Konference Autismus v praxi

Každoroční odborná konference Autismus v praxi. Odborné příspěvky, kazuistiky, zkušenosti rodičů.

Autismus v praxi je odborná konference pravidelně pořádaná Národním ústavem pro autismus. Věnuje se tématům související s problematikou poruch autistického spektra. Jejím cílem je nabídnout ověřené postupy, které se odborníkům či rodičům osvědčily v náročné péči o lidi s autismem, a které tak mohou být inspirací pro ostatní.

Poslední již 9. ročník konference proběhl 19. – 20. 10. 2023 ve školícím centru OKsystem na Praze 4. Přivítali jsme české i zahraniční hosty a zazněly příspěvky pokrývající širokou škálu zajímavých témat, jako je zaměstnávání lidí s PAS, case management, nácviky sociálních dovedností nebo ošetření pacienta s PAS v celkové anestezii.

V příštím roce se konference uskuteční 24. – 25. 10. 2024 v Praze.

Fotky z konference Autismus v praxi 2023

Přejít nahoru