Cena APLAUS

Cenu APLAUS udělujeme těm, kdo se zasazují o lepší život lidí s autismem v ČR.

Cenu APLAUS udělujeme jednotlivcům, skupinám a organizacím zasazujícím se o to, aby se lidem s autismem v ČR žilo lépe. První ročník proběhl v roce 2016. O roku 2021 vyhlašujeme nominace na cenu jednou za dva roky. Poslední ocenění jsme tedy předali v roce 2023.

APLAUS 2023

V roce 2023 se soutěžilo v jediné kategorii s názvem „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“.

Nominovaným mohl být kdokoli – jednotlivec, skupina i oficiální subjekt (firma, organizace, nadace atp.) – kdo v období let 2021-2023 díky své činnosti pomohl lidem s autismem. Z celkem 11 nominací naše porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybrala tři vítěze. Ti byli kromě ceny APLAUS odměněni také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS nebo na nákup u nakladatelství Pasparta. Vyhlášení vítězů a předávání cen proběhlo 20. května v rámci oslav 20. výročí NAUTIS.

Výherci ceny APLAUS pro rok 2023:

1. místo – Rebel boxing gym Praha

2. místo – Akademie nadání Plzeň

3. místo – Naděje pro děti úplňku, z. s.

Speciální cena APLAUS in memoriam – Jan Šlosárek, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení NAUTIS


Historie ceny APLAUS

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Přejít nahoru