Lidé v NAUTIS

Rádi bychom se vám představili.

Struktura organizace

Zaměstnanci dle služeb

poradna

Bc. Šimon Plecháček, vedoucí služby, sociální pracovník

V NAUTIS se starám o službu odborné sociální poradenství a částečně také působím ve službě sociální rehabilitace. Profesí jsem sociální pracovník. Vystudoval jsem obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v tuto chvíli dokončuji také obor Diakonika, který mě učí přistupovat k životním situacím transdisciplinárně a s respektem vůči jednotlivci i společenství. Obecně si cením především svobody jednotlivce, rozmanitosti a vzájemnosti ve společenství. Každý člověk je pro mě jedinečný, snažím se proto porozumět jeho pojetí světa, hodnotám, potřebám, silám i trápením a důsledně je ve své práci respektovat. Chtěl bych, aby měl každý možnost rozhodovat o svém životě a dostal k tomu takovou podporu, jakou opravdu potřebuje. Ve své práci se tedy snažím klientům nabízet především prostor pro reflexi toho, co v aktuální situaci potřebují či chtějí, a doprovázet je pak v hledání, plánování a zajišťování vhodných opatření či změn.

E-mail: simon.plechacek@nautis.cz


Mgr. Lada Marešová, sociální pracovnice

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě. Mám dlouholetou zkušenost jako sociální pracovnice a konzultantka, zejména v oblasti podpory lidí s různými znevýhodněními v samostatném životě a při získávání pracovních dovedností. V NAUTIS pracuji ve službě Poradna. Zaměřuji se na problematiku sociálních služeb a sociálního zabezpečení, vzdělávání nebo zdravotních služeb. Ve své práci považuji za důležitý zejména respekt – k přáním, cílům a rozhodnutím klienta, k jeho jedinečnosti a důstojnosti, k jeho osobnosti, tempu i motivaci. Sociálního pracovníka vnímám jako průvodce, který podporuje silné stránky klienta. Věřím v možnost důstojného a plnohodnotného života pro všechny.

E-mail: lada.maresova@nautis.cz


Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková, sociální pracovnice, poradkyně v oblasti práva

Vystudovala jsem na Univerzitě Karlově v Praze Právnickou fakultu a Husitskou teologickou fakultu. 16 let jsem pracovala jako právník v oblasti pojištění právní ochrany, kde jsem získala zkušenosti v široké škále právních oblastí (občanské právo, pojistné právo, dopravní právo, náhrada újmy/škody, smluvní právo, pracovní právo, ad.). Mám zkušenosti i se státní správou, pracovala jsem na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze jako právník, významnou část mé agendy zahrnovaly případy v oblasti správního práva a tvorby legislativy. Zároveň působím od roku 2012 jako specialistka právní podpory pro NAUTIS a od jara roku 2022 také jako sociální pracovnice v Poradně NAUTIS. Zaměřuji se především na pomoc klientům v řízeních o příspěvcích na péči, průkazech osob se zdravotním postižením, invalidních důchodech a v dalších rozličných právních oblastech, kde klienti a jejich pečující osoby narážejí na problémy v „reálném světě“ v souvislosti s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). A proč jsem s radostí spojila svůj pracovní osud s NAUTIS? Mám 3 děti, z nichž dvě mají poruchu autistického spektra. NAUTIS při mně vždy stál jako opora, místo, kde mi rozumějí, a jsou vždy ochotni hledat cestu, jak naší rodině pomoci. A tak nyní mohu trochu vrátit to, co jsem sama dostala a stále dostávám.

e-mail: kamila.benesova@nautis.cz


Mgr. Šárka Janečková, právník v sociální oblasti

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda. Svou profesní dráhu jsem odstartovala v Národní radě osob se zdravotním postižením jako právník v sociální oblasti. Na této pozici jsem měla jedinečnou příležitost vnímat sociální problematiku z pohledu lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Poté jsem pracovala dva roky jako právnička na legislativním odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsem měla možnost vnímat sociální problematiku z pohledu státní správy. Porozumět lépe jejímu fungování, možnostem, ale i omezením.
V NAUTIS jsem se vrátila k práci, která je blíže lidem, přičemž se snažím zúročit své znalosti obou zmíněných světů ve prospěch našich klientů.

e-mail: sarka.janeckova@nautis.cz


Bc. Barbora Jelínková, sociální pracovnice a case managerka

Sociální práci jsem chtěla dělat od mládí a tento sen jsem se začala plnit studiem oboru sociálně správní činnost již na střední škole. Pokračovala jsem na VOŠ Brno, obor sociální práce a dále pak studiem na UJAK Praha, obor andragogika. V současné době studuji dálkově na Ostravské Univerzitě, obor sociální práce a kriminologie. Jako sociální pracovnice jsem pracovala šest let ve Správě uprchlických zařízení, kde jsme poskytovali sociální poradenství a pomoc žadatelům o mezinárodní ochranu. Od ledna 2024 mě vítr odvál z Brna do Prahy a já se mohla stát case managerkou pro osoby s PAS v NAUTIS. Pomáhám klientům koordinovat sociální služby, které využívají a také jim pomáhám hledat ty, které by využívat chtěli. Práce mě velmi baví a je mi ctí, že mohu lidem pomáhat a poskytovat oporu a podporu. Troufám si o sobě říct, že v přítomnosti klientů jsem komunikativní a dokáži naslouchat, avšak po dlouhém pracovním dni se ráda uchýlím do ticha lesa, kde trávím čas buď se svým psem anebo koněm. Toto je pro mě perfektní psychohygiena.

e-mail: barbora.jelinkova@nautis.cz


Mgr. Magdaléna Kosová, sociální pracovnice

V Národnímu ústavu pro autismus působím ve službě odborné sociální poradenství, na pozici sociálního pracovníka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a sociální a charitativní práci v magisterském oboru. Pro klienty služby se stávám průvodcem a jedním z prvních kontaktů, který jim může pomoci a podpořit v hledání směru a cesty, jak v jejich situaci přistupovat. Společné hledáme možnosti a případná řešení nejen v rámci sociálních dávek, sociálních služeb, ale i v jejich m přirozeném prostředí a komunitě. Na mé práci mě baví její květnatost a možnost se učit novým věcem. Ve volném čase ráda tvořím předměty a dárky z různých materiálů a postupů. Pokud mohu, trávím volný čas v přírodě, na cestách po známých i neznámých stezkách a krajinách po Česku či v cizině a pravidelně ve fitness centru i na kole.  

E-mail:: magdalena.kosova@nautis.cz


Mgr. Magda Freseová, poradkyně v oblasti práva

Jmenuji se Magda, žiji v Praze, ale nejspokojenější jsem v lese. Mým oborem je právo, ráda jej využívám na obranu těch, kteří jsou jakkoli v nevýhodě. Práce mě tak baví a naplňuje stejně jako ostatní koníčky: hudba, četba, příroda, svoboda, dobrodružství. Pro NAUTIS pracuji teprve krátce, ale už vím, že tato volba byla dalším štěstím, které mě v životě potkalo.

E-mail: magda.freseova@nautis.cz

diagnostika

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska, odborná konzultantka

Studium speciální pedagogiky jsem dokončila na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberoku. Mám dlouholetou zkušenost z oblasti řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti. Činnost NAUTIS jsem sledovala od jejího založení, kdy naše rodina využívala jejich služeb. Nejprve jsem se zapojovala jako dobrovolník a přispívala články a fotografiemi do Zpravodaje. Zaměstnancem jsem se stala v roce 2012 jako asistentka terapeutického střediska a sociální rehabilitace. Zároveň jsem koordinovala mezinárodní projekt „Společně to zvládneme“,  organizovala i moderovala vzdělávací a osvětové akce. Rovněž jsem se podílela na dětských a rodičovských skupinách, asistovala dětem s PAS na táborech a pobytech pro rodiny s dětmi, či pomáhala dospělým s PAS při nácvicích pracovních dovedností. Od roku 2015 poskytuji v diagnostickém středisku anamnestické konzultace a odborné sociální poradenství rodičům a blízkým osobám dětí, dospívajících a dospělých s PAS. V roce 2020 jsem se stala ředitelkou střediska.

E-mail: katerina.slaba@nautis.cz


PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. metodická ředitelka, psycholožka

Klinickou psychologii jsem studovala pregraduálně v Praze na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v roce 2003 jsem z klinické psychologie obdržela doktorát.  Od počátku pracovní kariéry se zaměřuji na práci s dětmi s odchylkami psychických funkcí a s atypickým chováním vznikajícím v důsledku neurovývojových poruch. V roce 2000 jsem založila občanské sdružení, Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), neziskovou organizaci, která se v roce 2015 v souladu s nově platnou legislativou přetransformovala do Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS). V instituci vedu Středisko diagnostiky a odborného poradenství a působím na pozici metodické ředitelky organizace. Věnuji se psychodiagnostice osob s podezřením na poruchu autistického spektra, poradensky pracuji s dětmi, jejich rodinami i dospělými s diagnózou autismu. Přednáším a publikuji. Napsala jsem dvě rozsáhlé monografie – Poruchy autistického spektra (Portál, 2006, 2012,2016) a učebnici vývojové psychologie (Portál, 2015). Jsem zakladatelkou informačního portálu AutismPort. Spolupodílím se na výzkumných projektech a grantech, jejichž cílem je léčba a zlepšení péče o lidi s poruchami autistického spektra v České republice. Mezi mé profesní zájmy patří klinická a vývojová psychologie, dětská sexualita, sexualita osob s postižením, dětská kresba, popularizace vědy a kritického myšlení. V roce 2013 mě organizace Ashoka zvolila za členku mezinárodní sítě sociálních inovátorů a hybatelů společensky prospěšných změn. Jsem rovněž členkou Psychiatrické společnosti při České lékařské společnosti JEP, České mikrobiomové společnosti při České lékařské společnosti JEP a Českého klubu skeptiků Sisyfos.

E-mail: katerina.thorova@nautis.cz


Mgr. Eva Holmajerová, psycholožka, odborná konzultantka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. V Brně jsem také roku 2019 nastoupila do organizace Paspoint, z.ú., kde jsem začínala jako osobní asistentka u dětí a dospívajících s PAS a následně působila jako pracovník v sociálních službách pro děti s PAS. Vedle individuálních konzultací s rodiči a dětmi jsem se podílela také na vedení rodičovských a dětských skupinek. V NAUTIS se zaměřuji na psychologickou diagnostiku poruchy autistického spektra a na realizaci anamnestických konzultací, a to zejména u mladších dětí. 

E-mail: eva.holmajerova@nautis.cz


Mgr. Lea Cingelová, psycholožka, odborná konzultantka

Absolvovala jsem jednooborové magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V teoretické rovině jsem se k tématu poruch autistického spektra dostala již během bakalářského studia a také během semestrálního pobytu v Nizozemí. V Brně jsem spolupracovala s Nadačním fondem Kometa, který podporuje děti s PAS. V rámci aktivit organizovaných nadací jsem asistovala dětem při terapeutických i volnočasových aktivitách, a působila jsem také jako osobní asistentka. Profesně se blíže zajímám o vývojovou psychologii, citovou vazbu a poruchy spánku u dětí. V NAUTIS se věnuji psychodiagnostice dětí od batolecího do mladšího školního věku.

E-mail: lea.cingelova@nautis.cz


Bc. Pavla Hradecká, odborná konzultantka

Vystudovala jsem vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V NAUTIS pracuji s několikaměsíční přestávkou od roku 2007. Od svého nástupu pracuji v diagnostickém středisku, kde jsem několik let působila jako asistentka střediska. V současné době se věnuji vedení anamnestických konzultací před diagnostickým vyšetřením a odbornému poradenství o problematice PAS.

E-mail: pavla.hradecka@nautis.cz


Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., psycholožka

V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově, kde působím jako odborný pedagogický pracovník.

E-mail: veronika.sporclova@nautis.cz


Josefina Velíšková, asistentka střediska

V NAUTIS pracuji od podzimu 2021 na pozici asistentky střediska diagnostiky. Mám na starosti komunikaci s klienty (převážně rodiči našich klientů) a zájemci o diagnostické vyšetření poruch autistického spektra. Jsem administrativní podporou střediska a zajišťuji jeho plynulý chod.

E-mail: josefina.veliskova@nautis.cz


Mgr. Veronika Župová, psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS působím od roku 2012 – nejdříve ve službě osobní asistence, dále jako dobrovolnice a asistentka pedagoga v Mateřské škole při NAUTIS. V současné době se jako psycholožka věnuji psychodiagnostice dětí s poruchou autistického spektra, převážně předškolního věku. Dále poskytuji odborné poradenství o problematice PAS a diagnostickém procesu, vyřizuji schůzky se zájemci o ranou péči NAUTIS po diagnostickém vyšetření. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: veronika.zupova@nautis.cz


Mgr. Klára Ježková, psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V NAUTIS působím od roku 2015, kdy jsem začínala na pozici dobrovolníka při volnočasových aktivitách pro děti s PAS. V současnosti se podílím na procesu diagnostiky a na realizaci anamnestických konzultací. Jsem velmi ráda součástí týmu, který se podílí na pomoci jedincům s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: klara.jezkova@nautis.cz


Mgr. Martina Hodovalová, psycholožka

Mám magisterský titul z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bakalářský titul z jednooborové psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS se zabývám diagnostikou dětí do tří let, předškolními a školními dětmi. Zajímá mě diagnostický proces dívek s PAS a dospívání dětí s Aspergerovým syndromem. Dále poskytuji odborné a rodičovské poradenství. O poruchách autistického spektra, diagnostickém procesu také přednáším. Aktuálně na rodičovské dovolené.

E-mail: martina.hodovalova@nautis.cz


Bc. Jevhenija Syvulja, odborná konzultantka

Vystudovala jsem bakalářský program na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve studiu nadále pokračuji a v budoucnu bych se chtěla stát dětským klinickým psychologem. V NAUTIS působím již od roku 2020, kdy jsem začínala jako osobní asistentka dětí s PAS, následně jsem pracovala jako asistent pedagoga v MŠ při NAUTIS a v současné době pracuji ve středisku diagnostiky a odborného poradenství jako odborná konzultantka. Mimo jiné recenzuji knihy a články s tematikou PAS. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: jevhenija.syvulja@nautis.cz

včasná intervence

Bc. Jan Kouřil, ředitel střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2009, většinu času především s malými dětmi s PAS a jejich rodinami ve Středisku včasné intervence. Mám zkušenosti i se staršími dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi s PAS. Kromě přímé práce s klienty, koordinace střediska a metodických aktivit se věnuji také přednáškové činnosti. Vedu semináře pro rodiče i odborníky, účastním se odborných konferencí v ČR i v zahraničí. V minulosti jsem dále působil ve Speciálně pedagogickém centru a přes deset let ve speciální škole, třídách pro děti s autismem ve věku od 6 do cca 10 let. Absolvoval jsem bakalářský studijní program speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. S manželkou vychováváme dceru a již dospělého syna s dětským autismem. Dlouholeté setkávání s autismem v mnoha podobách je pro mě nejlepší obrana před předsudky a případnou tendencí k černobílému myšlení. A také mě stále učí, že nic není nemožné.

E-mail: jan.kouril@nautis.cz


Mgr. Petra Jůnová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem magisterské studium speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UHK. Po studiu jsem pracovala několik let jako učitelka ve třídách pro děti s autismem. Nyní pracuji jako poradce rané péče. Mou hlavní náplní práce jsou výjezdy do rodin, supervize v mateřských školách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dále se věnuji přednáškové činnosti, podílím se na tvorbě  metodických materiálů a článků týkajících se problematiky autismu. Ve své praxi se zaměřuji na nácviky her u dětí s PAS. V práci s dětmi s PAS využívám eklektický přístup. Jsou mi blízké postupy kombinující přirozené přístupy rodičů a techniky založené na principech strukturovaného učení a na společném prožitku.

E-mail: petra.junova@nautis.cz


Mgr. Nikola Pavlisová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

K práci s lidmi se zdravotním postižením jsem „přičichla“ již ve svých sedmnácti letech. Od té doby jsem poznala spoustu dětí i dospělých s různými druhy, stupni a kombinacemi zdravotního postižení i rodiny s nejrůznějšími osudy. Poznala jsem také fungování několika organizací a díky tomu získala zkušenosti jak dobré, tak i ty špatné. Nyní již vím, jakou práci chci dělat a jakým přístupům se chci naopak vyhnout obloukem.  I proto jsem ráda, že mohu být od roku 2018 součástí NAUTIS. Po dvou letech práce na pozici koordinátorky osobní asistence, kde jsem pracovala především s dospívajícími, nyní přecházím do střediska včasné intervence, kde budou ti nejmenší. Změny a výzvy mám ráda, a už teď se těším, co s sebou tahle přinese.

E-mail: nikola.pavlisova@nautis.cz


Mgr. Lenka Hartlová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Jsem speciální pedagog a pracuji jako poradce rané péče. Speciální pedagogiku a humanitární činnost jsem studovala na SPgŠ J.H. Pestalozziho, PedF UHK a PedF MU. Po studiích jsem se spolupodílela na vzniku speciální třídy pro děti s PAS při běžné MŠ. V té době začala i má spolupráce s APLA Praha, kterou jsem se rozhodla rozšířit po mateřské dovolené. Životní etapa rodičovství i manželství mě velmi obohatila o mnoho dalších zkušeností. Od roku 2018 tedy pracuji ve Středisku včasné intervence NAUTIS jako terapeut a poradce rané péče. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů nejen se zaměřením na osoby s PAS, alternativní komunikaci a různé terapie. Mou snahou je získávat stále nové informace v oblasti PAS a ty dále předávat jako cenné rady rodičům a především zábavnou formou také dětem k jejich rozvoji.  Mám radost ze sebemenších úspěchů svých klientů.

E-mail: lenka.hartlova@nautis.cz


Mgr. Zuzana Matějů, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Práci s dětmi s PAS se věnuji od roku 2010. V NAUTIS jsem prošla pozicí asistenta a koordinátora osobní asistence, poté jsem 5 let pracovala ve školství, ve třídě pro děti s PAS a jako vychovatel v družině. Od roku 2016 pracuji v NAUTIS ve Středisku včasné intervence. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na TUL a navazující magisterský obor speciální pedagogiky na UJEP.

