Odlehčovací služba

Odlehčovací služba umožňuje osobám, které se starají o člověka (dítě či dospělého) s PAS, odpočinek tak, že za ně na přechodnou dobu péči o člověka s PAS převezme.

Letní pobyty

Během letních prázdnin v červenci a srpnu pořádáme týdenní pobyty „Pro rodiče bez rodičů“.
Zobrazit

Tato služba může být poskytována jako terénní, ambulantní nebo pobytová. Výběr formy služby závisí na potřebách pečující osoby i osoby s PAS a možnostech služby.                                     

Projekt je realizován s finanční podporou MPSV, hlavního města Prahy, Středočeského a Libereckého kraje.

Jak odlehčovací služba funguje? To se dozvíte v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186


V případě zájmu o informace o službě kontaktujte vedoucí služby:

Šárka Henychová
ředitelka střediska odlehčovacích služeb
+420 774 723 197

nebo

Barbora Salačová

asistentka ředitelky střediska odlehčovacích služeb

mobil: +420778776289

odlehcovaci.sluzba@nautis.cz

Přejít nahoru