Literatura

Literatura nejen o autismu, kterou stojí za to přečíst. Každý doporučený kus pro Vás pečlivě pročítáme a studujeme.

Malování se slečnou K.

Autor: František Kšajt

Malování se slečnou K. přináší minipříběhy – řečeno filmařskou mluvou – nasnímané z žabí i ptačí perspektivy. Pestrými záběry nám František Kšajt umožňuje nahlédnout do nesnadného života autistické dospívající dívky. 
Poskytuje vhled do své šest let trvající arteterapeutické práce. Neváhá podívat se na citlivé období puberty, ve kterém dívka malováním získává větší sebevědomí, zbavuje se svých úzkostí a strachů. V doslovu autor formou rozhovoru poskytuje prostor matce k vyjádření emocí, názorů a zkušeností. Knížka tím dostává další užitečný rozměr. O důvod víc si ji přečíst. 


Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení.
Rozvoj vnímání a poznávání.

Autorka: Věra Pokorná

Kniha obsahuje podnětné nápady, postupy a cvičení, která mohou využít pedagogové, asistenti pedagoga a rodiče v oblasti rozvoje mateřského jazyka, při nácviku čtení a rozvoji matematických dovedností na 1. stupni základní školy. Všechny kapitoly (například o sluchové diferenciaci řeči, poznávání tvarů, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby) jsou doplněny množstvím tabulek a konkrétních návodů, jak danou oblast postupně rozvíjet.


Jak přežít, když nerozumím emocím.
Pomocník k rozvíjení empatie.

Autoři: J. M. Glasser, M. J. Kushner

Prakticky zaměřená kniha je určena rodičům, pedagogům, ale i všem těm, kteří pracují s dětmi s potížemi s intuitivním chápáním toho, jak se druzí cítí a jak přemýšlejí.


Vývojová psychologie.
Proměny lidské psychiky od početí do smrti.

Autorka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. 

Jak již název knihy napovídá, Kniha, jejíž autorkou je Kateřina Thorová odbornice na poli dětské a vývojové psychologie a dlouhodobě se zaměřuje na oblast autismu, jako první se v České republice začala zabývat dětmi s poruchou autistického spektra, je souhrnným obrazem na vývoj člověka, a to ve všech jeho etapách. Publikace vychází z mnoha teoretických základů, poskytuje širokou nabídku obecných podkladů, která je vskutku velmi podrobná. Druhá část knihy je spíš praktická, popisuje jednotlivá vývojová období z hlediska mnoha aspektů, které v hodnocení vývoje jedince hrají důležitou roli (sociální oblast, řeč, neverbální komunikace, porozumění, hra, sebeobsluha, adaptabilita, emocionalita, aj).


Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. 
200 nápadů, rad a strategií.

Autorka: Brenda Boyd

Praktické rady, strategie, postupy a náměty, které mohou rodiče, ale i pedagogové uplatnit při výchově a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem. Kniha je určena i pro laickou veřejnost. Informace jsou vhodné pro osoby, které začínají pracovat s dětmi s Aspergerovým syndromem, nebo rodiče, kteří se s diagnózou teprve seznamují, některé informace ale využijí i lidé z praxe. 

Přejít nahoru