Služby

Naším posláním je poskytnout lidem s autismem prostřednictvím systému celoživotní podpory takové služby, aby se vzdělávali, bavili i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, adaptovaní a co nejméně osamělí.

Skrze nabídku služeb usilujeme o to, aby lidé s autismem i jejich rodiny prožili spokojený a naplněný život bez ohledu na přítomnost handicapu. Metody, které volíme, se opírají o paradigma praxe založené na důkazech (evidence based practice). NAUTIS využívá eklektický přístup, který pracuje s poměrem finančních investic a efektivity, zahrnuje speciální postupy i snahu o inkluzi.

Komplex služeb můžeme poskytovat díky finanční podpoře z veřejných zdrojů, od nadací a firemních i individuálních dárců.


 

Přejít nahoru