Speciálně pedagogické centrum

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Služby Speciálně pedagogického centra a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS (dále jen SPC) jsou určeny pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS). Zřizovatelem SPC je Národní ústav pro autismus, z.ú. SPC bylo založeno k 1. září 2014. Speciálně pedagogické centrum bylo zařazeno do sítě školských poradenských zařízení. Poskytuje standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území České republiky. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem.

Kontaktní osoba

Mgr. Petra Slaná
sociální pracovnice, pověřenec GDPR
petra.slana@nautis.cz, +420 774 723 785

PO–ČT 9.00–12.00 a PÁ 9.00–10

Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9


Stanovisko k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách APSPC a APPPP, z.s. ze dne 2. 2. 2023

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS se připojuje ke Stanovisku  Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Asociace pracovníků pedagogicko – psychologických poraden, z.s. Po několika setkáních pracovníků MŠMT s různými skupinami odborníků, posílá nyní MŠMT novelu k projednání vládě, ačkoli nebyly vypořádané připomínky odborných asociací. Stanovisko naleznete zde.


Stanovisko APSPC k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách

Dle návrhu novely školského zákona z konce října tohoto roku se má zásadně změnit způsob přidělování asistentů pedagoga školám. To může způsobit, že asistent nebude dostupný všem žákům, kteří jeho podporu potřebují. Asistenti již totiž nebudou přiřazováni konkrétním žákům, ale školám, a to dle neadekvátních kritérií, jako je např. počet běžných tříd v ZŠ a jejich průměrná naplněnost nebo počet tříd 1. – 3. ročníků. Nesouhlasíte s návrhem novely školského zákona? Prosíme, podepište se pod stanovisko APSPC, kterým proti návrhu novely vystupuje Asociace pracovníků speciálně pedagogických center.


Informace pro rodiče dětí s PAS z Ukrajiny

Як записати дитину до школи – інформація для батькив з України від організації Společně k bezpečí.

Якщо дитина має аутизм, батьки можуть звернутися за спеціальним супроводом до школи або дитячого садка, який вони можуть отримати після огляду в нашому спеціальному педагогічному центрі SPC NAUTIS.


Hodnotící dotazník pro uživatele služeb SPC

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Věříme, že Vámi poskytnuté informace napomohou zkvalitnit naše služby. Krátký dotazník naleznete pod odkazem zde.

Přejít nahoru