Soubor Dr.amAS

Divadelní soubor při Národním ústavu pro autismus

Divadelní soubor Dr.amAS, který byl založen 5. 1. 2015 při Národním ústavu pro autismus se zaměřuje výlučně na autorskou tvorbu.

Témata inscenací se rodí v organickém tvůrčím procesu a vycházejí z příběhu členů souboru, kterými jsou dospělí s poruchou autistického spektra. V inscenacích zaznívají živé nahrávky a hudba vytvořené hudebníky (nejen) s PAS.

Celý tým je plně zapojen do procesu tvorby, herci jsou autory svých replik, které jsou extrahovány z improvizací, ze společných zážitků, SMSek, hlášek apod. Každý člen souboru má možnost ovlivnit a vyprofilovat svou postavu a nabídnout tak divákovi zcela autentický zážitek. Základy využívaných technik můžeme hledat v dramaterapii a jiných expresivně terapeutických přístupech. Tvůrčí práce v souboru nemá terapeutické ambice, avšak stává se pro herce terapeutizující. Získávájí větší jistotu v interakcích s okolím i mezi sebou navzájem, herecky i osobnostně se vyvíjejí a experimentují. Prvním a hlavním cílem však zůstává „dělání dobrého divadla”. 

Soubor byl třikrát nominován na cenu APLAUS a v roce 2017 ji obdržel.

Inscenace

Sněhen (2015)
Jiný, než kdo?! (2017)
Teď mluvím já! (2018)
Co je za Oráčovem? (2021)

Členové

Luboš Bajcura
Petr Jankola
Katka Kaliničenková
Karel Kauer
Jura Prchal
Radek Svoboda
Roman Vašák

Dominika Hejzlarová
Markéta Jarošová Těmínová
Pavlína Zárubová

Kontakt:

Přejít nahoru