Dobrovolnictví a stáže

Staňte se dobrovolníkem NAUTIS a zažijte jiný pohled na svět

Chcete-li podpořit naši činnost, můžete pomáhat s námi nejen finančně či formou materiální podpory. Můžete nám pomoci i poskytnutím bezplatné služby. Uvítáme každou pomocnou ruku nejen v přímé péči, ale i ve službách, které jsou nutné k provozu naší organizace.

V rámci dobrovolnického programu „Pomáháme. Chceme porozumět.“, který je akreditován u Ministerstva vnitra České republiky, se mohou dobrovolníci zapojit do:

  • práce s dětmi a dospělými klienty s PAS pod supervizí zkušených pracovníků NAUTIS (zájmové a rehabilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé),
  • osvětových a fundraisingových akcí,
  • aktivit podporujících chod organizace (administrativa, úklid, údržba objektů apod.)

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.


Pokud máte zájem zapojit se formou dobrovolnictví do činnosti naší organizace, nebo máte zájem o stáž, kontaktujte nás.


Tereza Švábová

Koordinátorka dobrovolníků a stážistů
tereza.svabova@nautis.cz +420 728 345 485
K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

Přejít nahoru