E-mail: zuzana.mateju@nautis.cz


Bc. Dominika Vlčková, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

V NAUTIS pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dětem s PAS jsem se začala věnovat již v rámci středoškolského studia. Poté jsem pracovala jako asistentka pedagoga u  chlapce s PAS. V roce 2013 jsem nastoupila do NAUTIS jako osobní asistentka u dětí s PAS. Během této práce jsem vystudovala speciální pedagogiku na UJAK a následně začala pracovat ve speciální třídě mateřské školy s dětmi se speciálně vzdělaními potřebami. Od roku 2018 působím v NAUTIS ve středisku včasné intervence.

E-mail: dominika.vlckova@nautis.cz


Bc. Martina Vejsová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou terénní konzultace v rodinách a individuální, psychosociální nácviky s dětmi s poruchou autistického spektra. Studovala jsem Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Několik let jsem pracovala ve školství s dětmi s PAS, které mě naučily, že svět není černobílý. Tato práce je pro mě velmi zajímavá, smysluplná a obohacující jak z hlediska profesního, tak po stránce lidské.

E-mail: martina.vejsova@nautis.cz


Monika Konopiská, DiS., poradkyně střediska včasné intervence

V NAUTIS se věnuji konzultacím v rodinách a terapiím dětí na spektru autismu. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu sociální pedagogiky a ve studiu stále pokračuji. Už na střední škole jsem se začala zajímat o děti na spektru a můj zájem přerost v jistou míru fascinace a zapálení.  I během studia na škole se snažím neustále vzdělávat i formou kurzů zaměřených hlavně na problematiku autismu, syndromu hyperaktivity, a problémového chování. S dětmi pracuji od roku 2017. Po pár letech v přímé péči o tyto děti jsem se rozhodla směřovat terapeutickým směrem. Během studia jsem zároveň prošla několika odbornými praxemi v oblasti dětské ergoterapie. Nakonec jsem se rozhodla pro práci ve středisku včasné intervence s těmi nejmenšími. Na této práci mi dává největší smysl intervence celé rodiny a její podpora. Při práci s dětmi se soustředím na komplexní rozvoj dítěte, hodně se zaměřuji například na oblast motoriky, senzorického vnímání a raných sociálně komunikačních dovedností. Důležité je pro mne sledování zájmu dítěte a budování terapeutického vztahu. V budoucnu bych se ráda věnovala dětské psychoterapii.

E-mail: monika.konopiska@nautis.cz


Bc. Nela Sasková, poradkyně střediska včasné intervence

Jsem studentkou magisterského studia jednooborové psychologie. Práci s dětmi jsem započala již při studiu konzervatoře, kdy jsem začala vyučovat na základních a základních uměleckých školách hru na hudební nástroje. Během studia psychologie, jsem absolvovala několik stáží na dětské psychiatrii, kde jsem si uvědomila, že právě tímto směrem bych se chtěla ubírat. Dříve jsem působila jako terapeutka v ESDM Praha, kde jsem pracovala s dětmi s PAS a vývojovou dysfázií. Nyní pracuji jako poradkyně rané péče a náplní mé práce jsou především terénní výjezdy a individuální nácviky s dětmi s PAS. V budoucnu bych ráda směřovala do klinické psychologie a psychoterapie.

E-mail: nela.saskova@nautis.cz


Bc. Ivana Krupková, poradkyně střediska včasné intervence

E-mail: ivana.krupkova@nautis.cz


Lenka Vopálková, poradkyně střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2014. Nastoupila jsem jako osobní asistentka, postupně začala jezdit na respitní víkendy, pracovala v respitním centru, v domově se zvláštním režimem a poznávala další služby. V létě téhož roku jsem jela na několik letních táborů a na konci roku nastoupila jako koordinátorka osobní asistence pro děti do 7 let. V rámci své práce jsem nahlídla do volnočasových aktivit a vedla příměstský tábor. Následně jsem začala jezdit jako vedoucí letního tábora pro děti a dospělé s chováním náročnějším na péči. V roce 2017 jsem se dostala na pobyt, kde jsem pod vedením Honzy Kouřila začala pronikat do práce střediska včasné intervence, kam jsem v roce 2018 nastoupila na menší úvazek jako poradkyně. Od té doby je pro mě práce s rodinami vším.  Na práci mám nejraději to, že díky zkušenosti z mnoha služeb se na jejich situaci mohu koukat komplexně a snažím se pro každou rodinu najít co nejvhodnější řešení jejich situace. Mimo práci je mým koníčkem číslo jedna vodní pólo, které hraji téměř 20 let a je to neodmyslitelná součást života. Díky mnohaletému působení v reprezentaci České republiky jsem s vodním pólem zažila jedny z nejkrásnějších chvil plné emocí. Učit se nové věci a přijímat další a další výzvy je moje celoživotní krédo. Teď je přede mnou nová výzva v podobě mateřské dovolené, ale součástí NAUTIS zůstávám i nadále, na nějakou dobu v omezeném režimu, ale stále se stejným nadšením a láskou k tomu, co dělám a k tomu, kam patřím.

E-mail: lenka.vopalkova@nautis.cz


Mgr. Hana Zobačová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se specializací na obory somatopedie, psychopedie a SVPU na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem dokončila v roce 2004. Ještě v době studia jsem začala pracovat ve speciálním školství, nejprve jako asistentka pedagoga ve speciální MŠ, po dokončení studia pak jako třídní učitelka v téže speciální mateřské škole. Následně jsem vyzkoušela na rok práci v integrační skupině, což byla třída běžné mateřské školy, v níž bylo integrováno 12 dětí, jejichž vývoj vyžadoval individuální vzdělávací program. Poté jsem pracovala jako učitelka ve speciální základní škole a speciální mateřské škole, tentokrát již přímo ve třídách s dětmi s PAS. Svět dětí s autismem mě dost zaskočil, ale také nadchl a otevřel mi možnosti a způsoby práce, kooperace s kolegy a možnost nad svoji prací přemýšlet stylem, který jsem doposud neznala a nezažila. Moje osobní zkušenost se poté rozšířila ještě o mateřství a přímý zážitek mnoho dobrého a zlého, co s sebou rodičovství nese. Proto byla moje volba ještě v době mateřské jasná a jednoznačná. Práce v rané péči mi dávala smysl a velké zadostiučinění s možností pomáhat tam, kde je to třeba, způsobem, kterému snad rozumím a mám pro něj pochopení. Před každým rodičem dětí s PAS se hluboce skláním a myslím si, že každý, rodič i dítě, potřebuje své. Pro práci s dětmi čerpám hodně ze své pedagogické zkušenosti, pro rodiče pak mám pochopení, protože jejich svět a život částečně žiji s vlastními dětmi a mnoha jejich strachům, obavám, ale i radostem rozumím.  

E-mail: hana.zobacova@nautis.cz


Ing. Petra Mendlová, poradkyně střediska včasné intervence

Jsem matkou chlapce s PAS. Vystudovala jsem VŠB v Ostravě a posléze pracovala 15 let v bankovnictví. Po narození Marka a stanovení jeho diagnózy autismus se věnuji především jemu a rodině. Absolvovala jsem několik kurzů pořádaných Národním ústavem pro autismus a organizací iSEN. Vzdělání jsem si rozšířila v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově, obor Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra. Posledních šest let pracuji pro neziskové organizace zabývající se terapiemi a vzděláváním dětí s PAS jako terapeut a pomáhám rodičům dětí s PAS. Snažím se osvětově šířit specifiku vzdělávání a práce s dětmi s PAS a řídit se heslem „Co tě nezabije, to tě posílí“.

E-mail: petra.mendlova@nautis.cz


Mgr. Jiřina Bašusová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Ve Středisku včasné intervence NAUTIS se věnuji individuálním nácvikům s dětmi. S touto velmi zajímavou a různorodou prací jsem se seznámila v mateřské škole ve speciální třídě pro děti s PAS. Práce mě velmi nadchla a ráda jsem absolvovala různé kurzy se zaměřením na osoby s PAS. Později jsem přešla do speciální třídy pro žáky s PAS při základní škole jako učitelka, kde aktuálně také působím. Každý den ve třídě mi přináší nové zkušenosti a také radost z malých krůčků svých žáků. Vystudovala jsem speciální pedagogiku – učitelství na UJAK a praxi mám také jako speciální pedagožka v SPC.


Jana Brassányová, DiS., asistentka střediska včasné intervence

V NAUTIS jsem zaměstnaná od března 2021. Před nástupem do Střediska včasné intervence jsem sbírala zkušenosti v přímé péči u dospělých osob s mentálním postižením a v komunitním centru, kam docházeli senioři z Prahy 4. V roce 2023 jsem dokončila studium sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok. Ve Středisku včasné intervence jsem kontaktní osobou pro nové zájemce o služby, kromě toho mám na starosti půjčovnu pomůcek, administrativu a bezproblémový chod střediska.

E-mail: jana.brassanyova@nautis.cz

ABA program

Mgr. Lucie Schuma, BCaBA, supervizor ABA programu

Moje práce v organizaci NAUTIS začala v roce 2005 na pozici osobní asistentky volnočasových aktivit u dětí s PAS. Poté jsme přešla do služby Sociální rehabilitace, kde jsem se věnovala chráněnému bydlení, podporovanému zaměstnávání a nácvikům sociálních dovedností. V roce 2014 jsem se vydala na studijní stáž do Anderson Center For Autism ve státě New York, kde jsem narazila na Aplikovanou behaviorální analýzu. Tento vědní obor, který se ve světě používá již několik desítek let a je efektivní nejen při práci s lidmi s autismem, mě natolik zaujal, že se mu od svého návratu do Čech prakticky i teoreticky věnuji neustále. Absolvovala jsem online ABA studium na Florida Institut of Technology a sesbírala 1500 hodin supervidované praxe. Za velké podpory mého zaměstnavatele a úžasné supervizorky Mgr. Ivany Trellové, BCBA jsem ukončila studium certifikací BCaBA. Proč ABA? Je skvělé, když víte, co děláte, proč to děláte a k čemu to vede. Mým největším povzbuzením do další práce je, když se po několikaleté intenzivní práci loučím se svým „studentem“, protože už mě nepotřebuje, mluví a zvládá svůj život se stejnými karamboly jako jeho vrstevníci.

E-mail: lucie.schuma@nautis.cz


Mgr. Eva Gnanová, vedoucí ABA programu

Mám vystudovanou speciální pedagogiku na Karlově univerzitě a od roku 2006 pracuji v NAUTIS. Nejprve jsem pracovala s dospělými klienty na pozici vedoucí sociální rehabilitace. Po návratu z rodičovské dovolené jsem nastoupila do Střediska včasné intervence a následně přešla do oddělení Aplikované behaviorální analýzy. Vždy jsem se snažila dělat svou práci co nejlépe a na co nejvyšší úrovni, proto jsem se rozhodla pro ABA. Ta je pro mě ucelenou a vědecky podloženou technikou, která je velmi efektivní a prokazatelně navyšuje dovednosti ve všech oblastech vývoje dítěte. V ABA se snažím nadále vzdělávat a odměnou za to mi jsou pokroky a úsměvy dětí využívající naše služby. 

E-mail: eva.gnanova@nautis.cz


Lucie Kotrbová, poradkyně ABA programu

Mám vystudovanou předškolní a mimoškolní pedagogiku v Praze. Práce s dětmi mě vždycky zajímala a přitahovala. Po ukončení mateřské dovolené jsem nastoupila v rámci NAUTIS do osobní asistence a pozvolna přešla do oddělení ABA. Nahlédnutí do světa autismu a aplikované behaviorální analýzy mě naprosto okouzlilo. Na téhle smysluplné práci, mě nejvíc baví individuální přístup, využívání motivace k učení dítěte a vědecky ověřené postupy. V ABA se učím a vzdělávám každým dnem. Dítě, které se rádo vrací do střediska a jeho postupné pokroky ve všech oblastech jsou pro mě největší motivací.

E-mail: lucie.kotrbova@nautis.cz 


Mgr. Veronika Langerová, poradkyně ABA programu

Moje profesní dráha začala v Nautis v roce 2020 na pozici koordinátorky osobní asistence. Moje cílová skupina byly děti ve věku 2 až 7 let. Celé dva roky byla krásná jízda nových poznatků, skvělých kolegů a rodin. Během tohoto období se ke mně postupně dostávala ABA (Aplikovaná behaviorální analýza). Jeden z mých klientů čerpal jak ABA tak i službu OA. Otevřely se mi tímto velké dveře, kdy jsem se zapsala na kurz pod vedením Lucie Schuma a Báry Gulové. Všechno dávalo smysl. Nejvíce se mi líbí využití motivace dítěte a vědecky ověřené postupy učení. Momentálně dokončuji bakalářské studium na Univerzitě Karlově v oboru speciální pedagogika. Na Masarykově Univerzitě jsem právě dokončila obor Behaviorálního technika v rámci celoživotního vzdělávání. Tímto ale cesta nekončí. V ABA se učím něco každý den, je to nekončící proces, který mě baví. Nejvíce mě nabíjí, když vidím dítě, jak k nám vstupuje s úsměvem a těší se, jak se společně budeme učit a hrát

E-mail: veronika.langerova@nautis.cz


Maria Holerová, poradkyně ABA programu

Studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. S NAUTIS jsem se seznámila v rámci povinné studijní praxe, kdy jsem měla možnost blíže poznat, jak probíhá práce s dětmi s PAS. NAUTIS mě zaujal svým přístupem, začala jsem se více zajímat o terapii, metodiku a techniky práce s dětmi s PAS, a tak jsem nastoupila do Střediska včasné intervence jako behaviorální technik. Ve své práci propojuji teoretické poznatky z dětské klinické psychologie, obecné psychologie a vývojové psychologie s aplikovanou behaviorální analýzou. Účastním se profesních kurzů a výcviků v rámci práce s PAS. Práce s dětmi mě nabíjí, investovat energii do budoucí generace mi dává velký smysl. Největším potěšením pro mě je pozorovat pokroky klientů, být svědkem jejich úspěchů, vidět, jak doslova rozkvétají.

E-mail: maria.holerova@nautis.cz


Bc. Romana Palečková, poradkyně ABA programu

E-mail: romana.paleckova@nautis.cz


Ing. Markéta Veselá, asistentka ABA střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka ABA oddělení. Mám na starost administrativu spojenou s chodem oddělení a komunikaci s našimi klienty i se zájemci o program ABA.

E-mail: marketa.vesela@nautis.cz

MŠ při NAUTIS

Bc. Monika Junová, ředitelka

Narodila jsem se a bydlím v Praze, kde jsem vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. S dětmi pracuji již 12 let jako učitelka. Mezi mé koníčky patří cestovaní a sport. Práce s dětmi je pro mě velice naplňující, všestranná a různorodá. Velmi mě baví, že mohu děti něco naučit a zároveň se mohu učit o sobě samé. V minulosti jsem pracovala v běžné a soukromé mateřské škole, s dětmi s PAS jsem přišla do kontaktu v rámci integrace. Svět dětí s PAS mě vždy velmi zajímal a bylo to také téma mé bakalářské práce. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla změnit práci a jít pracovat do mateřské školy, která se věnuje právě dětem s poruchami autistického spektra. Mým cílem vždy bude, aby děti byly v naší mateřské škole spokojené a chodily do školky s radostí.

E-mail: monika.junova@nautis.cz


Veronika Ertnerová, asistentka pedagoga

Narodila jsem se v Trutnově, ale již spoustu let bydlím v Praze. Během výchovy svých tří dětí jsem vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Žatci. Vždy jsem se ráda starala o své děti, a jelikož jsou již všechny dospělé, rozhodla jsem se pracovat ve školství. Pracovala jsem na základních školách s různými dětmi a jejich rozličnými problémy. Po zkušenostech jsem dospěla k tomu, že mě nejvíce naplňuje práce s předškolními dětmi a obzvláště pomoc dětem, které jsou nejvíce znevýhodněné.

E-mail: veronika.ertnerova@nautis.cz


Martina Lukešová, asistentka pedagoga

V současné době bydlím v Praze společně se svým synem a mezi mé zájmy patří zahradničení a kynologie. Původně jsem pracovala v jedné z pražských mateřských škol téměř 10 let. S problematikou dětí s PAS jsem se setkala v rámci integrace v původním zaměstnání a kurz asistenta pedagoga byl tedy jasnou volbou. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. K dětem přistupuji individuálně a s respektem k jejich potřebám, tak, aby se ve školce cítily co nejlépe.

E-mail: martina.lukesova@nautis.cz


Bc. Stanislava Jindrová, asistentka pedagoga

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor speciální pedagogika předškolního věku, na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již při studiu jsem začala pracovat jako učitelka ve speciální mateřské škole, kde jsem v rámci integrační třídy poprvé přišla do kontaktu s dětmi s PAS. Práce s těmito dětmi mi přišla velmi zajímavá, což mě inspirovalo k tomu věnovat se problematice poruch autistického spektra více do hloubky. Práce s dětmi s PAS je pro mě výzva zejména proto, že mě baví pronikat do jejich světa a snažit se hledat způsoby, jak si vzájemně porozumět a skamarádit se.

E-mail: stanislava.jindrova@nautis.cz

SPC při NAUTIS

PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V Národním ústavu pro autismus jsem pracovala od jeho vzniku jako speciální pedagog. Od roku 2014 jsem ředitelkou Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus. Dlouhodobě pracuji s dětmi a žáky s PAS a dalšími psychickými onemocněními v rámci odborného poradenství. Jsem autorkou metodických materiálů pro pedagogy i pracovníky školských poradenských zařízení. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: vera.cadilova@nautis.cz


Mgr. Alena Perlínová, psycholožka

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2006 jsem pracovala v NAUTIS v oblasti diagnostiky. V SPC NAUTIS pracuji jako psycholog od jeho vzniku. Věnuji se posuzování aktuálních rozumových schopností klientů tak, aby byli zařazováni do adekvátních vzdělávacích zařízení dle odpovídajících obsahů a metod s využitím vhodně nastavených podpůrných opatření, dále se věnuji kontrolním vyšetřením během vzdělávání klientů a konzultacím ohledně profesní orientace a individuálním konzultacím s pedagogy a rodiči. U řady klientů realizuji náhledy ve výuce. Další součástí mé práce je screeningová diagnostika PAS.

