Včasná intervence do 7 let

Poskytujeme několik vzájemně se doplňujících služeb - sociální službu rané péče, integrované terapeutické programy a intenzivní terapeutický program ABA.

Integrovaná terapie

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností.
Zobrazit

ABA program

Nabízíme intenzivní ABA program podle Profesního a etického kodexu pro behaviorální analytiky, vydaného BACB (Behavior…
Zobrazit

Středisko včasné intervence si můžete přiblížit v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Přejít nahoru