Individuální dárcovství

Chcete-li podpořit naši činnost, můžete pomáhat s námi nejen finančně či formou materiální podpory. Můžete nám pomoci i poskytnutím bezplatné služby. Uvítáme každou pomocnou ruku nejen v přímé péči, ale i v administrativě a v provozu naší organizace.

Finanční podpora

Podpořte nás jednorázovým nebo opakovaným darem v libovolné částce.

Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem. Díky pravidelné podpoře jsme schopni dlouhodobě plánovat naše aktivity a získat větší finanční nezávislost na nestabilních dotačních příležitostech. Kromě obecné pomoci lidem s autismem a jejich rodinám můžete podpořit i konkrétní projekty NAUTIS.

  • Sbírkový účet:  2003420034/5500
  • Bankovní účet: 6670598002/5500

Účty jsou vedeny u Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4-Nusle.

Rádi vám vystavíme darovací smlouvu a/nebo potvrzení pro daňové účely, dojednáme konkrétní využití vašich darů, popřípadě podmínky partnerství.

Podpořit nás můžete také finančním darem na náš sbírkový účet prostřednictvím Darujsprávně.cz

Podpořte nás zasláním DMS. Tento unikátní a ryze český projekt mobilního on-line dárcovství umožňuje drobným dárcům posílat dárcovské SMS neboli DMSky ve více cenových hladinách. Kromě klasických 30 Kč, také DMS v hodnotě 60, 90 a 190 Kč.

Podporovat formou DMS nás můžete i trvale.

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, NAUTIS obdrží 29, 59 nebo 89 nebo 189 Kč.

Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Více informací na darcovskasms.cz.

Materiální podpora

Pomůžete nám finančním darem, ale i materiálně.

Poskytněte nám:

  • Věci a produkty – např. hygienické prostředky, elektrické spotřebiče, kancelářský nábytek a materiál.
  • Službu – např. údržba a opravy budov a zařízení, úklid, odborné znalosti.

Vaše podpora pomáhá zkvalitnit život lidem s autismem. 

Rozhodnete-li se stát naším dárcem, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.


Kontaktní osoby

Ing. Pavla Lysáková Flídrová, MBA
vedoucí grantového oddělení
pavla.lysakova@nautis.cz, +420 774 723 185

Ing. Pavel Bartoň
manažer fundraisingu
pavel.barton@nautis.cz, +420 603 542 805

Přejít nahoru