E-mail: alena.perlinova@nautis.cz


Mgr. Lenka Bittmannová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě.  V Národním ústavu pro autismus pracuji od roku 2005. V SPC NAUTIS působím od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 jsem dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha, pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017-2019 jsem absolvovala navazující supervizní výcvik u PhDr. Šárky Gjuričové.  Zaměřuji se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 jsem absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK), párovou a rodinnou terapii a práci se sourozenci dětí s PAS. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: lenka.bittmannova@nautis.cz


Mgr. Julius Bittmann, terapeut

Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuji jako terapeut. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými s PAS formou individuálních i skupinových terapií. Zaměřuji se na terapii OCD, úzkostí a dalších přidružených poruch. Pracuji s kolektivem spolužáků dětí s PAS a jejich sourozenci. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: julius.bittmann@nautis.cz


Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagožka

V roce 1993 jsem ukončila studium na PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika. V průběhu let jsem si doplňovala znalosti absolvováním odborných kurzů a stážemi ve školách u nás i v zahraničí. Absolvovala jsem například kurz NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí, NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy, kurzy zaměřené na výchovu, vzdělávání a rozvoj u dětí s PAS, alternativní a augmentatitvní komunikaci a myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka. Jsem lektorkou řady odborných kurzů.  Od roku 2016 pracuji v SPC NAUTIS Praha. Externě spolupracuji s Fyzio Beskyd – fyzioterapeutickou ambulancí a s Armandi Therapy Clinik  pro klienty s neurovývojovými poruchami v Praze jako terapeut řečové výchovy.

E-mail: marcela.jarolimova@nautis.cz


Mgr. Michaela Brožíčková (Podolínská), speciální pedagožka

Dokončila jsem studium speciální pedagogiky – poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V SPC NAUTIS pracuji od roku 2020 jako speciální pedagog se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Od roku 2016 se věnuji dětem a mladistvým se zdravotním postižením, nejen v rámci zaměstnání, ale také při volnočasových aktivitách či na příměstských táborech. Dva roky jsem jako speciální pedagog vedla sociální intervence, především pro děti s poruchou autistického spektra na základní škole.

E-mail: michaela.podolinska@nautis.cz


Mgr. Petra Slaná, sociální pracovnice

Vystudovala jsem obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Ve studiu jsem pokračovala bakalářským programem specializace v pedagogice, obor sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě. Studium jsem ukončila magisterským oborem supervize a řízení sociálních a zdravotních organizací na UK v Praze. V SPC NAUTIS pracuji jako sociální pracovnice od roku 2016.

E-mail: petra.slana@nautis.cz


Mgr. Hana Krajčíková, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. Při práci v mateřské škole pro děti se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností mě oslovila problematika poruch autistického spektra. Následně jsem 4 roky pracovala v autistickém centru v Bratislavě. Tam jsem si postupně rozšiřovala své poznatky, vedla kroužky pro děti s PAS a pomáhala nejen žákům, ale i jejich rodinám při začlenění do školského systému. Od roku 2024 pracuji v SPC při NAUTIS jako speciální pedagožka.

E-mail: hana.krajcikova@nautis.cz


Mgr. Alena Majerová, speciální pedagožka

Vystudovala jsem psychologii se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni, speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a v rámci celoživotního vzdělávání učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V SPC NAUTIS pracuji v pobočce Rokycany, která se zaměřuje na děti s PAS převážně v Plzeňském kraji, a to od roku 2018. Dále se věnuji práci s dětmi s poruchami smyslového vnímání, motoriky, grafomotoriky a poruchami učení.

E-mail: alena.majerova@nautis.cz


Dana Kebertová, administrativní pracovnice

Jsem absolventkou Karlínského gymnázia. V SPC NAUTIS pracuji jako administrativní pracovnice od roku 2016. Jsem členkou výboru spolku proPAS, z. s., který sdružuje rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

E-mail: dana.kebertova@nautis.cz


Mgr. Olga Homolová, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a po 7 letech krásné práce s dětmi v mateřské škole mne oslovila problematika poruch autistického spektra. S NAUTIS jsem se jako dobrovolník účastnila příměstských táborů. Od roku 2021 pracuji v SPC při NAUTIS jako speciální pedagožka.

E-mail: olga.homolova@nautis.cz


Mgr. Květa Pekařová, speciální pedagožka

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Celý svůj profesní život jsem pracovala s dětmi, žáky a studenty se zrakovým postižením a posledních 25 let jsem strávila v základní škole speciální Diakonie ČCE Praha jako učitelka, ředitelka a zástupce ředitele. Od roku 2022, po odchodu do důchodu, pracuji na částečný úvazek v SPC při Nautis jako speciální pedagog.

E-mail: kveta.pekarova@nautis.cz

volnočasové aktivity pro děti

Mgr. Michaela Danešová, ředitelka střediska

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor biologie – tělesná výchova, od studií si své obzory rozšiřuji odbornými semináři a konferencemi. Celoživotní vzdělávání pokládám za velmi důležité. Dříve jsem se věnovala sportovní trenérské činnosti u dětí a pořádání volnočasových akcí pro celé rodiny. V NAUTIS navazuji na své dosavadní zkušenosti, mám na starosti chod volnočasových aktivit pro děti, metodické vedení lektorek, pořádání pobytů pro rodiny, příměstských táborů a zároveň se starám o chod dobrovolnické služby. 

E-mail: michaela.danesova@nautis.cz


Tereza Švábová, asistentka ředitelky, koordinátorka dobrovolníků a stážistů

Vystudovala jsem střední odbornou školu sociální. Později jsem se ke studiu vrátila, a to díky kladnému vztahu ke vzdělávání dětí, a úspěšně dostudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. V NAUTIS působím jako lektorka volnočasových aktivit a zároveň jsem asistentka ředitelky střediska volného času pro děti a dospívající s PAS a dobrovolnictví.

E-mail: tereza.svabova@nautis.cz


Andrea Andeltová, vedoucí respitních víkendů, lektorka volnočasových aktivit, asistentka

Původní obor, který jsem studovala a dlouhou dobu v něm podnikala, byla obchodní činnost. Před deseti lety jsem začala pracovat na recepci dětského plavání a později příležitostně asistovat v NAUTIS. Začínala jsem na plaveckém kroužku, příměstském táboře a pobytových akcích na Monínci. V době covidu jsem začala více vypomáhat ve středisku volnočasových aktivit NAUTIS a našla v této práci radost a smysl. Prošla jsem několika semináři, absolvovala akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, sbírala stále větší zkušenosti na respitních pobytech, výletech a kroužcích. Motivací jsou pro mě šťastné a spokojené děti i jejich rodiče. Každý krůček, který společně zvládneme, a láska, kterou si vzájemně předáváme navzdory všem mýtům o autismu, je naplňující.

E-mail: andrea.andeltova@nautis.cz

osobní asistence

Bc. Marek Demeter, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení

Na pozici ředitele osobní asistence a chráněného bydlení v NAUTIS pracuji od roku 2022. Předtím jsem v osobní asistenci několik let působil jako koordinátor se zaměřením na klienty ve věku 9-26 let, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Na mé práci mě baví její různorodost a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

E-mail: marek.demeter@nautis.cz


Lucie Trojanová, koordinátorka osobní asistence, zástupkyně ředitele

S NAUTIS jsem začala spolupracovat už během studia na gymnáziu a pak už jsem prakticky neodešla. Postupně jsem zde začala pracovat jako osobní asistent a od ledna 2022 pracuji jako koordinátorka osobní asistence. Má cesta s lidmi s autismem začala, když jsem jako malá trávila léto společně se svým mladším bratrancem. Tehdy to byl pro mě trochu hlasitý živý kluk, který měl neúnavnou zálibu ve společném poskakování po bytě. Touha proniknout do tohoto světa hlouběji mě pak dovedla k osobní asistenci. Vždy mě na asistencích nejvíce bavilo hledat společný jazyk, který bude pro obě strany příjemný, přirozený a který posílí vzájemnou důvěru. Na vysokých školách jsem se sice zabývala jinými obory, ale můj zájem a zkušenosti pronikly do mých závěrečných prací. V obou jsem se věnovala tématu dospívajících, a to jedinečnostem dospívání dívek s Aspergerovým syndromem a vztahu dospívajících s autismem k sociálním sítím. Je mi proto blízká má skupina klientů, kterou tvoří převážně dospívající a dospělí. Jsem ráda, že jim mohu se svým skvělým týmem asistentů pomáhat prožívat každodenní starosti (i radosti) sebevědomě a s maximální možnou samostatností.

E-mail: lucie.trojanova@nautis.cz


Ing. Jana Vávrová, koordinátorka osobní asistence pro Královéhradecký kraj

Původně jsem vystudovala ekologii a i přesto, že mám velmi blízký vztah k přírodě a k objevování přírodních zákonitostí, tak mě to celý můj život táhne k jedné z neoddělitelných složek přírody – a tou jsou lidé. Práci s lidmi s PAS neberu jako zaměstnání, ale jako poslání, během něhož se každý den něco nového naučím jak od svých kolegů koordinátorů a asistentů, tak zejména od svých klientů, vůči kterým cítím velkou zodpovědnost a respekt. Jako koordinátorka se neustále seznamuji s novými pohledy na svět a s přístupy k životu. A toho si vážím.

E-mail: jana.vavrova@nautis.cz


Mgr. Julie Vosáhlová, koordinátorka osobní asistence

Autismus se dostal do mého srdce již v roce 2011. Na letním pobytu jsem poprvé v životě pocítila ryzí upřímnost a autentičnost projevu člověka s poruchou autistického spektra. Přijala jsem výzvu a během několika let spolupráce jsem zažila mnoho nezapomenutelného, krásného i náročného. Musím se přiznat, docela mě to poznamenalo. Své zkušenosti nyní nabízím v Hradci Králové. Snažím se tam propojit svět klientů a asistentů z pozice koordinátorky osobní asistence. Také vedu odlehčovací pobyty pro klienty z celé republiky a vypomáhám v respitním centru v Praze. Baví mě jiný pohled na svět. Baví mě přemýšlet o přístupech k našim klientům. Baví mě hledat příčiny chování náročného na péči. Baví mě filosofovat o tom, kdo a co je normální. A také mě baví hledat „společnou řeč“ u klientů nepoužívajících verbální komunikaci. Jsem milovnicí dobré kávy, čokolády, přírody, hudby a kvalitní sociální služby. Nyní na mateřské dovolené.

E-mail: julie.vosahlova@nautis.cz


Eliška Sirová, koordinátorka osobní asistence

S autismem jsem se poprvé setkala před mnoha lety ve Francii, kde jsem pracovala v centru pro klienty s různými handicapy a všech věkových kategorií. Moje cesty se poté světu autismu trochu vzdálily, ale nikdy nepřestal v mém pracovním i osobním životě být přítomen zájem a péče o druhého. Před třemi lety se můj profesní kruh naplnil a já se přihlásila jako asistentka do osobní asistence NAUTIS. Po dvou letech jsem šla o kousek dál… Svoji práci mám nekonečně ráda. Chvíle s klienty, jejich rodiči, s asistenty, to všechno je pro mě nesmírně obohacující a smysluplné. Mám moc ráda i společné chvíle v kanceláři se svými kolegy, kdy sdílíme, povídáme si, společně přemýšlíme a hledáme ta nejlepší řešení toho, co přichází. Vážím si všeho, co se díky NAUTIS objevilo v mém životě. Mám ráda nekonečné kopce Bílých Karpat, vodu v jezeře, vůni černé kávy a vůbec všechno, co voní. Miluju chvíle ticha s jehlou a nití v ruce, steh za stehem, jaro, léto, podzim i zimu.

E-mail: eliska.sirova@nautis.cz


Anna Hau, koordinátorka osobní asistence

S dětmi s autismem jsem se blíže setkala při mém působení na waldorfské školce v době, kdy jsem ještě chodila na základní a střední školu. V kontaktu s těmito osobami jsem v sobě objevila silný pocit blízkosti, soucitu a pochopení. Snaha ulehčit jejich prožívání okolního složitého světa se ve mně opakovaně objevovala a stále objevuje přirozeně, s lehkostí a nese s sebou pocit naplnění. Můj zájem o  poruchy autistického spektra se prohloubil tříletou praxí u dětské klinické psycholožky, která se zaměřovala právě na diagnostiku autismu. Během této doby jsem také začala pracovat v NAUTIS, kde jsem se z pozice osobní asistentky postupně dostala až do své současné role koordinátorky. Ve svém týmu pečuji o děti ve věku od dvou do deseti let. Se stále přibývajícími zkušenostmi nepřestávám být fascinována rozmanitostí prožitků, které se mi během osobních asistencí otevírají. Cítím, že svět autismu je plný něčeho živého, něčeho, co se v našem „běžném“ světě bohužel často vytrácí. Svou prací ohromně rostu a neustále se učím spoustu nového jak o druhých, tak i o sobě samé.

E-mail: anna.hau@nautis.cz


Dita Němcová, koordinátorka osobní asistence

E-mail: dita.nemcova@nautis.cz


Matyáš Starý, koordinátor osobní asistence

Na cestu práce koordinátora osobní asistence mě navedla prostá a naivní touha po poznávání lidské duše. Po čase, kdy jsem vedl různé volnočasové kroužky pro děti, tábory a pracoval jsem jako vychovatel na základní škole, jsem pocítil volání nové výzvy a nastoupil do NAUTISu jako osobní asistent, abych se po dvou letech posunul zase o krok dál. „Práce“ s „klienty“ je pro mě v mnoha směrech kouzelná, náročná, krásná, bolavá, hřejivá, zdlouhavá, nabíjející, vyčerpávající… plná protikladů a života. Taky to tak úplně není práce s klienty, ale spíše bytí s parťáky a průvodci, kdy mi mnohdy není jasné, kdo z nás má jakou roli a kdo zrovna více projevuje svůj autismus a ne-autismus, sociálnost a asociálnost, empatii, zabedněnost, vřelost či zablokovanost. Na autismu a osobách, které jsou s ním spjaty, mě velmi baví jejich poetičnost, cit pro důležitost a neobvyklost toho, co třeba já běžně považuji za samozřejmé a nezajímavé. Baví mě hledání společného jazyka a všechna zákoutí, do kterých se toto hledání může ubírat, ať už to jsou slova, zvuky, gesta, nálady, atmosféra, hry, pohledy nebo i třeba chvíle zdánlivého nicnedělání.

E-mail: matyas.stary@nautis.cz


Mgr. Naděžda Mencáková, koordinátorka osobní asistence

Před 18 lety jsem mohla poznat svět lidí s postižením a bylo jasno. Obchodní akademii jsem nějak přežila a na vysoké škole už jsem se mohla realizovat. Několik let jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením, pak přišly děti. A pak čas se vrátit zpátky a znovu mě to moc táhlo někomu zlepšovat a zkvalitňovat život. A tak jsem tu proto, abych lidem s PAS dělala život hezčí. Jsem moc ráda, co všechno mi NAUTIS nabízí. Baví mě poznávat lidi a zároveň jsem moc ráda za ty, které už jsem tu potkala. Mám ráda procházky v přírodě, miluju hory, kafe a přítomnost všech mých nejbližších.

E-mail: nadezda.mencakova@nautis.cz

chráněné bydlení

Bc. Marek Demeter, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení

Na pozici ředitele osobní asistence a chráněného bydlení v NAUTIS pracuji od roku 2022. Předtím jsem v osobní asistenci několik let působil jako koordinátor se zaměřením na klienty ve věku 9-26 let, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Na mé práci mě baví její různorodost a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

E-mail: marek.demeter@nautis.cz


Bc. Tadeáš Trusina, vedoucí chráněného bydlení, koordinátor volnočasového klubu pro dospělé a pracovní konzultant

V NAUTIS  jsem začínal v roce 2011 jako osobní asistent, v současnosti v rámci NAUTIS pracuji jako koordinátor volnočasového klubu pro dospělé, vedoucí chráněného bydlení a pracovní konzultant. Studuji antropologii na FHS UK, z rodičovských důvodů mám momentálně přerušeno. Baví mě komiksy, historie a deskové hry.

E-mail: tadeas.trusina@nautis.cz


Mgr. Anna Babčaníková, sociální pracovnice a konzultantka podporovaného zaměstnávání

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace na pozici konzultantka podporovaného zaměstnávání a rovněž jako asistentka v denním centru. Angažuji se ve volnočasovém klubu pro lidi s PAS nad 15 let, kde působím jako jedna z koordinátorů. Od roku 2022 pracuji v další nabízené službě v NAUTIS, a to v chráněném bydlení. Vystudovala jsem obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem získala jak bakalářský, tak magisterský titul. 

E-mail: anna.babcanikova@nautis.cz

odlehčovací služba

respitní centrum Bohnice

Šárka Henychová, ředitelka střediska odlehčovacích služeb a vedoucí respitního centra Bohnice

V NAUTIS pracuji od roku 2012, kdy jsem nastoupila jako asistentka do osobní asistence. V reakci na zvyšování poptávky služeb ze strany klientů a po navýšení kapacit osobní asistence a odlehčovacích služeb (zřízením respitního centra v roce 2013), jsem si vzala na starost odlehčovací službu. V práci se zabývám především plánováním a realizací pobytů s podporou osobních asistentů pro klienty s PAS, kteří žijí doma s podporou pečující osoby. Smyslem těchto pobytů je umožnění odpočinku pečující osobě a zároveň zprostředkování nových zážitků a zkušeností (věřím, že převážně příjemných) našim klientům s ohledem na jejich jedinečnost.

E-mail: sarka.henychova@nautis.cz


Bc. Barbora Salačová, zástupkyně vedoucí respitního centra Bohnice

Vystudovala jsem obor sociální práce na Karlově Univerzitě. V minulosti jsem pracovala s lidmi bez přístřeší, osobami se zdravotním postižením a také jsem se podílela na organizaci dětských táborů. Do světa autismu jsem poprvé vstoupila jako brigádnice skrz osobní asistenci NAUTIS na začátku roku 2019. Od té chvíle mě práce baví z důvodu své rozmanitosti a nastavení zrcadla mému vlastnímu přemýšlení a jednání. Od konce téhož roku pracuji v NAUTIS na plný úvazek jako osobní asistentka v odlehčovací službě v respitním centru Bohnice. Od roku 2020 kromě přímé péče pracuji ještě jako zástupkyně vedoucí respitního centra Bohnice.

E-mail: barbora.salacova@nautis.cz

oddělení Kunratice

Mgr. Michaela Danešová, ředitelka střediska Kunratice

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor biologie – tělesná výchova, od studií si své obzory rozšiřuji odbornými semináři a konferencemi. Celoživotní vzdělávání pokládám za velmi důležité. Dříve jsem se věnovala sportovní trenérské činnosti u dětí a pořádání volnočasových akcí pro celé rodiny. V NAUTIS navazuji na své dosavadní zkušenosti, mám na starosti chod volnočasových aktivit pro děti, metodické vedení lektorek, pořádání pobytů pro rodiny, příměstských táborů a zároveň se starám o chod dobrovolnické služby. 

