Podpora začlenění do společnosti a práce

Sociální rehabilitace pro lidi s PAS od 15 let. Podpora v oblasti zaměstnání, nácviky praktických i sociálních dovedností.

Posláním služby je podporovat lidi s PAS v rozvoji těch sociálních, komunikačních, sebeobslužných a pracovních dovedností, které sami pokládají za důležité, a jejichž posílením se u nich zvýší schopnost samostatně a nezávisle žít, pracovat a vzdělávat se uvnitř společnosti.

Služba je určena lidem s PAS od 15 let věku na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytována zdarma.

Nabízíme:

  • Podpora v oblasti zaměstnání (pro uživatele služby i pro zaměstnavatele)
  • Denní centrum (nácviky pracovních dovedností, obsluhy spotřebičů, upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností)
  • Individuální i skupinové nácviky praktických dovedností (péče o domácnost, finanční gramotnost, cestování MHD, telefonování, nakupování, vaření, atd.)
  • Skupinové nácviky sociálních dovedností
  • Podpora při jednání s úřady nebo jinými službami a lidmi (doprovody, praktická pomoc, informační servis, zprostředkovávání jiných služeb)

Informace o službě vám poskytne i naše video

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Kontakty a objednání

Z důvodu plné kapacity pozastavujeme minimálně do konce září 2024 nové žádosti o poskytování služby. Děkujeme za pochopení. 

vedoucí služby (kontakt neslouží pro objednávání služby):
Mgr. Štěpán Hejzlar
stepan.hejzlar@nautis.cz, +420 777 857 433
Na Zátorách 8, Praha 7 – Holešovice

Místa poskytování a popisy cest:

Sokolovská 87/95, Praha 8 – Karlín

Ústavní 102, Praha 8 – Bohnice

Na Zátorách 8, Praha 7 – Holešovice

V terénní formě na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje


Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je podpora služeb sociální rehabilitace a to v rozsahu kapacity, která je uvedena v Síti sociálních služeb Středočeského kraje a tím tak zajistit dostupnost poskytování sociální služby sociální rehabilitace na jeho území a současně zajistit její územní a kvalitativní rozvoj a to v souladu se SPRSS SK.

Přejít nahoru