Veřejná podpora

Naším cílem je nabízet klientům stabilně kvalitní služby, proto se snažíme dbát na vícezdrojové financování. Veřejná podpora je naším nejvýznamnějším zdrojem.

Přejít nahoru