E-mail: michaela.danesova@nautis.cz


Andrea Andeltová, vedoucí respitních víkendů, lektorka volnočasových aktivit, asistentka

Původní obor, který jsem studovala a dlouhou dobu v něm podnikala, byla obchodní činnost. Před deseti lety jsem začala pracovat na recepci dětského plavání a později příležitostně asistovat v NAUTIS. Začínala jsem na plaveckém kroužku, příměstském táboře a pobytových akcích na Monínci. V době covidu jsem začala více vypomáhat ve středisku volnočasových aktivit NAUTIS a našla v této práci radost a smysl. Prošla jsem několika semináři, absolvovala akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, sbírala stále větší zkušenosti na respitních pobytech, výletech a kroužcích. Motivací jsou pro mě šťastné a spokojené děti i jejich rodiče. Každý krůček, který společně zvládneme, a láska, kterou si vzájemně předáváme navzdory všem mýtům o autismu, je naplňující.

E-mail: andrea.andeltova@nautis.cz


Mgr. Barbora Králová, koordinátorka odlehčovací služby

Vystudovala jsem Odbornou Biologii na PřFUK v Praze a po škole jsem začala pracovat jako konzultantka v oblasti vzdělávání soft skills ve společnosti SMARTER. Poslední tři roky vedu kroužky tvoření pro děti, teambuildingové akce pro firemní klientelu a organizuji nejrůznější akce s kreativním programem pro celé rodiny. V NAUTIS se na mě můžete obrátit v případě, že budete potřebovat řešit agendu spojenou s odlehčovací službou.

E-mail: barbora.kralova@nautis.cz

respitní byt Smržovka

Mgr. Julius Bittmann, terapeut, vedoucí respitního bytu

Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuji jako terapeut. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými s PAS formou individuálních i skupinových terapií. Zaměřuji se na terapii OCD, úzkostí a dalších přidružených poruch. Pracuji s kolektivem spolužáků dětí s PAS a jejich sourozenci. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: julius.bittmann@nautis.cz

podpora samostatného bydlení

Ing. Renata NěmcováPh.D., ředitelka

V NAUTIS pracuji dvanáct let, působila jsem ve střediscích osobní asistence a vzdělávání. V současné době vedu službu Podpora samostatného bydlení. Dále působím jako koordinátor letních pobytů a osobní asistent. Vystudovala jsem stavební fakultu na ČVUT v Praze, kde jsem následně vystudovala i doktorský program. V mém širokém spektru zájmů převládla sociální oblast, ve které si v současné době i doplňuji vzdělání studiem na UJEP v Ústí nad Labem.

E-mail: renata.nemcova@nautis.cz


Eliška Studenovská, zástupkyně ředitelky

E-mail: eliska.studenovska@nautis.cz

domov se zvláštním režimem

Mgr. Kateřina Šulcová, ředitelka

Vystudovala jsem Střední sociální školu v Praze, obor Sociální činnost – sociální vychovatelství. Pokračovala jsem na Univerzitu Hradec Králové, kde jsem vystudovala magisterský program Speciální pedagogika. V NAUTIS pracuji od roku 2007, začínala jsem v respitním bytě, z něhož jsem přešla do služby osobní asistence. Tu jsem posléze i vedla, ale po otevření domova se zvláštním režimem jsem přešla do této nové služby. V ní jsem dodnes, v současné době na pozici ředitelky. Od počátku mého působení v NAUTIS každoročně jezdím i na letní pobyty, což mi příjemně obměňuje práci v domově.

E-mail: katerina.sulcova@nautis.cz


Jakub Zevel, vedoucí domácnosti Bohnice

Pracuji na plný úvazek v domově se zvláštním režimem v Bohnicích jako osobní asistent a vedoucí domácnosti. Pracuji zde již od května 2015, předtím jsem pracoval v úplně jiném oboru. Tato práce byla pro mě příležitost zkusit něco nového, stále mě baví a stále se setkávám s něčím novým, co přináší – ať už jsou to pozitiva či negativa. Při této práci by člověk neměl zapomínat na sebe a své zájmy, proto rád chodím do hvozdnických lesů se psem, jezdím na kole, občas fotím, maluji a kutím. Rád se také odreaguji sestavováním grafických koláží nebo prací na zahradě. V domově se snažím spolu s kolegy našim klientům dopřát co nejpříjemnější prostředí, péči a aktivity, které sami ocení a jsou pro ně prospěšné. Přál bych si, aby takové prostředí a atmosféru, kterou v domově máme, mohlo zažít více klientů s autismem.

E-mail: jakub.zevel@nautis.cz

terapie

Mgr. Štěpán Hejzlar, ředitel střediska, vedoucí služby podpory začlenění do společnosti a práce, pracovní konzultant, terapeut

Pracuji zejména s dospělými lidmi s autismem, a to jak v rámci sociální služby, tak terapeuticky. V NAUTIS jsem vedoucí úseku ambulantních a terénních služeb, kterému říkáme Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko. Metodicky i z hlediska přímé práce s lidmi jsem nejdéle činný ve službě sociální rehabilitace (Podpora začlenění do společnosti a práce). Konkrétně se zabývám podporovaným zaměstnáváním a skupinovými nácviky sociálních dovedností. Jsem frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Terapeuticky pracuji s dospělými s PAS a jejich blízkými od roku 2021. S lidmi s autismem obecně pracuji od roku 2013, kdy jsem nastoupil do APLA jako asistent v domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Vystudoval jsem politologii (FF a FSV UK) a teologii (ETF UK).

E-mail: stepan.hejzlar@nautis.cz


Jan Mejsnar, vedoucí terapeutického oddělení, terapeut

e-mail: jan.mejsnar@nautis.cz


PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut

Vystudoval jsem doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň jsem absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuji jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuji se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Kladu tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuji individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuji se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

E-mail: hynek.jun@nautis.cz


Mgr. Kateřina Sedlářová, terapeutka, metodička

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a jsem absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru. V terapeutickém oddělení NAUTIS působím již od roku 2014. Poskytuji individuální a skupinovou terapii pro lidi s PAS a jejich blízké, dále se podílím na vedení terapeuticko-edukační skupiny pro sourozence dětí s PAS. V rámci oddělení působím jako metodická konzultantka pro služby dětí do 12 let. V terapii považuji za zásadní navázání terapeutického vztahu, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení, ale také jasné vymezení cíle naší spolupráce. Klientům neslibuji zázraky, ale jsem připravená se postupnými krůčky podílet na zlepšení jejich situace. S klienty proto průběžně mapuji reálná očekávání od terapie. Jednotlivá setkání vedu formou rozhovoru, nácviků, rozboru situací, videoukázek a také hry, kterou obzvlášť u malých dětí považuji za nedílnou součást spolupráce. V současné době jsem na rodičovské dovolené, z tohoto důvodu bývám k dispozici pouze ve čtvrtek.

E-mail: katerina.sedlarova@nautis.cz


Bc. Daria Vasilieva, terapeutka

Absolvovala jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Nyní dokončuji daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik a pokračuji v navazujícím magisterském studiu psychologie. V NAUTIS se věnuji především dětem a dospívajícím. Ve své práci se snažím vždy respektovat autenticitu každého jedince a používám proto různé přístupy podle potřeb klienta. Mým cílem je pomoci klientovi nejen najít jeho cestu k sobě, ale také to, jak být sám sebou mezi ostatními. Má terapeutická práce je pravidelně supervidována zkušenými kolegy.

E-mail: daria.vasilieva@nautis.cz


Mgr. Iva Klodnerová, terapeutka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, absolvovala psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci ráda využívám také prvky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE) a dalších přístupů. Svou práci zakládám na bezpečí a důvěře, s respektem k jedinečnosti každého, kdo si přichází pro pomoc. Mám za to, že terapie může být cestou k vlastnímu potenciálu, ke změně, stabilizaci, k přijetí sebe sama. Ráda vás na této cestě provedu.

e-mail: iva.klodnerova@nautis.cz


Mgr. Eliška Opatrná, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci využívám i metody z jiných terapeutických přístupů tak, aby byla terapie efektivní. Svou činnost pravidelně konzultuji se supervizorem. Pracuji jako terapeutka pro děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu. Věnuji se individuální i skupinové terapii. Věřím, že důležitý aspekt terapie je navázání vztahu, ve kterém si klient může dovolit být naprosto autentický a být takto bezpodmínečně přijímán.

E-mail: eliska.opatrna@nautis.cz


Mgr. Jan Zíka, psycholog, terapeut

V NAUTISu pracuji jako psychoterapeut. Vedu Podpůrnou skupinu pro dospělé s PAS. Věnuji se též jednotlivcům v individuální terapii. Vystudoval jsem psychologii, v rámci které mě vždy lákala psychoterapie. Jsem přesvědčen, že to, jak se nám žije, závisí především na nás samotných. Stává se však, že někdy potřebujeme v životě pomoc s hledáním té pravé cesty, a v tom se snažím být nápomocen. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením akreditovaný pro zdravotnictví a řadu dalších odborných kurzů. Těším se na případné setkání a putování s Vámi.    

E-mail: jan.zika@nautis.cz


Mgr. Michaela Matiová, peer psycholožka

Pocházím z východního Slovenska. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UKF v Nitře. Do NAUTIS jsem se dostala „náhodou“ (všechno se děje tak, jak má!), po setkání s paní doktorkou Thorovou na přednášce o diagnostice dospělých. Sama mám Aspergerův syndrom. Věnuji se dospělým klientům při peer poradenství. Setkávám se také s blízkými osobami klientů. Přímá práce s klienty na spektru mě nejvíce naplňuje a dobíjí mi tak moc potřebnou energii. Ráda bych pracovala na zvýšení osvěty mezi populací a také se velmi zajímám a studuji rozdíly mezi ženským a mužským typem poruchy spektra.

E-mail: michaela.matiova@nautis.cz


Mgr. Sára Machová, terapeutka

V NAUTIS poskytuji terapii pro děti od 7 let, vedu terapeutické skupiny a poradensky pracuji s rodiči. V terapeutickém prostoru ráda pracuji v pískovišti, s hlínou, legem a dalšími materiály, které klientům umožňují vyjádřit jejich prožívání a potřeby s ohledem na jejich aktuálně dostupné (komunikační) možnosti. Jsem frekventantkou Výcviku v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí v Indept. Svoje případy pravidelně konzultuji v supervizi. Jsem původní profesí prvostupňová pedagožka, učila jsem na českých i zahraničních školách, tradičních i těch s méně běžnými výukovými přístupy. Na Pedf UK a na vysokých školách v jižní Asii jsem předávala svoje zkušenosti v tématech práce s třídním klimatem, náročnou dětskou skupinou nebo respektující komunikací. Když nejsem v NAUTIS, vedu neziskovou organizaci, která se zabývá aktivizací mladých dospělých, prevencí vyhoření učitelů, podporou dětí v péči o klima a dalšími tématy. 

E-mail: sara.machova@nautis.cz


Mgr. Slavomír Farkaš, rodinný terapeut

Vystudoval jsem teologii (KTF UK) a v rámci celoživotního vzdělávání speciální pedagogiku (PedF UK). Jsem frekventantem výcviku v integrativní rodinné terapii u Anima – terapie, z.ú. Od září 2022 vedu společně s kolegyní v rámci sociální služby rané péče v NAUTIS podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS. V terapeutickém oddělení NAUTIS působím jako rodinný terapeut od listopadu 2023. Na rodinné terapii oceňuji zejména možnost nahlížet celý rodinný systém, tedy vzájemnou vztahovost a propojenost jednotlivých členů rodiny. Každý člen může svým chováním ovlivňovat „atmosféru“ v celé rodině. Zároveň vnímám jako obohacení pro sebe i klienty práci v terapeutickém páru.

E-mail: slavomir.farkas@nautis.cz


Mgr. Julius Bittmann, terapeut

Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuji jako terapeut. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými s PAS formou individuálních i skupinových terapií. Zaměřuji se na terapii OCD, úzkostí a dalších přidružených poruch. Pracuji s kolektivem spolužáků dětí s PAS a jejich sourozenci. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: julius.bittmann@nautis.cz


Veronika Šmejkalová, asistentka střediska

V terapeutickém oddělení pracuji jako kontaktní osoba pro objednávání klientů. Zároveň jsem administrativní podpora pro terapeutický tým a řeším organizační a provozní záležitosti.

E-mail: veronika.smejkalova@nautis.cz

sociální rehabilitace a volnočasové aktivity pro dospělé

Mgr. Štěpán Hejzlar, ředitel střediska, vedoucí služby podpory začlenění do společnosti a práce, pracovní konzultant, terapeut

Pracuji zejména s dospělými lidmi s autismem, a to jak v rámci sociální služby, tak terapeuticky. V NAUTIS jsem vedoucí úseku ambulantních a terénních služeb, kterému říkáme Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko. Metodicky i z hlediska přímé práce s lidmi jsem nejdéle činný ve službě sociální rehabilitace (Podpora začlenění do společnosti a práce). Konkrétně se zabývám podporovaným zaměstnáváním a skupinovými nácviky sociálních dovedností. Jsem frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Terapeuticky pracuji s dospělými s PAS a jejich blízkými od roku 2021. S lidmi s autismem obecně pracuji od roku 2013, kdy jsem nastoupil do APLA jako asistent v domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Vystudoval jsem politologii (FF a FSV UK) a teologii (ETF UK).

E-mail: stepan.hejzlar@nautis.cz


Bc. Tadeáš Trusina, vedoucí chráněného bydlení, koordinátor volnočasového klubu pro dospělé a pracovní konzultant

V NAUTIS  jsem začínal v roce 2011 jako osobní asistent, v současnosti v rámci NAUTIS pracuji jako koordinátor volnočasového klubu pro dospělé, vedoucí chráněného bydlení a pracovní konzultant. Studuji antropologii na FHS UK, z rodičovských důvodů mám momentálně přerušeno. Baví mě komiksy, historie a deskové hry.

E-mail: tadeas.trusina@nautis.cz


Mgr. Anna Babčaníková, sociální pracovnice a konzultantka podporovaného zaměstnávání

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace na pozici konzultantka podporovaného zaměstnávání a rovněž jako asistentka v denním centru. Angažuji se ve volnočasovém klubu pro lidi s PAS nad 15 let, kde působím jako jedna z koordinátorů. Od roku 2022 pracuji v další nabízené službě v NAUTIS, a to v chráněném bydlení. Vystudovala jsem obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem získala jak bakalářský, tak magisterský titul. 

E-mail: anna.babcanikova@nautis.cz


Bc. Dominika Hejzlarová, sociální pracovnice a case manager pro PAS 18+

Moje práce v NAUTIS ve službě Sociální rehabilitace spočívá v podpoře lidí s PAS v začlenění se do společnosti způsobem, který je pro ně žádoucí či dostupný. Může jít o podporu při hledání pracovního uplatnění nebo při komunikaci s nejbližším okolím. K tomu mi slouží možnost scházet se s uživateli služby individuálně, při skupinových aktivitách, v našich prostorách nebo v terénu. Jsem spoluzakladatelkou a členkou divadelního souboru Dr.amAS, který byl založen při NAUTIS v roce 2015. Podílím se také na tzv. autism friendly projektech. V současné době je to zpřístupnění expozic Židovského muzea v Praze a Kino v klidu, které začalo velmi rychle fungovat bez potřeby vnějších zásahů. V sociálních a jiných podpůrných službách působím od roku 2005. Téměř při každé příležitosti jsem měla co do činění s lidmi s PAS, kteří mě nepřestávají fascinovat způsobem svého myšlení. Hodně mě baví lektorování, kterému se věnuji i externě. Od roku 2017 školím úředníky státní správy v komunikaci s lidmi se znevýhodněním. Vyžívám se v pořádání různých akcí a celkově mám ráda, když se lidé propojují. Vystudovala jsem speciální pedagogiku v kombinaci s dramaterapií na Univerzitě Palackého Olomouci. Mým domovem je teď Praha, ale mé kořeny se táhnou napříč Českou republikou. 

E-mail: dominika.hejzlarova@nautis.cz


Stanislav Trejbal, konzultant podporovaného zaměstnávání a koordinátor Tréninkového centra 

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace jako konzultant podporovaného zaměstnávání a koordinátor Tréninkového centra. Dříve jsem několik let pracoval s lidmi s duševním onemocněním a seniory. Absolvoval jsem kurz zážitkové pedagogiky a podílel jsem se na přípravě akcí a kurzů pro mladé lidi. Jeden z důvodů, proč se věnuji práci s lidmi, je moje přesvědčení, že každý člověk má hodnotu a velký potenciál a může objevovat a rozvíjet své schopnosti. Mým zájmem je porozumět druhým a podpořit je v jejich rozhodování a rozvoji.

E-mail: stanislav.trejbal@nautis.cz


Bc. Nikola Lovašová, sociální pedagožka

V NAUTIS pracuji jako sociální pedagog a komunikační specialista v rámci nácviků sociálních dovedností. Působím také ve službě sociální rehabilitace jako pracovník v Denním centru, kde vedu kurz vaření a dále jako asistentka na kavárenské skupině. Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Lidem s PAS, se věnuji 6 let a práce s nimi mě baví. Ukazují mi svět z jiné perspektivy, kterou se při své práci snažím zprostředkovat i lidem v jejich okolí. Vzájemné porozumění a respekt je klíčový k harmonickému soužití a fungování.

E-mail: nikola.lovasova@nautis.cz

ředitelství a ekonomické středisko

Ing. Magdalena Šubrt Thorová, ředitelka

V NAUTIS pracuji jako výkonná ředitelka a z pozice statutárního orgánu za tuto právnickou osobu jednám. Kromě provozního řízení zodpovídám za tvorbu strategie směřující k dosažení stanovených cílů organizace a naplňování jejího poslání a vize. Vystudovala jsem krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě. Po škole jsem pracovala ve státní správě, kde jsem získala zkušenosti v oblasti vedení projektů a koordinace investičních akcí. Angažuji se také v pracovních a poradních skupinách, které usilují o smysluplnou změnu v oblasti naplňování lidských práv osob s autismem.

E-mail: magdalena.thorova@nautis.cz


Ing. Eva Petříková, finanční ředitelka

Jako finanční ředitelka NAUTIS plánuji, řídím a koordinuji chod finančního systému organizace, zajišťuji efektivnost hospodaření společnosti. Tvořím roční plány a rozpočty. Hodnotím rizikovost jednotlivých projektů. Odpovídám za rozpočty, reporting a controlling.

