Sociální služba rané péče

Poskytujeme terénní i ambulantní poradenství pro rodiče, konzultace v předškolních zařízeních a další služby pro rodiny dětí s PAS.

Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Ambulantní konzultace uskutečňujeme ve střediscích organizace na adresách Písecká 1967/5, Praha 3 a Táborská 5/979, Praha 4. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace v rámci sociální služby nabízíme zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, vzdělávací aktivity pro rodiče a terapeutická podpora rodičů.

Působnost: Hlavní město Praha a Středočeský kraj.

Aktuální čekací lhůta na službu rané péče je pro zájemce z Prahy přibližně 10 měsíců a pro zájemce ze Středočeského kraje max. 2 měsíce.

Přihlásit do sociální služby rané péče se můžete na tomto odkazu.


Základní služby rané péče (poskytované zdarma)

Konzultace s rodiči
Probíhají v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v místě bydliště. V případě potřeby je možné konzultaci uskutečnit i ve středisku NAUTIS nebo na jiném místě. Konzultace mohou probíhat ve frekvenci 1x za měsíc, popř. jinak dle potřeby rodiny a kapacitních možností služby. Služba je poskytována zdarma.

Obsahem konzultací v rodině je:

 • Zjišťování očekávání rodiny a stanovování zakázky vůči službě a poradci.
 • Psychosociální podpora rodičů, naslouchání, krizová intervence.
 • Objasnění specifických potřeb dítěte souvisejících s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, předávání informací.
 • Posouzení schopností a dovedností dítěte.
 • Návrh plánu pro práci s dítětem v rodině a pomoc při jeho zavádění (jedná se o písemný návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte).
 • Podpora rodiny při zavádění specifických výchovných metod a při úpravě prostředí dle potřeb dítěte.
 • Podpora rodičů při rozvoji komunikačních dovedností dítěte a zvyšování porozumění mezi dětmi s PAS a jejich okolím.
 • Poskytování podpory při rozvíjení herních dovedností dítěte.
 • Prevence a společné řešení chování náročného na péči.
 • Informace o formách zařazení dítěte do předškolního zařízení a možnostech podpory dítěte při docházce.
 • Základní sociální poradenství, zprostředkování odborné konzultace sociálního pracovníka NAUTIS.
 • Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště a následnou péči.

Konzultace v předškolních zařízeních

Spolupracujeme s předškolními zařízeními, do kterých dochází děti z programu rané péče. Součástí návštěv v mateřských školách nebo přípravném ročníku ZŠ je náhled při výuce a konzultace s pedagogickým personálem. Služba je poskytována zdarma.


Fakultativní služby rané péče (zpoplatněné)


Další informace o službě rané péče (co je jejím smyslem, komu je určená a jak funguje) najdete v článku 1 + 10 informací o službě rané péče


Dokumenty ke stažení:


Kontaktní osoba

Jana Brassányová, DiS.
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515

PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–16.00

Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Přejít nahoru