Podpora pro rodiče a další služby

Rodičům nabízíme podpůrné skupiny a individuální terapeutickou péči. Pořádáme vzdělávací akce pro rodiče a pobyty pro rodiny s dětmi s PAS.

Terapeutická podpora rodičů

Nabízíme služby podpory pro rodiče a další osoby blízké, které pečují o dítě/děti s PAS do 7 let (uvedené služby jsou určeny klientům i čekatelům na služby Střediska včasné intervence NAUTIS).

Přihlášení do nabízených služeb terapeutické podpory rodičů:

  • Podpůrné rodičovské skupiny – přihlásit se můžete na tomto odkazu.
  • Jednorázová poradenská konzultace s terapeutkou – přihlásit se můžete na tomto odkazu.
  • Pravidelná individuální terapie – po absolvování jednorázové konzultace se domluvíte přímo s terapeutkou.

Zájemci o rodinnou terapii mohou kontaktovat Terapeutické středisko NAUTIS (informace a kontakty ZDE)


Vstupní vzdělávací seminář

Seminář je určený především pro rodiče, kteří se nově hlásí do služeb Střediska včasné intervence NAUTIS.

Obsah semináře:

  • Informace o nabídce Střediska včasné intervence NAUTIS a dalších službách NAUTIS.
  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS), typické symptomy a vývojový profil dítěte s PAS, různorodost v rámci PAS.
  • Možnosti přístupu k dítěti s PAS a základní pravidla, jak s dítětem komunikovat, jak rozvíjet a využívat jeho zájmy, jak ho podpořit v aktivitách.

Seminář nabízíme zdarma. Koná se několikrát ročně, vždy v pátek v čase 9 až 14 hodin. Pozvánky posíláme uživatelům a zájemcům o naše služby e-mailem.


Besedy pro rodiče

Jedná se o setkání v prostorách střediska NAUTIS, Písecká 1967/5, Praha 3 na předem zvolené téma, obvykle v rozsahu 2 hodin. Součástí bývá přednáška, diskuse s účastníky a vzájemné sdílení zkušeností. Besedy vedou pracovníci Střediska včasné intervence, další odborníci NAUTIS nebo externí hosté.

Besedy nabízíme zdarma. Probíhají cca 1x měsíčně, nejčastěji se jedná o středy v čase 17:00 -19:00. Pozvánky posíláme uživatelům a zájemcům o naše služby emailem.


Pobyty pro rodiny

Konání pobytových akcí je závislé na aktuálních grantech, které se na jejich realizaci podaří získat. Aktuální nabídky pobytů jsou zasílány klientům Střediska včasné intervence e-mailem.

Typy pobytů pro rodiny s dětmi:

  • Týdenní pobyt se zaměřením na komplexní rozvoj dítěte a vzdělávací aktivity pro rodiče
  • Týdenní pobyt se zaměřením na možnosti využití metody video modelingu
  • Víkendový pobyt se zaměřením na vzdělávání a podporu rodičů

Pobyty jsou financovány z projektů se spoluúčastí rodičů.


Kontaktní osoba

Jana Brassányová, DiS.
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–16.00

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Přejít nahoru