Týden rané péče 2018

Včera odstartoval jedenáctý ročník Týdne rané péče, který letos spojil 26 poskytovatelů. Zapojili jsme se tradičně i my.

Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Letos se koná v termínu od 5. do 11. listopadu 2018. Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky. Motto Týdne rané péče „Domov je doma„ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dětí s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe. Zaměření letošního 11. ročník uvádí slogan „Na lidech záleží“. Snaží upozornit na důležitost komplexní podpory rodiny, jejích potřeb v návaznosti na reálný život v místní komunitě. Raná péče v současnosti vychází z jeho běžného, každodenního života dítěte a jeho možností.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

Přejít nahoru