E-mail: eva.petrikova@nautis.cz


Bc. Kamila Vacková, DiS.,  ekonomka a finanční manažerka EU projektů

E-mail:kamila.vackova@nautis.cz


Martina Sáblíková, ekonomka a projektová manažerka

V NAUTIS pracuji od prosince 2016. V současné době zde působím jako ekonomka a projektová manažerka. Mám na starosti fungování většiny našich projektů po obsahové stránce (tedy aby běžely, tak, jak mají), u některých z nich mám odpovědnost i za jejich finanční část. Dále mám na starosti všechny projekty po obsahové i finanční stránce v naši Mateřské škole při NAUTIS (v MŠ plním i funkci hospodářky) a obsahovou část některých projektů v našem SPC při NAUTIS.

E-mail: martina.sablikova@nautis.cz


Marie Apeltauerová, ekonomka a finanční manažerka EU projektů

Email: marie.apeltauerova@nautis.cz


Renata Jirčíková, finanční účetní

V NAUTIS pracuji od října 2017 jako finanční účetní. Mou nynější náplní práce je od roku 2019 zajištění a vystavování faktur koncovým odběratelům.  Tedy návazně i kontakt jak se zadavateli fakturace (všechna naše střediska) tak i s odběrateli (převážně rodiči našich klientů), nadacemi apod. Dále spravuji hotovostní pokladny.

E-mail: renata.jircikova@nautis.cz


Jiřina Trnková, účetní

V NAUTIS pracuji na pozici účetní.

E-mail: jirina.trnkova@nautis.cz


Ing. Marie Vrbová, asistentka ekonomického střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka. Mám na starosti administrativu a činnosti spojené s chodem ekonomického střediska.

E-mail: marie.vrbova@nautis.cz

rozvoj, vnitřní a vnější vztahy

Tereza Šedivcová, ředitelka střediska rozvoje a vnějších vztahů

E-mail: tereza.sedivcova@nautis.cz


Ing. Pavla Lysáková Flídrová, MBA, vedoucí grantového oddělení

E-mail: pavla.lysakova@nautis.cz


Mgr. Tereza Portešová, specialistka marketingu, komunikace a osvěty

E-mail: tereza.portesova@nautis.cz


Mgr. Zita Václavíková, HR manažerka

E-mail: zita.vaclavikova@nautis.cz


Mgr. Veronika Charvátová, šéfredaktorka portálu AutismPort.cz

E-mail: veronika.charvatova@nautis.cz

vzdělávání

Ing. Jitka Zemanová, ředitelka střediska vzdělávání

E-mail: jitka.zemanova@nautis.cz


Anastazie Meindl, asistentka střediska vzdělávání

E-mail: anastazie.meindl@nautis.cz

dobrovolnictví

Mgr. Michaela Danešová, ředitelka střediska Kunratice

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor biologie – tělesná výchova, od studií si své obzory rozšiřuji odbornými semináři a konferencemi. Celoživotní vzdělávání pokládám za velmi důležité. Dříve jsem se věnovala sportovní trenérské činnosti u dětí a pořádání volnočasových akcí pro celé rodiny. V NAUTIS navazuji na své dosavadní zkušenosti, mám na starosti chod volnočasových aktivit pro děti, metodické vedení lektorek, pořádání pobytů pro rodiny, příměstských táborů a zároveň se starám o chod dobrovolnické služby. 

E-mail: michaela.danesova@nautis.cz


Tereza Švábová, asistentka ředitelky, koordinátorka dobrovolníků a stážistů

Vystudovala jsem střední odbornou školu sociální. Později jsem se ke studiu vrátila, a to díky kladnému vztahu ke vzdělávání dětí, a úspěšně dostudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. V NAUTIS působím jako lektorka volnočasových aktivit a zároveň jsem asistentka ředitelky střediska volného času pro děti a dospívající s PAS a dobrovolnictví.

E-mail: tereza.svabova@nautis.cz

Zaměstnanci dle abecedy

A

Andeltová Andrea, vedoucí respitních víkendů, lektorka volnočasových aktivit, asistentka střediska Kunratice

Původní obor, který jsem studovala a dlouhou dobu v něm podnikala, byla obchodní činnost. Před deseti lety jsem začala pracovat na recepci dětského plavání a později příležitostně asistovat v NAUTIS. Začínala jsem na plaveckém kroužku, příměstském táboře a pobytových akcích na Monínci. V době covidu jsem začala více vypomáhat ve středisku volnočasových aktivit NAUTIS a našla v této práci radost a smysl. Prošla jsem několika semináři, absolvovala akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, sbírala stále větší zkušenosti na respitních pobytech, výletech a kroužcích. Motivací jsou pro mě šťastné a spokojené děti i jejich rodiče. Každý krůček, který společně zvládneme, a láska, kterou si vzájemně předáváme navzdory všem mýtům o autismu, je naplňující.

E-mail: andrea.andeltova@nautis.cz


Apeltauerová Marie, ekonomka a finanční manažerka EU projektů

E-mail: marie.apeltauerova@nautis.cz

B

Babčaníková Anna, Mgr. sociální pracovnice a konzultantka podporovaného zaměstnávání

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace na pozici konzultantka podporovaného zaměstnávání a rovněž jako asistentka v denním centru. Angažuji se ve volnočasovém klubu pro lidi s PAS nad 15 let, kde působím jako jedna z koordinátorů. Od roku 2022 pracuji v další nabízené službě v NAUTIS, a to v chráněném bydlení. Vystudovala jsem obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem získala jak bakalářský, tak magisterský titul. 

E-mail: anna.babcanikova@nautis.cz


Bašusová Jiřina, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Ve Středisku včasné intervence NAUTIS se věnuji individuálním nácvikům s dětmi. S touto velmi zajímavou a různorodou prací jsem se seznámila v mateřské škole ve speciální třídě pro děti s PAS. Práce mě velmi nadchla a ráda jsem absolvovala různé kurzy se zaměřením na osoby s PAS. Později jsem přešla do speciální třídy pro žáky s PAS při základní škole jako učitelka, kde aktuálně také působím. Každý den ve třídě mi přináší nové zkušenosti a také radost z malých krůčků svých žáků. Vystudovala jsem speciální pedagogiku – učitelství na UJAK a praxi mám také jako speciální pedagožka v SPC.

E-mail: jirina.basusova@nautis.cz


Benešová Hodková Kamila, Mgr. et Mgr., sociální pracovnice, poradkyně v oblasti práva ve službě poradna

Vystudovala jsem na Univerzitě Karlově v Praze Právnickou fakultu a Husitskou teologickou fakultu. 16 let jsem pracovala jako právník v oblasti pojištění právní ochrany, kde jsem získala zkušenosti v široké škále právních oblastí (občanské právo, pojistné právo, dopravní právo, náhrada újmy/škody, smluvní právo, pracovní právo, ad.). Mám zkušenosti i se státní správou, pracovala jsem na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze jako právník, významnou část mé agendy zahrnovaly případy v oblasti správního práva a tvorby legislativy. Zároveň působím od roku 2012 jako specialistka právní podpory pro NAUTIS a od jara roku 2022 také jako sociální pracovnice v Poradně NAUTIS. Zaměřuji se především na pomoc klientům v řízeních o příspěvcích na péči, průkazech osob se zdravotním postižením, invalidních důchodech a v dalších rozličných právních oblastech, kde klienti a jejich pečující osoby narážejí na problémy v „reálném světě“ v souvislosti s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). A proč jsem s radostí spojila svůj pracovní osud s NAUTIS? Mám 3 děti, z nichž dvě mají poruchu autistického spektra. NAUTIS při mně vždy stál jako opora, místo, kde mi rozumějí, a jsou vždy ochotni hledat cestu, jak naší rodině pomoci. A tak nyní mohu trochu vrátit to, co jsem sama dostala a stále dostávám.

E-mail: kamila.benesova@nautis.cz


Bittmann Julius, Mgr., terapeut v NAUTIS a SPC při NAUTIS

Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuji jako terapeut. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými s PAS formou individuálních i skupinových terapií. Zaměřuji se na terapii OCD, úzkostí a dalších přidružených poruch. Pracuji s kolektivem spolužáků dětí s PAS a jejich sourozenci. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: julius.bittmann@nautis.cz


Bittmannová Lenka, Mgr., zástupkyně ředitelky SPC při NAUTIS, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě.  V Národním ústavu pro autismus pracuji od roku 2005. V SPC NAUTIS působím od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 jsem dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha, pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017-2019 jsem absolvovala navazující supervizní výcvik u PhDr. Šárky Gjuričové.  Zaměřuji se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 jsem absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK), párovou a rodinnou terapii a práci se sourozenci dětí s PAS. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: lenka.bittmannova@nautis.cz


Jana Brassányová, DiS., asistentka střediska včasné intervence

V NAUTIS jsem zaměstnaná od března 2021. Před nástupem do Střediska včasné intervence jsem sbírala zkušenosti v přímé péči u dospělých osob s mentálním postižením a v komunitním centru, kam docházeli senioři z Prahy 4. V roce 2023 jsem dokončila studium sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok. Ve Středisku včasné intervence jsem kontaktní osobou pro nové zájemce o služby, kromě toho mám na starosti půjčovnu pomůcek, administrativu a bezproblémový chod střediska.

E-mail: jana.brassanyova@nautis.cz


C

Cingelová Lea, Mgr., psycholožka, odborná konzultantka střediska diagnostiky

Absolvovala jsem jednooborové magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V teoretické rovině jsem se k tématu poruch autistického spektra dostala již během bakalářského studia a také během semestrálního pobytu v Nizozemí. V Brně jsem spolupracovala s Nadačním fondem Kometa, který podporuje děti s PAS. V rámci aktivit organizovaných nadací jsem asistovala dětem při terapeutických i volnočasových aktivitách, a působila jsem také jako osobní asistentka. Profesně se blíže zajímám o vývojovou psychologii, citovou vazbu a poruchy spánku u dětí. V NAUTIS se věnuji psychodiagnostice dětí od batolecího do mladšího školního věku.

E-mail: lea.cingelova@nautis.cz

Č

Čadilová Věra, PaedDr., ředitelka SPC při NAUTIS, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V Národním ústavu pro autismus jsem pracovala od jeho vzniku jako speciální pedagog. Od roku 2014 jsem ředitelkou Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus. Dlouhodobě pracuji s dětmi a žáky s PAS a dalšími psychickými onemocněními v rámci odborného poradenství. Jsem autorkou metodických materiálů pro pedagogy i pracovníky školských poradenských zařízení. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: vera.cadilova@nautis.cz

D

Danešová Michaela, Mgr., ředitelka střediska Kunratice

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor biologie – tělesná výchova, od studií si své obzory rozšiřuji odbornými semináři a konferencemi. Celoživotní vzdělávání pokládám za velmi důležité. Dříve jsem se věnovala sportovní trenérské činnosti u dětí a pořádání volnočasových akcí pro celé rodiny. V NAUTIS navazuji na své dosavadní zkušenosti, mám na starosti chod volnočasových aktivit pro děti, metodické vedení lektorek, pořádání pobytů pro rodiny, příměstských táborů a zároveň se starám o chod dobrovolnické služby. 

E-mail: michaela.danesova@nautis.cz


Demeter Marek, Bc., ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení

Na pozici ředitele osobní asistence a chráněného bydlení v NAUTIS pracuji od roku 2022. Předtím jsem v osobní asistenci několik let působil jako koordinátor se zaměřením na klienty ve věku 9-26 let, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Na mé práci mě baví její různorodost a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

E-mail: marek.demeter@nautis.cz

E

Ertnerová Veronika, asistentka pedagoga v MŠ při NAUTIS

Narodila jsem se v Trutnově, ale již spoustu let bydlím v Praze. Během výchovy svých tří dětí jsem vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Žatci. Vždy jsem se ráda starala o své děti, a jelikož jsou již všechny dospělé, rozhodla jsem se pracovat ve školství. Pracovala jsem na základních školách s různými dětmi a jejich rozličnými problémy. Po zkušenostech jsem dospěla k tomu, že mě nejvíce naplňuje práce s předškolními dětmi a obzvláště pomoc dětem, které jsou nejvíce znevýhodněné.

E-mail: veronika.ertnerova@nautis.cz

F

Farkaš Slavomír, Mgr., rodinný terapeut

Vystudoval jsem teologii (KTF UK) a v rámci celoživotního vzdělávání speciální pedagogiku (PedF UK). Jsem frekventantem výcviku v integrativní rodinné terapii u Anima – terapie, z.ú. Od září 2022 vedu společně s kolegyní v rámci sociální služby rané péče v NAUTIS podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS. V terapeutickém oddělení NAUTIS působím jako rodinný terapeut od listopadu 2023. Na rodinné terapii oceňuji zejména možnost nahlížet celý rodinný systém, tedy vzájemnou vztahovost a propojenost jednotlivých členů rodiny. Každý člen může svým chováním ovlivňovat „atmosféru“ v celé rodině. Zároveň vnímám jako obohacení pro sebe i klienty práci v terapeutickém páru.

E-mail: slavomir.farkas@nautis.cz


Freseová Magda, Mgr., poradkyně v oblasti práva ve službě poradna

Jmenuji se Magda, žiji v Praze, ale nejspokojenější jsem v lese. Mým oborem je právo, ráda jej využívám na obranu těch, kteří jsou jakkoli v nevýhodě. Práce mě tak baví a naplňuje stejně jako ostatní koníčky: hudba, četba, příroda, svoboda, dobrodružství. Pro NAUTIS pracuji teprve krátce, ale už vím, že tato volba byla dalším štěstím, které mě v životě potkalo.

E-mail: magda.freseova@nautis.cz

G

Gnanová Eva, Mgr., vedoucí ABA programu

Mám vystudovanou speciální pedagogiku na Karlově univerzitě a od roku 2006 pracuji v NAUTIS. Nejprve jsem pracovala s dospělými klienty na pozici vedoucí sociální rehabilitace. Po návratu z rodičovské dovolené jsem nastoupila do Střediska včasné intervence a následně přešla do oddělení Aplikované behaviorální analýzy. Vždy jsem se snažila dělat svou práci co nejlépe a na co nejvyšší úrovni, proto jsem se rozhodla pro ABA. Ta je pro mě ucelenou a vědecky podloženou technikou, která je velmi efektivní a prokazatelně navyšuje dovednosti ve všech oblastech vývoje dítěte. V ABA se snažím nadále vzdělávat a odměnou za to mi jsou pokroky a úsměvy dětí využívající naše služby. 

E-mail: eva.gnanova@nautis.cz

H

Hartlová Lenka, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Jsem speciální pedagog a pracuji jako poradce rané péče. Speciální pedagogiku a humanitární činnost jsem studovala na SPgŠ J.H. Pestalozziho, PedF UHK a PedF MU. Po studiích jsem se spolupodílela na vzniku speciální třídy pro děti s PAS při běžné MŠ. V té době začala i má spolupráce s APLA Praha, kterou jsem se rozhodla rozšířit po mateřské dovolené. Životní etapa rodičovství i manželství mě velmi obohatila o mnoho dalších zkušeností. Od roku 2018 tedy pracuji ve Středisku včasné intervence NAUTIS jako terapeut a poradce rané péče. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů nejen se zaměřením na osoby s PAS, alternativní komunikaci a různé terapie. Mou snahou je získávat stále nové informace v oblasti PAS a ty dále předávat jako cenné rady rodičům a především zábavnou formou také dětem k jejich rozvoji.  Mám radost ze sebemenších úspěchů svých klientů.

E-mail: lenka.hartlova@nautis.cz


Hau Anna, koordinátorka osobní asistence

S dětmi s autismem jsem se blíže setkala při mém působení na waldorfské školce v době, kdy jsem ještě chodila na základní a střední školu. V kontaktu s těmito osobami jsem v sobě objevila silný pocit blízkosti, soucitu a pochopení. Snaha ulehčit jejich prožívání okolního složitého světa se ve mně opakovaně objevovala a stále objevuje přirozeně, s lehkostí a nese s sebou pocit naplnění. Můj zájem o  poruchy autistického spektra se prohloubil tříletou praxí u dětské klinické psycholožky, která se zaměřovala právě na diagnostiku autismu. Během této doby jsem také začala pracovat v NAUTIS, kde jsem se z pozice osobní asistentky postupně dostala až do své současné role koordinátorky. Ve svém týmu pečuji o děti ve věku od dvou do deseti let. Se stále přibývajícími zkušenostmi nepřestávám být fascinována rozmanitostí prožitků, které se mi během osobních asistencí otevírají. Cítím, že svět autismu je plný něčeho živého, něčeho, co se v našem „běžném“ světě bohužel často vytrácí. Svou prací ohromně rostu a neustále se učím spoustu nového jak o druhých, tak i o sobě samé.

E-mail: anna.hau@nautis.cz


Hejzlar Štěpán, Mgr., ředitel terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska, vedoucí služby podpory začlenění do společnosti a práce, pracovní konzultant, terapeut

Pracuji zejména s dospělými lidmi s autismem, a to jak v rámci sociální služby, tak terapeuticky. V NAUTIS jsem vedoucí úseku ambulantních a terénních služeb, kterému říkáme Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko. Metodicky i z hlediska přímé práce s lidmi jsem nejdéle činný ve službě sociální rehabilitace (Podpora začlenění do společnosti a práce). Konkrétně se zabývám podporovaným zaměstnáváním a skupinovými nácviky sociálních dovedností. Jsem frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Terapeuticky pracuji s dospělými s PAS a jejich blízkými od roku 2021. S lidmi s autismem obecně pracuji od roku 2013, kdy jsem nastoupil do APLA jako asistent v domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Vystudoval jsem politologii (FF a FSV UK) a teologii (ETF UK).

E-mail: stepan.hejzlar@nautis.cz


Hejzlarová Dominika, Bc., sociální pracovnice a case manager pro PAS 18+

Moje práce v NAUTIS ve službě Sociální rehabilitace spočívá v podpoře lidí s PAS v začlenění se do společnosti způsobem, který je pro ně žádoucí či dostupný. Může jít o podporu při hledání pracovního uplatnění nebo při komunikaci s nejbližším okolím. K tomu mi slouží možnost scházet se s uživateli služby individuálně, při skupinových aktivitách, v našich prostorách nebo v terénu. Jsem spoluzakladatelkou a členkou divadelního souboru Dr.amAS, který byl založen při NAUTIS v roce 2015. Podílím se také na tzv. autism friendly projektech. V současné době je to zpřístupnění expozic Židovského muzea v Praze a Kino v klidu, které začalo velmi rychle fungovat bez potřeby vnějších zásahů. V sociálních a jiných podpůrných službách působím od roku 2005. Téměř při každé příležitosti jsem měla co do činění s lidmi s PAS, kteří mě nepřestávají fascinovat způsobem svého myšlení. Hodně mě baví lektorování, kterému se věnuji i externě. Od roku 2017 školím úředníky státní správy v komunikaci s lidmi se znevýhodněním. Vyžívám se v pořádání různých akcí a celkově mám ráda, když se lidé propojují. Vystudovala jsem speciální pedagogiku v kombinaci s dramaterapií na Univerzitě Palackého Olomouci. Mým domovem je teď Praha, ale mé kořeny se táhnou napříč Českou republikou. 

