Kdo jsou letošní výherci ceny APLAUS?

Cenu APLAUS uděluje Národní ústav pro autismus jednotlivcům, skupinám a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem u nás žilo lépe.

Letos se soutěžilo v jedné kategorii „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“. Bylo možné nominovat jednotlivce, skupinu nebo oficiální subjekt (firmu, organizaci, nadaci atp.), který v období let 2021-2023 svou činností pomohl lidem s autismem. Čtyřčlenná porota složená ze zástupců NAUTIS, lidí s PAS a rodičů dětí s PAS vybrala z jedenácti nominací tři vítěze. Ti ocenění převzali při příležitosti oslav 20. výročí NAUTIS 20. května v Löwitově mlýně. Kromě samotné ceny APLAUS obdrželi také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS, nákup u nakladatelství Pasparta a dárek od společnosti LEGO®.

Kromě 11 nominovaných (uvedení níže), ze kterých porota vybírala vítěze, byli za svou vynikající práci s klienty s PAS nominováni i dva z našich kolegů (každý z nich dokonce dvakrát), Marek Demeter, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení, a Julie Vosáhlová, koordinátorka osobní asistence v Hradci Králové. Zaměstnancům NAUTIS jsme se rozhodli cenu APLAUS neudělovat. Kolegům ale chceme každopádně moc poděkovat za jejich skvělou práci a ocenit jejich velký přínos lidem s PAS.

1. místo

Rebel boxing gym Praha

Nominoval pan Pavel Navrátil, klient klubu. Cenu za Rebel boxing gym převzal pan Robert Rosenberg.

Tým trenérů boxerského klubu Rebel již několikátým rokem bez nároku na honorář organizuje pravidelné tréninky pro skupinu čtyř až pěti osob s PAS. Součástí tréninků jsou také konzultace s fyzioterapeutem. Pravidelné cvičení v klubu Rebel pomáhá lidem s PAS posílit svaly a zlepšit kondici, přispívá k rozvoji jejich mobility a dovoluje jim smysluplně trávit volný čas.

2. místo

Akademie nadání Plzeň

Nominovala paní Lucie Jasovská, klientka a zaměstnankyně Akademie. Cenu za Akademii nadání Plzeň převzala paní Ivana Smítková.

Spolek Akademie nadání Plzeň pracuje s dětmi s nadáním a zároveň se zaměřuje i na ty, u nichž se nadání pojí s určitým handicapem, včetně dětí s PAS. Poskytuje jim zájmové kroužky, nácviky sociálních dovedností či pobytové služby. V letech 2021 – 2023 spolek sám bojoval o přežití, přesto stále pomáhal svým klientům. Kromě běžných služeb začal nabízet například i doučování či terapeutickou pomoc a u klientů, kteří v době covidu zaznamenali výrazný propad, se nyní o to intenzivněji věnuje intervenci.

3. místo

Naděje pro děti úplňku, z. s.

Nominovala paní Olga Uhlíková, účastnice školení Homesharingu. Cenu za spolek Naděje pro děti úplňku převzala paní Lucie Mráčková.

Spolek Naděje pro děti úplňku od roku 2017 usiluje o zlepšení kvality a dostupnosti podpory pro děti a dospělé s PAS+, jejich blízké a pečovatele. Zpočátku se věnoval především dokumentování situace rodin a pečujících o děti s chováním náročným na péči, systémovým analýzám překážek, které brání rozvoji podpůrných služeb, a lobbingu za to, aby stát tento problém začal konečně řešit. Tyto aktivity Děti úplňku v posledních letech postupně rozšířili o pilotní projekty, které přinášejí konkrétní dobrou praxi ze zahraničí do českého prostředí (homesharing a metoda Podpory pozitivního chování).

Speciální cena APLAUS in memoriam

Jan Šlosárek, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení NAUTIS

Cenu převzal syn Honzy Šlosárka, Tadeáš Šlosárek.

Ačkoli ocenění APLAUS běžně zaměstnancům NAUTIS neudělujeme, v tomto případě jsme se rozhodli udělat výjimku. In memoriam jsme udělili cenu APLAUS Honzovi Šlosárkovi, našemu kolegovi, který bohužel minulý rok po statečném boji s nemocí zemřel. Honza byl skvělý sociální pracovník, který za léta své práce v NAUTIS udělal pro lidi s autismem a jejich rodiny opravdu mnoho. Byl známý svým moderním a inspirujícím přístupem k práci, bohatými zkušenostmi, snahou posouvat věci dopředu a nakažlivým nadšením.

Vzpomínka na Honzu Šlosárka od Hynka Jůna, KBT terapeuta NAUTIS

V roce 2022 zemřel po delší nemoci ředitel naší osobní asistence Jan Šlosárek. Honza byl vůdčí silou Nautisu několik let. Nastavil způsob fungování střediska osobní asistence. Za jeho vedení se středisko významně rozšířilo. Honza v dobrém ovlivnil životy spousty rodin dětí s autismem. Pracoval i pro jiné organizace, kde nastavoval standardy služeb pro lidí s chováním náročným na péči. Honza také nezastupitelně pracoval i pro naše zaměstnance, včetně mě.

V Honzovi jsem ztratil svého nejlepšího kamaráda, člověka, který mě v profesním i osobním životě formoval a jehož názorů jsem si vždy vážil. Ve své profesi jsem zažil několik situací stresu a beznaděje, zvláště pak s klienty s těžším mentálním handicapem a s chováním náročným na péči. Honza v těchto situacích stál vždy při nás. Stál nerozdílně jak při mně, tak i při člověku s autismem, se kterým jsem v tu chvíli prožíval pocity zmaru. Pomohl nám oběma svojí zkušeností, pomohl svojí přítomností, pomohl svým humorem.  Honza zanechal nesmazatelný odkaz v naší organizaci. Dokud budeme na Honzu vzpomínat, bude žít dál. Osobně chci pracovat dál tak, aby se za mě Honza nestyděl.

Honzo, děkuji Ti.

Ostatní nominace

ATYP magazín

Daniel Tintěra, ZŠ Rájec-Jestřebí

Diakonie ČCE Praha

Filip Řežábek, ProCit, z. s.

Kateřina Chrapková, ABA Strategie, s. r. o.

Kateřina Janečková, matka dvou synů s PAS

Max banka

Věra Knappová, ProCit, z. s.

Všem vítězům ceny APLAUS i nominovaným gratulujeme.

Přejít nahoru