Ředitelství a ekonomické středisko

Kdo u nás zajišťuje provoz

Ing. Magdalena Šubrt Thorová, ředitelka

V NAUTIS pracuji jako výkonná ředitelka a z pozice statutárního orgánu za tuto právnickou osobu jednám. Kromě provozního řízení zodpovídám za tvorbu strategie směřující k dosažení stanovených cílů organizace a naplňování jejího poslání a vize. Vystudovala jsem krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě. Po škole jsem pracovala ve státní správě, kde jsem získala zkušenosti v oblasti vedení projektů a koordinace investičních akcí. Angažuji se také v pracovních a poradních skupinách, které usilují o smysluplnou změnu v oblasti naplňování lidských práv osob s autismem.

E-mail: magdalena.thorova@nautis.cz


Ing. Eva Petříková, finanční ředitelka

Jako finanční ředitelka NAUTIS plánuji, řídím a koordinuji chod finančního systému organizace, zajišťuji efektivnost hospodaření společnosti. Tvořím roční plány a rozpočty. Hodnotím rizikovost jednotlivých projektů. Odpovídám za rozpočty, reporting a controlling.

E-mail: eva.petrikova@nautis.cz


Bc. Kamila Vacková, DiS.,  ekonomka a finanční manažerka EU projektů

E-mail:kamila.vackova@nautis.cz


Martina Sáblíková, ekonomka a projektová manažerka

V NAUTIS pracuji od prosince 2016. V současné době zde působím jako ekonomka a projektová manažerka. Mám na starosti fungování většiny našich projektů po obsahové stránce (tedy aby běžely, tak, jak mají), u některých z nich mám odpovědnost i za jejich finanční část. Dále mám na starosti všechny projekty po obsahové i finanční stránce v naši Mateřské škole při NAUTIS (v MŠ plním i funkci hospodářky) a obsahovou část některých projektů v našem SPC při NAUTIS.

E-mail: martina.sablikova@nautis.cz


Marie Apeltauerová, ekonomka a finanční manažerka EU projektů

Email: marie.apeltauerova@nautis.cz


Renata Jirčíková, finanční účetní

V NAUTIS pracuji od října 2017 jako finanční účetní. Mou nynější náplní práce je od roku 2019 zajištění a vystavování faktur koncovým odběratelům.  Tedy návazně i kontakt jak se zadavateli fakturace (všechna naše střediska) tak i s odběrateli (převážně rodiči našich klientů), nadacemi apod. Dále spravuji hotovostní pokladny.

E-mail: renata.jircikova@nautis.cz


Jiřina Trnková, účetní

V NAUTIS pracuji na pozici účetní.

E-mail: jirina.trnkova@nautis.cz


Ing. Marie Vrbová, asistentka ekonomického střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka. Mám na starosti administrativu a činnosti spojené s chodem ekonomického střediska.

E-mail: marie.vrbova@nautis.cz

Přejít nahoru