kontaktní osoba

Jakub Zevel
ředitel Domova se zvláštním režimem, vedoucí domácnosti Bohnice
jakub.zevel@nautis.cz, +420 777 723 179
Ústavní 102, 181 00 Praha 8-Bohnice

Tomáš Vlček
vedoucí domácnosti Libčice
tomas.vlcek@nautis.cz, +420 774 404 001
Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou

Přejít nahoru