Osobní asistence

Naši asistenti umožňují lidem s PAS, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami.

Osobní asistence NAUTIS je terénní sociální služba poskytovaná klientovi individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků).

Služba je určena pro osoby s poruchou autistického spektra nejrůznějšího věku a různé míry podpory, kterou potřebují.

Služba je poskytována na území hlavního města Prahy, Středočeského kraje a v Hradci Králové, a to v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky) v době od 6.00 do 22.00.

Partnery projektu jsou MPSV, MHMP, město Hradec Králové a Královehradecký kraj.

Projekt je spolufinancován MČ Praha 3.

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O OSOBNÍ ASISTENCI


Kontaktní osoba

Bc. Marek Demeter
vedoucí služby osobní asistence
marek.demeter@nautis.cz, +420 773 746 538
Lublaňská 689/40, Praha 2 – Vinohrady

Přejít nahoru