E-mail: dominika.hejzlarova@nautis.cz


Henychová Šárka, ředitelka střediska odlehčovacích služeb a vedoucí respitního centra Bohnice

V NAUTIS pracuji od roku 2012, kdy jsem nastoupila jako asistentka do osobní asistence. V reakci na zvyšování poptávky služeb ze strany klientů a po navýšení kapacit osobní asistence a odlehčovacích služeb (zřízením respitního centra v roce 2013), jsem si vzala na starost odlehčovací službu. V práci se zabývám především plánováním a realizací pobytů s podporou osobních asistentů pro klienty s PAS, kteří žijí doma s podporou pečující osoby. Smyslem těchto pobytů je umožnění odpočinku pečující osobě a zároveň zprostředkování nových zážitků a zkušeností (věřím, že převážně příjemných) našim klientům s ohledem na jejich jedinečnost.

E-mail: sarka.henychova@nautis.cz


Hodovalová Martina, Mgr., psycholožka ve středisku diagnostiky

Mám magisterský titul z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bakalářský titul z jednooborové psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS se zabývám diagnostikou dětí do tří let, předškolními a školními dětmi. Zajímá mě diagnostický proces dívek s PAS a dospívání dětí s Aspergerovým syndromem. Dále poskytuji odborné a rodičovské poradenství. O poruchách autistického spektra, diagnostickém procesu také přednáším. Aktuálně na rodičovské dovolené.

E-mail: martina.hodovalova@nautis.cz


Holerová Maria, poradkyně ABA programu

Studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. S NAUTIS jsem se seznámila v rámci povinné studijní praxe, kdy jsem měla možnost blíže poznat, jak probíhá práce s dětmi s PAS. NAUTIS mě zaujal svým přístupem, začala jsem se více zajímat o terapii, metodiku a techniky práce s dětmi s PAS, a tak jsem nastoupila do Střediska včasné intervence jako behaviorální technik. Ve své práci propojuji teoretické poznatky z dětské klinické psychologie, obecné psychologie a vývojové psychologie s aplikovanou behaviorální analýzou. Účastním se profesních kurzů a výcviků v rámci práce s PAS. Práce s dětmi mě nabíjí, investovat energii do budoucí generace mi dává velký smysl. Největším potěšením pro mě je pozorovat pokroky klientů, být svědkem jejich úspěchů, vidět, jak doslova rozkvétají.

E-mail: maria.holerova@nautis.cz


Holmajerová Eva, Mgr., psycholožka, odborná konzultantka střediska diagnostiky

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. V Brně jsem také roku 2019 nastoupila do organizace Paspoint, z.ú., kde jsem začínala jako osobní asistentka u dětí a dospívajících s PAS a následně působila jako pracovník v sociálních službách pro děti s PAS. Vedle individuálních konzultací s rodiči a dětmi jsem se podílela také na vedení rodičovských a dětských skupinek. V NAUTIS se zaměřuji na psychologickou diagnostiku poruchy autistického spektra a na realizaci anamnestických konzultací, a to zejména u mladších dětí. 

E-mail: eva.holmajerova@nautis.cz


Homolová Olga, Mgr., speciální pedagožka v SPC při NAUTIS

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a po 7 letech krásné práce s dětmi v mateřské škole mne oslovila problematika poruch autistického spektra. S NAUTIS jsem se jako dobrovolník účastnila příměstských táborů. Od roku 2021 pracuji v SPC při NAUTIS jako speciální pedagožka.

E-mail: olga.homolova@nautis.cz


Hradecká Pavla, Bc., odborná konzultantka ve středisku diagnostiky

Vystudovala jsem vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V NAUTIS pracuji s několikaměsíční přestávkou od roku 2007. Od svého nástupu pracuji v diagnostickém středisku, kde jsem několik let působila jako asistentka střediska. V současné době se věnuji vedení anamnestických konzultací před diagnostickým vyšetřením a odbornému poradenství o problematice PAS.

E-mail: pavla.hradecka@nautis.cz

CH

Charvátová Veronika, Mgr., šéfredaktorka portálu AutismPort.cz

E-mail: veronika.charvatova@nautis.cz

J

Janečková Šárka, Mgr., právnička v sociální oblasti ve službě poradna

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda. Svou profesní dráhu jsem odstartovala v Národní radě osob se zdravotním postižením jako právník v sociální oblasti. Na této pozici jsem měla jedinečnou příležitost vnímat sociální problematiku z pohledu lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Poté jsem pracovala dva roky jako právnička na legislativním odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsem měla možnost vnímat sociální problematiku z pohledu státní správy. Porozumět lépe jejímu fungování, možnostem, ale i omezením.
V NAUTIS jsem se vrátila k práci, která je blíže lidem, přičemž se snažím zúročit své znalosti obou zmíněných světů ve prospěch našich klientů.

E-mail: sarka.janeckova@nautis.cz


Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagožka v SPC při NAUTIS

V roce 1993 jsem ukončila studium na PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika. V průběhu let jsem si doplňovala znalosti absolvováním odborných kurzů a stážemi ve školách u nás i v zahraničí. Absolvovala jsem například kurz NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí, NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy, kurzy zaměřené na výchovu, vzdělávání a rozvoj u dětí s PAS, alternativní a augmentatitvní komunikaci a myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka. Jsem lektorkou řady odborných kurzů.  Od roku 2016 pracuji v SPC NAUTIS Praha. Externě spolupracuji s Fyzio Beskyd – fyzioterapeutickou ambulancí a s Armandi Therapy Clinik  pro klienty s neurovývojovými poruchami v Praze jako terapeut řečové výchovy.

E-mail: marcela.jarolimova@nautis.cz


Ježková Klára, Mgr., psycholožka ve středisku diagnostiky

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V NAUTIS působím od roku 2015, kdy jsem začínala na pozici dobrovolníka při volnočasových aktivitách pro děti s PAS. V současnosti se podílím na procesu diagnostiky a na realizaci anamnestických konzultací. Jsem velmi ráda součástí týmu, který se podílí na pomoci jedincům s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: klara.jezkova@nautis.cz


Jindrová Stanislava, Bc., asistentka pedagoga v MŠ při NAUTIS

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor speciální pedagogika předškolního věku, na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již při studiu jsem začala pracovat jako učitelka ve speciální mateřské škole, kde jsem v rámci integrační třídy poprvé přišla do kontaktu s dětmi s PAS. Práce s těmito dětmi mi přišla velmi zajímavá, což mě inspirovalo k tomu věnovat se problematice poruch autistického spektra více do hloubky. Práce s dětmi s PAS je pro mě výzva zejména proto, že mě baví pronikat do jejich světa a snažit se hledat způsoby, jak si vzájemně porozumět a skamarádit se.

E-mail: stanislava.jindrova@nautis.cz


Jirčíková Renata, finanční účetní

V NAUTIS pracuji od října 2017 jako finanční účetní. Mou nynější náplní práce je od roku 2019 zajištění a vystavování faktur koncovým odběratelům.  Tedy návazně i kontakt jak se zadavateli fakturace (všechna naše střediska) tak i s odběrateli (převážně rodiči našich klientů), nadacemi apod. Dále spravuji hotovostní pokladny.

E-mail: renata.jircikova@nautis.cz


Junová Monika, Bc., ředitelka MŠ při NAUTIS

Narodila jsem se a bydlím v Praze, kde jsem vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. S dětmi pracuji již 12 let jako učitelka. Mezi mé koníčky patří cestovaní a sport. Práce s dětmi je pro mě velice naplňující, všestranná a různorodá. Velmi mě baví, že mohu děti něco naučit a zároveň se mohu učit o sobě samé. V minulosti jsem pracovala v běžné a soukromé mateřské škole, s dětmi s PAS jsem přišla do kontaktu v rámci integrace. Svět dětí s PAS mě vždy velmi zajímal a bylo to také téma mé bakalářské práce. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla změnit práci a jít pracovat do mateřské školy, která se věnuje právě dětem s poruchami autistického spektra. Mým cílem vždy bude, aby děti byly v naší mateřské škole spokojené a chodily do školky s radostí.

E-mail: monika.junova@nautis.cz


Jůn Hynek, PhDr. Ph.D., metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut

Vystudoval jsem doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň jsem absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuji jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuji se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Kladu tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuji individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuji se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

E-mail: hynek.jun@nautis.cz


Jůnová Petra, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem magisterské studium speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UHK. Po studiu jsem pracovala několik let jako učitelka ve třídách pro děti s autismem. Nyní pracuji jako poradce rané péče. Mou hlavní náplní práce jsou výjezdy do rodin, supervize v mateřských školách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dále se věnuji přednáškové činnosti, podílím se na tvorbě  metodických materiálů a článků týkajících se problematiky autismu. Ve své praxi se zaměřuji na nácviky her u dětí s PAS. V práci s dětmi s PAS využívám eklektický přístup. Jsou mi blízké postupy kombinující přirozené přístupy rodičů a techniky založené na principech strukturovaného učení a na společném prožitku.

E-mail: petra.junova@nautis.cz

K

Kebertová Dana, administrativní pracovnice v SPC při NAUTIS

Jsem absolventkou Karlínského gymnázia. V SPC NAUTIS pracuji jako administrativní pracovnice od roku 2016. Jsem členkou výboru spolku proPAS, z. s., který sdružuje rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

E-mail: dana.kebertova@nautis.cz


Klodnerová Iva, Mgr., terapeutka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, absolvovala psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci ráda využívám také prvky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE) a dalších přístupů. Svou práci zakládám na bezpečí a důvěře, s respektem k jedinečnosti každého, kdo si přichází pro pomoc. Mám za to, že terapie může být cestou k vlastnímu potenciálu, ke změně, stabilizaci, k přijetí sebe sama. Ráda vás na této cestě provedu.

E-mail: iva.klodnerova@nautis.cz


Konopiská Monika, DiS., poradkyně střediska včasné intervence

V NAUTIS se věnuji konzultacím v rodinách a terapiím dětí na spektru autismu. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu sociální pedagogiky a ve studiu stále pokračuji. Už na střední škole jsem se začala zajímat o děti na spektru a můj zájem přerost v jistou míru fascinace a zapálení.  I během studia na škole se snažím neustále vzdělávat i formou kurzů zaměřených hlavně na problematiku autismu, syndromu hyperaktivity, a problémového chování. S dětmi pracuji od roku 2017. Po pár letech v přímé péči o tyto děti jsem se rozhodla směřovat terapeutickým směrem. Během studia jsem zároveň prošla několika odbornými praxemi v oblasti dětské ergoterapie. Nakonec jsem se rozhodla pro práci ve středisku včasné intervence s těmi nejmenšími. Na této práci mi dává největší smysl intervence celé rodiny a její podpora. Při práci s dětmi se soustředím na komplexní rozvoj dítěte, hodně se zaměřuji například na oblast motoriky, senzorického vnímání a raných sociálně komunikačních dovedností. Důležité je pro mne sledování zájmu dítěte a budování terapeutického vztahu. V budoucnu bych se ráda věnovala dětské psychoterapii.

E-mail: monika.konopiska@nautis.cz


Kosová Magdaléna, Mgr., sociální pracovnice ve službě poradna

V Národnímu ústavu pro autismus působím ve službě odborné sociální poradenství, na pozici sociálního pracovníka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a sociální a charitativní práci v magisterském oboru. Pro klienty služby se stávám průvodcem a jedním z prvních kontaktů, který jim může pomoci a podpořit v hledání směru a cesty, jak v jejich situaci přistupovat. Společné hledáme možnosti a případná řešení nejen v rámci sociálních dávek, sociálních služeb, ale i v jejich m přirozeném prostředí a komunitě. Na mé práci mě baví její květnatost a možnost se učit novým věcem. Ve volném čase ráda tvořím předměty a dárky z různých materiálů a postupů. Pokud mohu, trávím volný čas v přírodě, na cestách po známých i neznámých stezkách a krajinách po Česku či v cizině a pravidelně ve fitness centru i na kole.  

E-mail: magdalena.kosova@nautis.cz


Kotrbová Lucie, poradkyně ABA programu

Mám vystudovanou předškolní a mimoškolní pedagogiku v Praze. Práce s dětmi mě vždycky zajímala a přitahovala. Po ukončení mateřské dovolené jsem nastoupila v rámci NAUTIS do osobní asistence a pozvolna přešla do oddělení ABA. Nahlédnutí do světa autismu a aplikované behaviorální analýzy mě naprosto okouzlilo. Na téhle smysluplné práci, mě nejvíc baví individuální přístup, využívání motivace k učení dítěte a vědecky ověřené postupy. V ABA se učím a vzdělávám každým dnem. Dítě, které se rádo vrací do střediska a jeho postupné pokroky ve všech oblastech jsou pro mě největší motivací.

E-mail: lucie.kotrbova@nautis.cz 


Kouřil Jan, Bc., ředitel střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2009, většinu času především s malými dětmi s PAS a jejich rodinami ve Středisku včasné intervence. Mám zkušenosti i se staršími dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi s PAS. Kromě přímé práce s klienty, koordinace střediska a metodických aktivit se věnuji také přednáškové činnosti. Vedu semináře pro rodiče i odborníky, účastním se odborných konferencí v ČR i v zahraničí. V minulosti jsem dále působil ve Speciálně pedagogickém centru a přes deset let ve speciální škole, třídách pro děti s autismem ve věku od 6 do cca 10 let. Absolvoval jsem bakalářský studijní program speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. S manželkou vychováváme dceru a již dospělého syna s dětským autismem. Dlouholeté setkávání s autismem v mnoha podobách je pro mě nejlepší obrana před předsudky a případnou tendencí k černobílému myšlení. A také mě stále učí, že nic není nemožné.

E-mail: jan.kouril@nautis.cz


Krajčíková Hana, Mgr., speciální pedagožka v SPC při NAUTIS

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. Při práci v mateřské škole pro děti se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností mě oslovila problematika poruch autistického spektra. Následně jsem 4 roky pracovala v autistickém centru v Bratislavě. Tam jsem si postupně rozšiřovala své poznatky, vedla kroužky pro děti s PAS a pomáhala nejen žákům, ale i jejich rodinám při začlenění do školského systému. Od roku 2024 pracuji v SPC při NAUTIS jako speciální pedagožka.

E-mail: hana.krajcikova@nautis.cz


Králová Barbora, Mgr., koordinátorka odlehčovací služby Kunratice

Vystudovala jsem Odbornou Biologii na PřFUK v Praze a po škole jsem začala pracovat jako konzultantka v oblasti vzdělávání soft skills ve společnosti SMARTER. Poslední tři roky vedu kroužky tvoření pro děti, teambuildingové akce pro firemní klientelu a organizuji nejrůznější akce s kreativním programem pro celé rodiny. V NAUTIS se na mě můžete obrátit v případě, že budete potřebovat řešit agendu spojenou s odlehčovací službou.

E-mail: barbora.kralova@nautis.cz


Krupková Ivana, Bc., poradkyně střediska včasné intervence

E-mail: ivana.krupkova@nautis.cz

L

Langerová Veronika, Mgr., poradkyně ABA programu

Moje profesní dráha začala v Nautis v roce 2020 na pozici koordinátorky osobní asistence. Moje cílová skupina byly děti ve věku 2 až 7 let. Celé dva roky byla krásná jízda nových poznatků, skvělých kolegů a rodin. Během tohoto období se ke mně postupně dostávala ABA (Aplikovaná behaviorální analýza). Jeden z mých klientů čerpal jak ABA tak i službu OA. Otevřely se mi tímto velké dveře, kdy jsem se zapsala na kurz pod vedením Lucie Schuma a Báry Gulové. Všechno dávalo smysl. Nejvíce se mi líbí využití motivace dítěte a vědecky ověřené postupy učení. Momentálně dokončuji bakalářské studium na Univerzitě Karlově v oboru speciální pedagogika. Na Masarykově Univerzitě jsem právě dokončila obor Behaviorálního technika v rámci celoživotního vzdělávání. Tímto ale cesta nekončí. V ABA se učím něco každý den, je to nekončící proces, který mě baví. Nejvíce mě nabíjí, když vidím dítě, jak k nám vstupuje s úsměvem a těší se, jak se společně budeme učit a hrát si.

E-mail: veronika.langerova@nautis.cz


Lovašová Nikola, Bc., sociální pedagožka ve službě soc. rehabilitace

V NAUTIS pracuji jako sociální pedagog a komunikační specialista v rámci nácviků sociálních dovedností. Působím také ve službě sociální rehabilitace jako pracovník v Denním centru, kde vedu kurz vaření a dále jako asistentka na kavárenské skupině. Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Lidem s PAS, se věnuji 6 let a práce s nimi mě baví. Ukazují mi svět z jiné perspektivy, kterou se při své práci snažím zprostředkovat i lidem v jejich okolí. Vzájemné porozumění a respekt je klíčový k harmonickému soužití a fungování.

E-mail: nikola.lovasova@nautis.cz


Martina Lukešová, asistentka pedagoga v MŠ při NAUTIS

V současné době bydlím v Praze společně se svým synem a mezi mé zájmy patří zahradničení a kynologie. Původně jsem pracovala v jedné z pražských mateřských škol téměř 10 let. S problematikou dětí s PAS jsem se setkala v rámci integrace v původním zaměstnání a kurz asistenta pedagoga byl tedy jasnou volbou. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. K dětem přistupuji individuálně a s respektem k jejich potřebám, tak, aby se ve školce cítily co nejlépe.

E-mail: martina.lukesova@nautis.cz


Lysáková Flídrová Pavla, Ing. MBA, vedoucí grantového oddělení

E-mail: pavla.lysakova@nautis.cz

M

Machová Sára, Mgr., terapeutka

V NAUTIS poskytuji terapii pro děti od 7 let, vedu terapeutické skupiny a poradensky pracuji s rodiči. V terapeutickém prostoru ráda pracuji v pískovišti, s hlínou, legem a dalšími materiály, které klientům umožňují vyjádřit jejich prožívání a potřeby s ohledem na jejich aktuálně dostupné (komunikační) možnosti. Jsem frekventantkou Výcviku v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí v Indept. Svoje případy pravidelně konzultuji v supervizi. Jsem původní profesí prvostupňová pedagožka, učila jsem na českých i zahraničních školách, tradičních i těch s méně běžnými výukovými přístupy. Na Pedf UK a na vysokých školách v jižní Asii jsem předávala svoje zkušenosti v tématech práce s třídním klimatem, náročnou dětskou skupinou nebo respektující komunikací. Když nejsem v NAUTIS, vedu neziskovou organizaci, která se zabývá aktivizací mladých dospělých, prevencí vyhoření učitelů, podporou dětí v péči o klima a dalšími tématy. 

