Podpora samostatného bydlení

Terénní služba určená klientům s poruchou autistického spektra, kteří chtějí vést samostatný život mimo svoji původní rodinu a potřebují k tomu velkou míru podpory druhé osoby.

Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní služba určená klientům s poruchami autistického spektra, kteří chtějí vést samostatný život mimo svoji původní rodinu a potřebují využívat podpory druhé osoby.

Služba PSB má v případě režimu podpory 7/24 kapacitu 4 osoby. V režimu podpory 1 až 9 hodin týdně je kapacita služby cca 12 klientů. 

Poslání služby

Posláním služby je umožnit lidem s PAS žít samostatně v prostředí, které si sami vybrali, a to za současného zachování či zlepšení kvality jejich života.

Cíle služby

  • Podpořit klienta v bezpečném chování – pomoci mu zvládat autoagresivní či agresivní stavy.
  • Zachovat klientovy sociální vazby, které si vybudoval v dosavadním životě v rodině. Poskytovat klientovi podporu při čerpání jiných služeb (stacionář, škola, atp.), při trávení vlastního volného času (zájmové a volnočasové aktivity) i při trávení času s blízkými (návštěva rodiny a přátel).
  • Integrovat klienta do běžného života a společnosti.
  • Podpořit klienta při komunikaci s okolím (úřady, ale i sousedé).
  • Poskytnout potřebnou míru podpory při běžných úkonech v domácnosti, při péči o domácnost a při sebeobsluze.
  • Podpořit klienta v samostatném rozhodování.

Pro koho je služba určená

Klienty služby jsou osoby s poruchou autistického spektra od 16 let věku, které mají zajištěné samostatné bydlení (vlastní či podnájem, samostatné či sdílené) na území hlavního města Prahy.

Kdy a kde je služba poskytována

Služba je poskytována zejména v místě bydliště klienta. Dále pak formou doprovodu na volnočasové či společenské aktivity klienta, návštěvy lékaře, úřadů, blízkých osob, nákupy atp.

Služba je poskytována dle potřeb klienta během celého dne (až 24 hodin denně).

Cena služby

Služba je zpoplatněna částkou 130 Kč/hod.

Partnerem projektu je Magistrát hlavního města Prahy.

Projekt Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu

Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Cílem projektu je poskytnout lidem s PAS takovou službu, díky níž mohou žít samostatně mimo svou původní rodinu, je jim zachována možnost ve velké míře uplatňovat svou vůli při každodenním rozhodování a žít tak kvalitní život v dosahu svých rodin.

Spolufinancováno z Evropské unie


Kontaktní osoba

Ing. Renata Němcová, Ph.D.

ředitelka služby Podpora samostatného bydlení

renata.nemcova@nautis.cz; +420 774 723 117

V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Přejít nahoru