Integrovaná terapie

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností.

Oddělení integrované terapie – poskytuje služby individuální i skupinové práce s dětmi, zaměřené na rozvoj důležitých schopností a dovedností dítěte. Při terapii vycházíme z metod s prokázanou účinností a ověřených technik práce s dítětem s PAS. Program je pro každé dítě nastavený individuálně na základě profilu jeho schopností, zájmů a dalších charakteristik. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku.

Působnost: Služba je určena pro klienty s bydlištěm v Praze a Středočeském kraji a probíhá ambulantně ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5.


Individuální práce s dětmi

Cílem práce je podpora nejvíc oslabených oblastí dítěte a jeho celkového vývoje. Vzhledem k charakteru jádrových potíží, pojících se s autismem, se jedná především o dovednosti související s oblastmi komunikace, sociálního chování a hry. Pracujeme i na dalších dovednostech dle dohody s rodiči. V průběhu služby se cíle práce mění dle dosažených pokroků.

Učení probíhá převážně zábavnou formou, prostřednictvím hry a pro dítě atraktivních aktivit. Základem je pozitivní vztah mezi dítětem a poradcem, na kterém dále stavíme při zařazování náročnějších činností. Při práci využíváme behaviorální přístup k učení. U dětí, které potřebují vyšší míru podpory porozumění a orientace, uplatňujeme principy strukturovaného učení, založené na vizualizaci a strukturalizaci (zpřehlednění prostoru, času a průběhu aktivit). Nedílnou součástí je podpora motivace dítěte k aktivitám a spolupráci.

Individuální práce s dítětem probíhá 1x týdně, délka lekce je 60 minut. Před začátkem lekcí práce s dítětem zájemci absolvují vstupní konzultaci a posouzení úrovně dovedností dítěte za účelem domluvení cílů a upřesnění metod individuální práce. Domlouván blok o max. 10 sezeních, na jehož konci proběhne v případě zájmu rodičů dohoda o dalším prodloužení.

Přihlásit na individuální práci s dítětem se můžete na tomto odkazu.


Skupinová práce s dětmi

Skupinové nácviky sociálních dovedností jsou zaměřeny na rozvoj sociálně komunikačních dovedností dětí, orientaci v emocích a sociálních situacích a podporu vzájemné spolupráce a hry ve skupině.

Jsou určené pro děti s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči ve věku 5–6 let. Podmínkou je, aby dítě dokázalo reagovat na verbální instrukce v rámci skupiny a bylo schopné alespoň krátké samostatné práce (5-10 min). Služba je přednostně určená pro klienty, kteří již využívají poradenství rané péče nebo individuální práci s dítětem. Skupinové nácviky probíhají 1x týdně v bloku 8 lekcí.

Zájemci se mohou předběžně zapsat na tomto odkazu. Nahlášeným zájemcům posíláme pozvánku s bližšími informacemi vždy cca měsíc před začátkem následujícího bloku. Bloky zpravidla začínají v říjnu, lednu a dubnu.


Dokumenty ke stažení:


Kontaktní osoba

Jana Brassányová, DiS.
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–16.00

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Přejít nahoru