Školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Speciálně pegagogické centrum

Naše Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus bylo v minulých týdnech mnoha rodiči, organizacemi i médii osloveno, abychom se vyjádřili k plánu ministerstva školství neumožnit od 25. 5. 2020 žákům 1. stupně některých škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona návrat do škol. Toto opatření se týkalo konkrétně žáků s tělesným a mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, závažnými poruchami chování a poruchami autistického spektra. Podle původních informací měly tyto školy obnovit svou činnost až k 1. 9. 2020, a to i pro první stupeň.  Dne 25.5.2020 však vláda rozhodla o tom, že do speciálních škol se budou moct vrátit děti se zdravotním postižením již od 1.června. Vláda tak vyslyšela hlasy rodičů dětí s autismem a dalšími handicapy.

Žáci s autismem, kteří nenavštěvují běžné školy, neměli původně možnost vrátit se do konce školního roku do školy s odůvodněním, že by nedokázali dodržet nařízená hygienická opatření. A to přesto, že od 25.5. se otevřou denní stacionáře, které pracují se stejnou cílovou skupinou jako speciální školy.

Současná situace je pro mnoho rodičů těchto dětí velmi náročná. Jde o rodiny, které často nemají možnost hlídání v širší rodině a mezi známými. Mnohdy musí skloubit náročnou péči o své děti, jejich vzdělávání a vlastní zaměstnání. Dostávají se k nám názory, že pro samotné děti s autismem uzavření škol problém není, že jsou doma rády, spolužáci, učitelé, ani učivo jim nechybí. Jistě se najdou případy, kdy tomu tak je. Já i moje kolegyně však máme skutečně mnoho zpráv od dětí, které se zpátky do školy velmi těší a aktuální podmínky snáší špatně. Došlo k narušení jejich běžného režimu. Adaptace na nové podmínky, učení se doma a s rodiči pro ně může být výrazně náročnější, než je tomu u jiných dětí. Většina našich klientů z různých důvodů špatně snáší návrat do školy po dvou měsících letních prázdnin. Tyto „prázdniny“ by pro některé z nich měly trvat půl roku. Dostali jsme se do situace, kdy děti s autismem, které navštěvují běžné školy, dostaly možnost se do nich vrátit. Zatímco jejich vrstevníci s totožným handicapem nikoli.

Chápeme a respektujeme stanovisko epidemiologů, je pochopitelné, že i ve speciálních školách je značná část pedagogů v rizikových skupinách. Nedostali jsme však informace, které by vyjasnily, proč je otevření škol možné jen u některých skupin žáků, zatímco denní a týdenní stacionáře pro stejnou cílovou skupinu se svým klientům otevřely již 25.5. Většina rodičů vnímala toto rozhodnutí jako diskriminační. Jsme přesvědčeni, že s vhodnou podporou a zajištěním ochranných pomůcek ze strany ministerstva školství, bude možné vzdělávat tyto skupiny žáků i ve školách a aktuální rozhodnutí vlády vítáme.

 Děkujeme za snahu některých politiků o změnu stanoviska ministerstva školství. 13. 5. jsme od poslankyně Pirátské strany Olgy Richterové dostali informaci, že se jejímu kolegovi, Lukáši Bartoňovi, podařilo změnit názor ministra školství a školy by se mohly pro 1. stupeň otevírat všechny bez rozdílu. Včerejší rozhodnutí vlády tuto informaci potvrdilo a od 1.6. do 30.6. se otevřou základní školy již všem dětem prvního stupně. Účast žáků bude i v případě speciálního školství dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.

Mgr. Lenka Bittmannová

Přejít nahoru