Středisko diagnostiky a odborného poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jako poskytovatel zdravotních služeb poskytujeme screeningovou, psychologickou a psychiatrickou diagnostiku.

Poradna

Podporujeme osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aby se orientovali ve svých právech,…
Zobrazit

Odborné sociální poradenstvípomáhá a podporuje lidi s poruchami autistického spektra a jejich blízké či osoby, které s nimi přicházejí do kontaktu. Prostřednictvím služby je podporujeme v tom, aby rozuměli své situaci, aby se orientovali ve svých právech a byli schopni řešit danou situaci vlastními silami. Směřujeme tak k naplnění jejich individuálních potřeb a vedeme je k samostatnosti a sociálnímu začleňování.

Služba je určena dětem a dospělým s PAS, jejich rodinám a blízkým, osobám a institucím, které jsou v kontaktu s dětmi či dospělými s PAS (pedagogové, lékaři, sociální pracovníci apod.).

Služba je poskytována zdarma. 

poradna@nautis.cz, +420 778 402 641

ÚT: 8:00–17:00
ST: 9:00–17:00
ČT: 8:00–17:00

Partnery projektu jsou MPSV, MZ a MHMP.

Projekt je spolufinancován MČ Praha 3.


Diagnostické vyšetření má za cíl nejen zjistit, zda deficity v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, ale hlavně na základě podrobného psychologického nebo psychiatrického vyšetření definovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby klienta.

Služba je určena dětem od 18. měsíců, dospívajícím a dospělým a probíhá v českém jazyce.

Cena za komplexní diagnostické vyšetření činí 7. 700,- Kč. Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Informace o diagnostickém procesu najdete také v našem videu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Ordinační hodiny (jen na objednání):

  • Klinická psychologie: Po – Pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
  • Dětská psychiatrie: v současné době je psychiatrická ambulance pozastavena. 

Zájemci o diagnostické vyšetření se mohou přihlásit přes online formulář.

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672
PO 9.00–12.00, 13.30–16.00
ÚT 9.00–12.00
ST 9.00–12.00, 13.30–16.00
ČT 9.00–12.00

Přejít nahoru