Invalidní důchod z mládí – jak to tedy je?

V dávkách a příspěvcích obecně je poměrně obtížné se vyznat. Typickým příkladem je tzv. invalidní důchod z mládí. Nabízíme proto základní vysvětlení, jak vlastně funguje:

V dávkách a příspěvcích obecně je poměrně obtížné se vyznat. U invalidního důchodu (ID) to platí obzvlášť, protože kromě zdravotního stavu se posuzuje také účast na důchodovém pojištění. Pravidla pro posuzování jsou velmi podrobná a komplikovaná, tvoří se kolem nich proto velké množství mýtů. Typickým příkladem je tzv. invalidní důchod z mládí. Nabízíme proto základní vysvětlení, jak vlastně funguje:

ID z mládí je přiznáván lidem, kterým byla přiznána invalidita 3. stupně s datem vzniku před 18. rokem věku. Je součástí tzv. ochranného výpočtu invalidního důchodu. Ten se používá v případech, kdy člověk před vznikem invalidity neměl žádné příjmy, od kterých by se mohla odvíjet výše jeho invalidního důchodu. Jeho cílem je takového žadatele ochránit před tím, aby v případě přiznání invalidity dostal pouze základní výměru, tedy necelé 4 000 Kč/měsíc.

Stejný ochranný výpočet důchodu se ale používá i v případech, kdy byla invalidita 3. stupně přiznána žadateli po 18 roku věku, který splnil podmínku důchodového pojištění, ale neměl žádné příjmy, podle kterých by mohla být vypočítána výše důchodu.

Výsledná částka důchodu v těchto dvou případech je úplně stejná a dá se dopředu přesně určit, jaká bude (samozřejmě v případě přiznání). V tomto roce je to 12 890 Kč.

Jediný významnější rozdíl mezi ID z mládí a běžným ID 3. stupně je proto v přístupu k podpoře při hledání zaměstnání. Právo pracovat má každý bez výjimky. Lidé s ID z mládí ovšem mají podle ČSSZ častěji v posudku uvedeno, že jsou schopni výdělečné činnosti za mimořádných podmínek. Mohou se tak registrovat na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Pro ilustraci můžeme použít 2 modelové příklady.

Příklad 1:

Pětadvacetiletý člověk s diagnostikovaným autismem, který vychodil pouze základní školu a nikdy nepracoval, požádal o invalidní důchod. Přiznána mu byla invalidita 3. stupně s datem vzniku invalidity před 18. rokem věku. K výpočtu důchodu není možné využít žádnou mzdu, protože nikdy nepracoval. Náleží mu tak invalidní důchod z mládí ve výši 12 890 Kč/měsíčně. Výplata důchodu mu náleží i zpětně za posledních 5 let. Může se také registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Příklad 2:

Pětadvacetiletý student vysoké školy s diagnostikovaným autismem, který nikdy nepracovat, požádal o invalidní důchod. Přiznána mu byla taktéž invalidita 3. stupně s datem vzniku invalidity po nástupu na vysokou školu, tedy k jeho 19. roku věku. K výpočtu důchodu rovněž není možné využít žádnou mzdu, protože nikdy nepracoval. Náleží mu tak běžný invalidní důchod 3. stupně ve výši 12 890 Kč/měsíčně. Výplata důchodu mu náleží i zpětně za posledních 5 let. Není mu ale umožněno se registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Pro podporu při hledání práce plánuje využít služby podporovaného zaměstnávání od neziskové organizace.

Obecně tedy lze shrnout, že invalidní důchod z mládí není automaticky výhodnější. Jde vždy čistě o to, aby datum vzniku invalidity bylo stanoveno tak, aby žadatel splnil potřebnou dobu pojištění. K tomu nabízíme poměrně účinný tip – při podávání žádosti má každý nárok do žádosti uvést, k jakému datu spatřuje vznik své invalidity. Posudkový lékař to nemůže ignorovat a případný nesouhlas je povinen řádně odůvodnit.

Každý člověk má svůj jedinečný příběh, od kterého je nutné úvahy o invalidním důchodu odvíjet. Autismus sám o sobě nemusí být překážkou k vykonávání adekvátního povolání. Nelze tak snadno obecně předvídat, na jaký invalidní důchod má člověk s autismem nárok. Pokud byste se chtěli poradit, jaký výsledek posouzení můžete zrovna vy očekávat, můžete se obrátit na naši poradnu.

Přejít nahoru