E-mail: sara.machova@nautis.cz


Majerová Alena, Mgr., speciální pedagožka v SPC při NAUTIS

Vystudovala jsem psychologii se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni, speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a v rámci celoživotního vzdělávání učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V SPC NAUTIS pracuji v pobočce Rokycany, která se zaměřuje na děti s PAS převážně v Plzeňském kraji, a to od roku 2018. Dále se věnuji práci s dětmi s poruchami smyslového vnímání, motoriky, grafomotoriky a poruchami učení.

E-mail: alena.majerova@nautis.cz


Marešová Lada, Mgr., sociální pracovnice ve službě poradna

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě. Mám dlouholetou zkušenost jako sociální pracovnice a konzultantka, zejména v oblasti podpory lidí s různými znevýhodněními v samostatném životě a při získávání pracovních dovedností. V NAUTIS pracuji ve službě poradna. Zaměřuji se na problematiku sociálních služeb a sociálního zabezpečení, vzdělávání nebo zdravotních služeb. Ve své práci považuji za důležitý zejména respekt – k přáním, cílům a rozhodnutím klienta, k jeho jedinečnosti a důstojnosti, k jeho osobnosti, tempu i motivaci. Sociálního pracovníka vnímám jako průvodce, který podporuje silné stránky klienta. Věřím v možnost důstojného a plnohodnotného života pro všechny.

E-mail: lada.maresova@nautis.cz


Matějů Zuzana, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Práci s dětmi s PAS se věnuji od roku 2010. V NAUTIS jsem prošla pozicí asistenta a koordinátora osobní asistence, poté jsem 5 let pracovala ve školství, ve třídě pro děti s PAS a jako vychovatel v družině. Od roku 2016 pracuji v NAUTIS ve Středisku včasné intervence. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na TUL a navazující magisterský obor speciální pedagogiky na UJEP.

E-mail: zuzana.mateju@nautis.cz


Matiová Michaela, Mgr., peer psycholožka

Pocházím z východního Slovenska. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UKF v Nitře. Do NAUTIS jsem se dostala „náhodou“ (všechno se děje tak, jak má!), po setkání s paní doktorkou Thorovou na přednášce o diagnostice dospělých. Sama mám Aspergerův syndrom. Věnuji se dospělým klientům při peer poradenství. Setkávám se také s blízkými osobami klientů. Přímá práce s klienty na spektru mě nejvíce naplňuje a dobíjí mi tak moc potřebnou energii. Ráda bych pracovala na zvýšení osvěty mezi populací a také se velmi zajímám a studuji rozdíly mezi ženským a mužským typem poruchy spektra.

E-mail: michaela.matiova@nautis.cz


Meindl Anastazie, asistentka střediska vzdělávání

E-mail: anastazie.meindl@nautis.cz


Mejsnar Jan, vedoucí terapeutického oddělení, terapeut

E-mail: jan.mejsnar@nautis.cz


Mencáková Naděžda, Mgr., koordinátorka osobní asistence

Před 18 lety jsem mohla poznat svět lidí s postižením a bylo jasno. Obchodní akademii jsem nějak přežila a na vysoké škole už jsem se mohla realizovat. Několik let jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením, pak přišly děti. A pak čas se vrátit zpátky a znovu mě to moc táhlo někomu zlepšovat a zkvalitňovat život. A tak jsem tu proto, abych lidem s PAS dělala život hezčí. Jsem moc ráda, co všechno mi NAUTIS nabízí. Baví mě poznávat lidi a zároveň jsem moc ráda za ty, které už jsem tu potkala. Mám ráda procházky v přírodě, miluju hory, kafe a přítomnost všech mých nejbližších.

E-mail: nadezda.mencakova@nautis.cz


Mendlová Petra, Ing., poradkyně střediska včasné intervence

Jsem matkou chlapce s PAS. Vystudovala jsem VŠB v Ostravě a posléze pracovala 15 let v bankovnictví. Po narození Marka a stanovení jeho diagnózy autismus se věnuji především jemu a rodině. Absolvovala jsem několik kurzů pořádaných Národním ústavem pro autismus a organizací iSEN. Vzdělání jsem si rozšířila v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově, obor Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra. Posledních šest let pracuji pro neziskové organizace zabývající se terapiemi a vzděláváním dětí s PAS jako terapeut a pomáhám rodičům dětí s PAS. Snažím se osvětově šířit specifiku vzdělávání a práce s dětmi s PAS a řídit se heslem „Co tě nezabije, to tě posílí“.

E-mail: petra.mendlova@nautis.cz

N

Němcová Dita, koordinátorka osobní asistence

E-mail: dita.nemcova@nautis.cz


Němcová Renata, Ing. Ph.D., ředitelka podpory samostatného bydlení

V NAUTIS pracuji dvanáct let, působila jsem ve střediscích osobní asistence a vzdělávání. V současné době vedu službu Podpora samostatného bydlení. Dále působím jako koordinátor letních pobytů a osobní asistent. Vystudovala jsem stavební fakultu na ČVUT v Praze, kde jsem následně vystudovala i doktorský program. V mém širokém spektru zájmů převládla sociální oblast, ve které si v současné době i doplňuji vzdělání studiem na UJEP v Ústí nad Labem.

E-mail: renata.nemcova@nautis.cz

O

Opatrná Eliška, Mgr., psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci využívám i metody z jiných terapeutických přístupů tak, aby byla terapie efektivní. Svou činnost pravidelně konzultuji se supervizorem. Pracuji jako terapeutka pro děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu. Věnuji se individuální i skupinové terapii. Věřím, že důležitý aspekt terapie je navázání vztahu, ve kterém si klient může dovolit být naprosto autentický a být takto bezpodmínečně přijímán.

E-mail: eliska.opatrna@nautis.cz

P

Palečková Romana, Bc., poradkyně ABA programu

E-mail: romana.paleckova@nautis.cz


Pavlisová Nikola, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

K práci s lidmi se zdravotním postižením jsem „přičichla“ již ve svých sedmnácti letech. Od té doby jsem poznala spoustu dětí i dospělých s různými druhy, stupni a kombinacemi zdravotního postižení i rodiny s nejrůznějšími osudy. Poznala jsem také fungování několika organizací a díky tomu získala zkušenosti jak dobré, tak i ty špatné. Nyní již vím, jakou práci chci dělat a jakým přístupům se chci naopak vyhnout obloukem.  I proto jsem ráda, že mohu být od roku 2018 součástí NAUTIS. Po dvou letech práce na pozici koordinátorky osobní asistence, kde jsem pracovala především s dospívajícími, nyní přecházím do střediska včasné intervence, kde budou ti nejmenší. Změny a výzvy mám ráda, a už teď se těším, co s sebou tahle přinese.

E-mail: nikola.pavlisova@nautis.cz


Pekařová Květa, Mgr., speciální pedagožka v SPC při NAUTIS

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Celý svůj profesní život jsem pracovala s dětmi, žáky a studenty se zrakovým postižením a posledních 25 let jsem strávila v základní škole speciální Diakonie ČCE Praha jako učitelka, ředitelka a zástupce ředitele. Od roku 2022, po odchodu do důchodu, pracuji na částečný úvazek v SPC při Nautis jako speciální pedagog.

E-mail: kveta.pekarova@nautis.cz


Perlínová Alena, Mgr., psycholožka ve středisku diagnostiky

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2006 jsem pracovala v NAUTIS v oblasti diagnostiky. V SPC NAUTIS pracuji jako psycholog od jeho vzniku. Věnuji se posuzování aktuálních rozumových schopností klientů tak, aby byli zařazováni do adekvátních vzdělávacích zařízení dle odpovídajících obsahů a metod s využitím vhodně nastavených podpůrných opatření, dále se věnuji kontrolním vyšetřením během vzdělávání klientů a konzultacím ohledně profesní orientace a individuálním konzultacím s pedagogy a rodiči. U řady klientů realizuji náhledy ve výuce. Další součástí mé práce je screeningová diagnostika PAS.

E-mail: alena.perlinova@nautis.cz


Petříková Eva, Ing., finanční ředitelka

Jako finanční ředitelka NAUTIS plánuji, řídím a koordinuji chod finančního systému organizace, zajišťuji efektivnost hospodaření společnosti. Tvořím roční plány a rozpočty. Hodnotím rizikovost jednotlivých projektů. Odpovídám za rozpočty, reporting a controlling.

E-mail: eva.petrikova@nautis.cz


Plecháček Šimon, Bc., vedoucí služby poradna, sociální pracovník

V NAUTIS se starám o službu odborné sociální poradenství a částečně také působím ve službě sociální rehabilitace. Profesí jsem sociální pracovník. Vystudoval jsem obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v tuto chvíli dokončuji také obor Diakonika, který mě učí přistupovat k životním situacím transdisciplinárně a s respektem vůči jednotlivci i společenství. Obecně si cením především svobody jednotlivce, rozmanitosti a vzájemnosti ve společenství. Každý člověk je pro mě jedinečný, snažím se proto porozumět jeho pojetí světa, hodnotám, potřebám, silám i trápením a důsledně je ve své práci respektovat. Chtěl bych, aby měl každý možnost rozhodovat o svém životě a dostal k tomu takovou podporu, jakou opravdu potřebuje. Ve své práci se tedy snažím klientům nabízet především prostor pro reflexi toho, co v aktuální situaci potřebují či chtějí, a doprovázet je pak v hledání, plánování a zajišťování vhodných opatření či změn.

E-mail: simon.plechacek@nautis.cz


Portešová Tereza, Mgr., specialistka marketingu, komunikace a osvěty

E-mail: tereza.portesova@nautis.cz

S

Sáblíková Martina, ekonomka a projektová manažerka

V NAUTIS pracuji od prosince 2016. V současné době zde působím jako ekonomka a projektová manažerka. Mám na starosti fungování většiny našich projektů po obsahové stránce (tedy aby běžely, tak, jak mají), u některých z nich mám odpovědnost i za jejich finanční část. Dále mám na starosti všechny projekty po obsahové i finanční stránce v naši Mateřské škole při NAUTIS (v MŠ plním i funkci hospodářky) a obsahovou část některých projektů v našem SPC při NAUTIS.

E-mail: martina.sablikova@nautis.cz


Salačová Barbora, Bc., zástupkyně vedoucí respitního centra Bohnice

Vystudovala jsem obor sociální práce na Karlově Univerzitě. V minulosti jsem pracovala s lidmi bez přístřeší, osobami se zdravotním postižením a také jsem se podílela na organizaci dětských táborů. Do světa autismu jsem poprvé vstoupila jako brigádnice skrz osobní asistenci NAUTIS na začátku roku 2019. Od té chvíle mě práce baví z důvodu své rozmanitosti a nastavení zrcadla mému vlastnímu přemýšlení a jednání. Od konce téhož roku pracuji v NAUTIS na plný úvazek jako osobní asistentka v odlehčovací službě v respitním centru Bohnice. Od roku 2020 kromě přímé péče pracuji ještě jako zástupkyně vedoucí respitního centra Bohnice.

E-mail: barbora.salacova@nautis.cz


Sasková Nela, Bc., poradkyně střediska včasné intervence

Jsem studentkou magisterského studia jednooborové psychologie. Práci s dětmi jsem započala již při studiu konzervatoře, kdy jsem začala vyučovat na základních a základních uměleckých školách hru na hudební nástroje. Během studia psychologie, jsem absolvovala několik stáží na dětské psychiatrii, kde jsem si uvědomila, že právě tímto směrem bych se chtěla ubírat. Dříve jsem působila jako terapeutka v ESDM Praha, kde jsem pracovala s dětmi s PAS a vývojovou dysfázií. Nyní pracuji jako poradkyně rané péče a náplní mé práce jsou především terénní výjezdy a individuální nácviky s dětmi s PAS. V budoucnu bych ráda směřovala do klinické psychologie a psychoterapie.

E-mail: nela.saskova@nautis.cz


Sedlářová Kateřina, Mgr., terapeutka, metodička

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a jsem absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru. V terapeutickém oddělení NAUTIS působím již od roku 2014. Poskytuji individuální a skupinovou terapii pro lidi s PAS a jejich blízké, dále se podílím na vedení terapeuticko-edukační skupiny pro sourozence dětí s PAS. V rámci oddělení působím jako metodická konzultantka pro služby dětí do 12 let. V terapii považuji za zásadní navázání terapeutického vztahu, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení, ale také jasné vymezení cíle naší spolupráce. Klientům neslibuji zázraky, ale jsem připravená se postupnými krůčky podílet na zlepšení jejich situace. S klienty proto průběžně mapuji reálná očekávání od terapie. Jednotlivá setkání vedu formou rozhovoru, nácviků, rozboru situací, videoukázek a také hry, kterou obzvlášť u malých dětí považuji za nedílnou součást spolupráce. V současné době jsem na rodičovské dovolené, z tohoto důvodu bývám k dispozici pouze ve čtvrtek.

E-mail: katerina.sedlarova@nautis.cz


Schuma Lucie, Mgr. BCaBA, supervizorka ABA programu

Moje práce v organizaci NAUTIS začala v roce 2005 na pozici osobní asistentky volnočasových aktivit u dětí s PAS. Poté jsme přešla do služby Sociální rehabilitace, kde jsem se věnovala chráněnému bydlení, podporovanému zaměstnávání a nácvikům sociálních dovedností. V roce 2014 jsem se vydala na studijní stáž do Anderson Center For Autism ve státě New York, kde jsem narazila na Aplikovanou behaviorální analýzu. Tento vědní obor, který se ve světě používá již několik desítek let a je efektivní nejen při práci s lidmi s autismem, mě natolik zaujal, že se mu od svého návratu do Čech prakticky i teoreticky věnuji neustále. Absolvovala jsem online ABA studium na Florida Institut of Technology a sesbírala 1500 hodin supervidované praxe. Za velké podpory mého zaměstnavatele a úžasné supervizorky Mgr. Ivany Trellové, BCBA jsem ukončila studium certifikací BCaBA. Proč ABA? Je skvělé, když víte, co děláte, proč to děláte a k čemu to vede. Mým největším povzbuzením do další práce je, když se po několikaleté intenzivní práci loučím se svým „studentem“, protože už mě nepotřebuje, mluví a zvládá svůj život se stejnými karamboly jako jeho vrstevníci.

E-mail: lucie.schuma@nautis.cz


Sirová Eliška, koordinátorka osobní asistence

S autismem jsem se poprvé setkala před mnoha lety ve Francii, kde jsem pracovala v centru pro klienty s různými handicapy a všech věkových kategorií. Moje cesty se poté světu autismu trochu vzdálily, ale nikdy nepřestal v mém pracovním i osobním životě být přítomen zájem a péče o druhého. Před třemi lety se můj profesní kruh naplnil a já se přihlásila jako asistentka do osobní asistence NAUTIS. Po dvou letech jsem šla o kousek dál… Svoji práci mám nekonečně ráda. Chvíle s klienty, jejich rodiči, s asistenty, to všechno je pro mě nesmírně obohacující a smysluplné. Mám moc ráda i společné chvíle v kanceláři se svými kolegy, kdy sdílíme, povídáme si, společně přemýšlíme a hledáme ta nejlepší řešení toho, co přichází. Vážím si všeho, co se díky NAUTIS objevilo v mém životě. Mám ráda nekonečné kopce Bílých Karpat, vodu v jezeře, vůni černé kávy a vůbec všechno, co voní. Miluju chvíle ticha s jehlou a nití v ruce, steh za stehem, jaro, léto, podzim i zimu.

E-mail: eliska.sirova@nautis.cz


Slabá Kateřina, Mgr., ředitelka střediska diagnostiky, odborná konzultantka

Studium speciální pedagogiky jsem dokončila na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberoku. Mám dlouholetou zkušenost z oblasti řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti. Činnost NAUTIS jsem sledovala od jejího založení, kdy naše rodina využívala jejich služeb. Nejprve jsem se zapojovala jako dobrovolník a přispívala články a fotografiemi do Zpravodaje. Zaměstnancem jsem se stala v roce 2012 jako asistentka terapeutického střediska a sociální rehabilitace. Zároveň jsem koordinovala mezinárodní projekt „Společně to zvládneme“,  organizovala i moderovala vzdělávací a osvětové akce. Rovněž jsem se podílela na dětských a rodičovských skupinách, asistovala dětem s PAS na táborech a pobytech pro rodiny s dětmi, či pomáhala dospělým s PAS při nácvicích pracovních dovedností. Od roku 2015 poskytuji v diagnostickém středisku anamnestické konzultace a odborné sociální poradenství rodičům a blízkým osobám dětí, dospívajících a dospělých s PAS. V roce 2020 jsem se stala ředitelkou střediska.

E-mail: katerina.slaba@nautis.cz


Slaná Petra, Mgr., sociální pracovnice v SPC při NAUTIS

Vystudovala jsem obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Ve studiu jsem pokračovala bakalářským programem specializace v pedagogice, obor sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě. Studium jsem ukončila magisterským oborem supervize a řízení sociálních a zdravotních organizací na UK v Praze. V SPC NAUTIS pracuji jako sociální pracovnice od roku 2016.

E-mail: petra.slana@nautis.cz


Starý Matyáš, koordinátor osobní asistence

Na cestu práce koordinátora osobní asistence mě navedla prostá a naivní touha po poznávání lidské duše. Po čase, kdy jsem vedl různé volnočasové kroužky pro děti, tábory a pracoval jsem jako vychovatel na základní škole, jsem pocítil volání nové výzvy a nastoupil do NAUTISu jako osobní asistent, abych se po dvou letech posunul zase o krok dál. „Práce“ s „klienty“ je pro mě v mnoha směrech kouzelná, náročná, krásná, bolavá, hřejivá, zdlouhavá, nabíjející, vyčerpávající… plná protikladů a života. Taky to tak úplně není práce s klienty, ale spíše bytí s parťáky a průvodci, kdy mi mnohdy není jasné, kdo z nás má jakou roli a kdo zrovna více projevuje svůj autismus a ne-autismus, sociálnost a asociálnost, empatii, zabedněnost, vřelost či zablokovanost. Na autismu a osobách, které jsou s ním spjaty, mě velmi baví jejich poetičnost, cit pro důležitost a neobvyklost toho, co třeba já běžně považuji za samozřejmé a nezajímavé. Baví mě hledání společného jazyka a všechna zákoutí, do kterých se toto hledání může ubírat, ať už to jsou slova, zvuky, gesta, nálady, atmosféra, hry, pohledy nebo i třeba chvíle zdánlivého nicnedělání.

