Zástupci NAUTIS se zúčastnili výjezdního setkání NF Abakus

Od 18. do 20. května se zástupci NAUTIS společně s týmy z několika dalších organizací zúčastnili výjezdního setkání nadačního fondu Abakus.

Výjezdní setkání nadačního fondu Abakus

Setkání proběhlo jako součást programu NF Abakus s názvem Akcelerátor osamostatňování mladých dospělých a jeho cílem bylo pojmenovat překážky, které v ČR brání lidem s postižením v osamostatnění.

Mluvilo se například o potřebě zavést v organizacích pozici advokačního pracovníka, o možnostech systematické podpory klientů a jejich rodin v tlaku na lepší dostupnost sociálních služeb nebo o rodičovských a sebeobhájských skupinách.

Díky podpoře NF Abakus v rámci programu Akcelerátor osamostatňování funguje v NAUTIS úspěšně již nějakou dobu také pozice case managerky. Jejím úkolem je koordinace a propojování podpory různého typu pro konkrétního klienta s cílem přispět v určité oblasti života k jeho osamostatnění. Nyní se case managerka v NAUTIS tímto způsobem věnuje 15 klientům ve věku od 18 do 30 let.

Děkujeme NF Abakus za možnost účasti v programu a za veškerou podporu, která pomáhá našim klientům k větší nezávislosti.

Přejít nahoru