Analýza potřeb lidí s PAS a jejich rodin z Karlovarského kraje

Karlovarský kraj a Národní ústav pro autismus, z.ú. zvou všechny zájemce na prezentaci výstupů analýzy potřebnosti služeb pro lidi s autismem s názvem „Kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem - cesta ke spokojenému životu “

Toto setkání je určeno všem, kdo nejsou spokojení se současným stavem péče o osoby s autismem v Karlovarském kraji – rodičům, odborníkům, sociálním pracovníkům obcí,  lidem s autismem, poskytovatelům služeb, zástupcům státní správy i samosprávy, studentům … 

Kdy:  31.10.2018

Čas:   10.00 – 13.00 hodin

Kde:  Společenský sál Krajské knihovny Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 378/84

Program setkání:

  • Zahájení (Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních služeb)
  • Kritická místa v péči o osoby s autismem na území Karlovarského kraje (výstupy získané v rámci analýzy potřebnosti služeb pro lidi s autismem na území KK, doporučení  a rozvojové plány kraje (Ing. Magdalena Thorová, NAUTIS)
  • Diskuze

Bližší informace nautis@nautis.cz, tel.: 605 246 139

Účast na setkání je zdarma. Z důvodu omezené kapacity přednáškového sálu Vás prosíme o registraci zde.

Těšíme se na setkání a diskuzi s Vámi. Karlovarský kraj a Národní ústav pro autismus, z.ú.

Plakát ke stažení.

                                

Přejít nahoru