E-mail: matyas.stary@nautis.cz


Studenovská Eliška, zástupkyně ředitelky podpory samostatného bydlení

E-mail: eliska.studenovska@nautis.cz


Syvulja Jevhenija, Bc., odborná konzultantka diagnostického střediska

Vystudovala jsem bakalářský program na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve studiu nadále pokračuji a v budoucnu bych se chtěla stát dětským klinickým psychologem. V NAUTIS působím již od roku 2020, kdy jsem začínala jako osobní asistentka dětí s PAS, následně jsem pracovala jako asistent pedagoga v MŠ při NAUTIS a v současné době pracuji ve středisku diagnostiky a odborného poradenství jako odborná konzultantka. Mimo jiné recenzuji knihy a články s tematikou PAS. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: jevhenija.syvulja@nautis.cz

Š

Šedivcová Tereza, ředitelka střediska rozvoje a vnějších vztahů

E-mail: tereza.sedivcova@nautis.cz


Šmejkalová Veronika, asistentka terapeutického střediska

V terapeutickém oddělení pracuji jako kontaktní osoba pro objednávání klientů. Zároveň jsem administrativní podpora pro terapeutický tým a řeším organizační a provozní záležitosti.

E-mail: veronika.smejkalova@nautis.cz


Šporclová Veronika, Mgr. Ph.D., psycholožka ve středisku diagnostiky

V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově, kde působím jako odborný pedagogický pracovník.

E-mail: veronika.sporclova@nautis.cz


Šubrt Thorová Magdalena, Ing., provozní ředitelka NAUTIS

V NAUTIS pracuji jako výkonná ředitelka a z pozice statutárního orgánu za tuto právnickou osobu jednám. Kromě provozního řízení zodpovídám za tvorbu strategie směřující k dosažení stanovených cílů organizace a naplňování jejího poslání a vize. Vystudovala jsem krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě. Po škole jsem pracovala ve státní správě, kde jsem získala zkušenosti v oblasti vedení projektů a koordinace investičních akcí. Angažuji se také v pracovních a poradních skupinách, které usilují o smysluplnou změnu v oblasti naplňování lidských práv osob s autismem.

E-mail: magdalena.thorova@nautis.cz


Šulcová Kateřina, Mgr., ředitelka domova se zvláštním režimem Libčice

Vystudovala jsem Střední sociální školu v Praze, obor Sociální činnost – sociální vychovatelství. Pokračovala jsem na Univerzitu Hradec Králové, kde jsem vystudovala magisterský program Speciální pedagogika. V NAUTIS pracuji od roku 2007, začínala jsem v respitním bytě, z něhož jsem přešla do služby osobní asistence. Tu jsem posléze i vedla, ale po otevření domova se zvláštním režimem jsem přešla do této nové služby. V ní jsem dodnes, v současné době na pozici ředitelky. Od počátku mého působení v NAUTIS každoročně jezdím i na letní pobyty, což mi příjemně obměňuje práci v domově.

E-mail: katerina.sulcova@nautis.cz

T

Thorová Kateřina, PhDr. Ph.D. metodická ředitelka NAUTIS, psycholožka ve středisku diagnostiky

Klinickou psychologii jsem studovala pregraduálně v Praze na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v roce 2003 jsem z klinické psychologie obdržela doktorát.  Od počátku pracovní kariéry se zaměřuji na práci s dětmi s odchylkami psychických funkcí a s atypickým chováním vznikajícím v důsledku neurovývojových poruch. V roce 2000 jsem založila občanské sdružení, Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), neziskovou organizaci, která se v roce 2015 v souladu s nově platnou legislativou přetransformovala do Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS). V instituci vedu Středisko diagnostiky a odborného poradenství a působím na pozici metodické ředitelky organizace. Věnuji se psychodiagnostice osob s podezřením na poruchu autistického spektra, poradensky pracuji s dětmi, jejich rodinami i dospělými s diagnózou autismu. Přednáším a publikuji. Napsala jsem dvě rozsáhlé monografie – Poruchy autistického spektra (Portál, 2006, 2012,2016) a učebnici vývojové psychologie (Portál, 2015). Jsem zakladatelkou informačního portálu AutismPort. Spolupodílím se na výzkumných projektech a grantech, jejichž cílem je léčba a zlepšení péče o lidi s poruchami autistického spektra v České republice. Mezi mé profesní zájmy patří klinická a vývojová psychologie, dětská sexualita, sexualita osob s postižením, dětská kresba, popularizace vědy a kritického myšlení. V roce 2013 mě organizace Ashoka zvolila za členku mezinárodní sítě sociálních inovátorů a hybatelů společensky prospěšných změn. Jsem rovněž členkou Psychiatrické společnosti při České lékařské společnosti JEP, České mikrobiomové společnosti při České lékařské společnosti JEP a Českého klubu skeptiků Sisyfos.

E-mail: katerina.thorova@nautis.cz


Trejbal Stanislav, konzultant podporovaného zaměstnávání a koordinátor tréninkového centra 

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace jako konzultant podporovaného zaměstnávání a koordinátor tréninkového centra. Dříve jsem několik let pracoval s lidmi s duševním onemocněním a seniory. Absolvoval jsem kurz zážitkové pedagogiky a podílel jsem se na přípravě akcí a kurzů pro mladé lidi. Jeden z důvodů, proč se věnuji práci s lidmi, je moje přesvědčení, že každý člověk má hodnotu a velký potenciál a může objevovat a rozvíjet své schopnosti. Mým zájmem je porozumět druhým a podpořit je v jejich rozhodování a rozvoji.

E-mail: stanislav.trejbal@nautis.cz


Trnková Jiřina, účetní

V NAUTIS pracuji na pozici účetní.

E-mail: jirina.trnkova@nautis.cz


Trojanová Lucie, koordinátorka osobní asistence, zástupkyně ředitele

S NAUTIS jsem začala spolupracovat už během studia na gymnáziu a pak už jsem prakticky neodešla. Postupně jsem zde začala pracovat jako osobní asistent a od ledna 2022 pracuji jako koordinátorka osobní asistence. Má cesta s lidmi s autismem začala, když jsem jako malá trávila léto společně se svým mladším bratrancem. Tehdy to byl pro mě trochu hlasitý živý kluk, který měl neúnavnou zálibu ve společném poskakování po bytě. Touha proniknout do tohoto světa hlouběji mě pak dovedla k osobní asistenci. Vždy mě na asistencích nejvíce bavilo hledat společný jazyk, který bude pro obě strany příjemný, přirozený a který posílí vzájemnou důvěru. Na vysokých školách jsem se sice zabývala jinými obory, ale můj zájem a zkušenosti pronikly do mých závěrečných prací. V obou jsem se věnovala tématu dospívajících, a to jedinečnostem dospívání dívek s Aspergerovým syndromem a vztahu dospívajících s autismem k sociálním sítím. Je mi proto blízká má skupina klientů, kterou tvoří převážně dospívající a dospělí. Jsem ráda, že jim mohu se svým skvělým týmem asistentů pomáhat prožívat každodenní starosti (i radosti) sebevědomě a s maximální možnou samostatností.

E-mail: lucie.trojanova@nautis.cz


Trusina Tadeáš, Bc., vedoucí chráněného bydlení, koordinátor volnočasového klubu pro dospělé a pracovní konzultant

V NAUTIS  jsem začínal v roce 2011 jako osobní asistent, v současnosti v rámci NAUTIS pracuji jako koordinátor volnočasového klubu pro dospělé, vedoucí chráněného bydlení a pracovní konzultant. Studuji antropologii na FHS UK, z rodičovských důvodů mám momentálně přerušeno. Baví mě komiksy, historie a deskové hry.

E-mail: tadeas.trusina@nautis.cz

V

Vacková Kamila, Bc. DiS.,  ekonomka a finanční manažerka EU projektů

E-mail:kamila.vackova@nautis.cz


Václavíková Zita, Mgr., HR manažerka

E-mail: zita.vaclavikova@nautis.cz


Vasilieva Daria, Bc., terapeutka

Absolvovala jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Nyní dokončuji daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik a pokračuji v navazujícím magisterském studiu psychologie. V NAUTIS se věnuji především dětem a dospívajícím. Ve své práci se snažím vždy respektovat autenticitu každého jedince a používám proto různé přístupy podle potřeb klienta. Mým cílem je pomoci klientovi nejen najít jeho cestu k sobě, ale také to, jak být sám sebou mezi ostatními. Má terapeutická práce je pravidelně supervidována zkušenými kolegy.

E-mail: daria.vasilieva@nautis.cz


Vávrová Jana, Ing., koordinátorka osobní asistence pro Královéhradecký kraj

Původně jsem vystudovala ekologii a i přesto, že mám velmi blízký vztah k přírodě a k objevování přírodních zákonitostí, tak mě to celý můj život táhne k jedné z neoddělitelných složek přírody – a tou jsou lidé. Práci s lidmi s PAS neberu jako zaměstnání, ale jako poslání, během něhož se každý den něco nového naučím jak od svých kolegů koordinátorů a asistentů, tak zejména od svých klientů, vůči kterým cítím velkou zodpovědnost a respekt. Jako koordinátorka se neustále seznamuji s novými pohledy na svět a s přístupy k životu. A toho si vážím.

E-mail: jana.vavrova@nautis.cz


Velíšková Josefina, asistentka střediska diagnostiky

V NAUTIS pracuji od podzimu 2021 na pozici asistentky střediska diagnostiky. Mám na starosti komunikaci s klienty (převážně rodiči našich klientů) a zájemci o diagnostické vyšetření poruch autistického spektra. Jsem administrativní podporou střediska a zajišťuji jeho plynulý chod.

E-mail: josefina.veliskova@nautis.cz


Vejsová Martina, Bc., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou terénní konzultace v rodinách a individuální, psychosociální nácviky s dětmi s poruchou autistického spektra. Studovala jsem Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Několik let jsem pracovala ve školství s dětmi s PAS, které mě naučily, že svět není černobílý. Tato práce je pro mě velmi zajímavá, smysluplná a obohacující jak z hlediska profesního, tak po stránce lidské.

E-mail: martina.vejsova@nautis.cz


Veselá Markéta, Ing., asistentka ABA střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka ABA oddělení. Mám na starost administrativu spojenou s chodem oddělení a komunikaci s našimi klienty i se zájemci o program ABA.

E-mail: marketa.vesela@nautis.cz


Vlčková Dominika, Bc., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

V NAUTIS pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dětem s PAS jsem se začala věnovat již v rámci středoškolského studia. Poté jsem pracovala jako asistentka pedagoga u  chlapce s PAS. V roce 2013 jsem nastoupila do NAUTIS jako osobní asistentka u dětí s PAS. Během této práce jsem vystudovala speciální pedagogiku na UJAK a následně začala pracovat ve speciální třídě mateřské školy s dětmi se speciálně vzdělaními potřebami. Od roku 2018 působím v NAUTIS ve středisku včasné intervence.

E-mail: dominika.vlckova@nautis.cz


Vopálková Lenka, poradkyně střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2014. Nastoupila jsem jako osobní asistentka, postupně začala jezdit na respitní víkendy, pracovala v respitním centru, v domově se zvláštním režimem a poznávala další služby. V létě téhož roku jsem jela na několik letních táborů a na konci roku nastoupila jako koordinátorka osobní asistence pro děti do 7 let. V rámci své práce jsem nahlídla do volnočasových aktivit a vedla příměstský tábor. Následně jsem začala jezdit jako vedoucí letního tábora pro děti a dospělé s chováním náročnějším na péči. V roce 2017 jsem se dostala na pobyt, kde jsem pod vedením Honzy Kouřila začala pronikat do práce střediska včasné intervence, kam jsem v roce 2018 nastoupila na menší úvazek jako poradkyně. Od té doby je pro mě práce s rodinami vším.  Na práci mám nejraději to, že díky zkušenosti z mnoha služeb se na jejich situaci mohu koukat komplexně a snažím se pro každou rodinu najít co nejvhodnější řešení jejich situace. Mimo práci je mým koníčkem číslo jedna vodní pólo, které hraji téměř 20 let a je to neodmyslitelná součást života. Díky mnohaletému působení v reprezentaci České republiky jsem s vodním pólem zažila jedny z nejkrásnějších chvil plné emocí. Učit se nové věci a přijímat další a další výzvy je moje celoživotní krédo. Teď je přede mnou nová výzva v podobě mateřské dovolené, ale součástí NAUTIS zůstávám i nadále, na nějakou dobu v omezeném režimu, ale stále se stejným nadšením a láskou k tomu, co dělám a k tomu, kam patřím.

E-mail: lenka.vopalkova@nautis.cz


Vosáhlová Julie, Mgr., koordinátorka osobní asistence

Autismus se dostal do mého srdce již v roce 2011. Na letním pobytu jsem poprvé v životě pocítila ryzí upřímnost a autentičnost projevu člověka s poruchou autistického spektra. Přijala jsem výzvu a během několika let spolupráce jsem zažila mnoho nezapomenutelného, krásného i náročného. Musím se přiznat, docela mě to poznamenalo. Své zkušenosti nyní nabízím v Hradci Králové. Snažím se tam propojit svět klientů a asistentů z pozice koordinátorky osobní asistence. Také vedu odlehčovací pobyty pro klienty z celé republiky a vypomáhám v respitním centru v Praze. Baví mě jiný pohled na svět. Baví mě přemýšlet o přístupech k našim klientům. Baví mě hledat příčiny chování náročného na péči. Baví mě filosofovat o tom, kdo a co je normální. A také mě baví hledat „společnou řeč“ u klientů nepoužívajících verbální komunikaci. Jsem milovnicí dobré kávy, čokolády, přírody, hudby a kvalitní sociální služby. Nyní na mateřské dovolené.

E-mail: julie.vosahlova@nautis.cz


Vrbová Marie, Ing., asistentka ekonomického střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka. Mám na starosti administrativu a činnosti spojené s chodem ekonomického střediska.

E-mail: marie.vrbova@nautis.cz

Z

Zemanová Jitka, Ing., ředitelka střediska vzdělávání

E-mail: jitka.zemanova@nautis.cz


Zevel Jakub, vedoucí domácnosti Bohnice v domově se zvláštním režimem

Pracuji na plný úvazek v domově se zvláštním režimem v Bohnicích jako osobní asistent a vedoucí domácnosti. Pracuji zde již od května 2015, předtím jsem pracoval v úplně jiném oboru. Tato práce byla pro mě příležitost zkusit něco nového, stále mě baví a stále se setkávám s něčím novým, co přináší – ať už jsou to pozitiva či negativa. Při této práci by člověk neměl zapomínat na sebe a své zájmy, proto rád chodím do hvozdnických lesů se psem, jezdím na kole, občas fotím, maluji a kutím. Rád se také odreaguji sestavováním grafických koláží nebo prací na zahradě. V domově se snažím spolu s kolegy našim klientům dopřát co nejpříjemnější prostředí, péči a aktivity, které sami ocení a jsou pro ně prospěšné. Přál bych si, aby takové prostředí a atmosféru, kterou v domově máme, mohlo zažít více klientů s autismem.

E-mail: jakub.zevel@nautis.cz


Zíka Jan, Mgr., psycholog, terapeut

V NAUTIS pracuji jako psychoterapeut. Vedu Podpůrnou skupinu pro dospělé s PAS. Věnuji se též jednotlivcům v individuální terapii. Vystudoval jsem psychologii, v rámci které mě vždy lákala psychoterapie. Jsem přesvědčen, že to, jak se nám žije, závisí především na nás samotných. Stává se však, že někdy potřebujeme v životě pomoc s hledáním té pravé cesty, a v tom se snažím být nápomocen. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením akreditovaný pro zdravotnictví a řadu dalších odborných kurzů. Těším se na případné setkání a putování s Vámi.    

E-mail: jan.zika@nautis.cz


Zobačová Hana, Mgr., poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se specializací na obory somatopedie, psychopedie a SVPU na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem dokončila v roce 2004. Ještě v době studia jsem začala pracovat ve speciálním školství, nejprve jako asistentka pedagoga ve speciální MŠ, po dokončení studia pak jako třídní učitelka v téže speciální mateřské škole. Následně jsem vyzkoušela na rok práci v integrační skupině, což byla třída běžné mateřské školy, v níž bylo integrováno 12 dětí, jejichž vývoj vyžadoval individuální vzdělávací program. Poté jsem pracovala jako učitelka ve speciální základní škole a speciální mateřské škole, tentokrát již přímo ve třídách s dětmi s PAS. Svět dětí s autismem mě dost zaskočil, ale také nadchl a otevřel mi možnosti a způsoby práce, kooperace s kolegy a možnost nad svoji prací přemýšlet stylem, který jsem doposud neznala a nezažila. Moje osobní zkušenost se poté rozšířila ještě o mateřství a přímý zážitek mnoho dobrého a zlého, co s sebou rodičovství nese. Proto byla moje volba ještě v době mateřské jasná a jednoznačná. Práce v rané péči mi dávala smysl a velké zadostiučinění s možností pomáhat tam, kde je to třeba, způsobem, kterému snad rozumím a mám pro něj pochopení. Před každým rodičem dětí s PAS se hluboce skláním a myslím si, že každý, rodič i dítě, potřebuje své. Pro práci s dětmi čerpám hodně ze své pedagogické zkušenosti, pro rodiče pak mám pochopení, protože jejich svět a život částečně žiji s vlastními dětmi a mnoha jejich strachům, obavám, ale i radostem rozumím.  

E-mail: hana.zobacova@nautis.cz

Ž

Župová Veronika, Mgr., psycholožka ve středisku diagnostiky

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS působím od roku 2012 – nejdříve ve službě osobní asistence, dále jako dobrovolnice a asistentka pedagoga v Mateřské škole při NAUTIS. V současné době se jako psycholožka věnuji psychodiagnostice dětí s poruchou autistického spektra, převážně předškolního věku. Dále poskytuji odborné poradenství o problematice PAS a diagnostickém procesu, vyřizuji schůzky se zájemci o ranou péči NAUTIS po diagnostickém vyšetření. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: veronika.zupova@nautis.cz

Přejít nahoru