Terapeutická podpora pečujících v rámci Střediska včasné intervence

Středisko včasné intervence nabízí od září nově terapeutickou podporu pečujících rodičů a dalších osob blízkých.

Rádi bychom Vám představili možnosti terapeutické podpory pro rodiče a další osoby blízké, které pečují o dítě/děti s PAS do 7 let. Uvedené služby jsou určeny klientům nebo čekatelům na služby Střediska včasné intervence NAUTIS.

Od září 2021 rozšiřujeme nabídku terapeutické podpory rodičů a dalších osob blízkých na tyto tři služby:

 • Jednorázová poradenská konzultace
 • Pravidelná individuální terapie
 • Podpůrné rodičovské skupiny


Jednorázová poradenská konzultace
Charakteristika konzultace. Jedná se o bezplatné poradenství, které pomáhá v tíživých situacích, kdy rodiče potřebují informace ohledně pomoci a služeb pro dítě i pro sebe. Umožňuje sdílení a předání odborných informací o službách, institucích a dalších možnostech podpory. Konzultaci mohu zájemci využít zdarma 1x za 6 měsíců.
Kdo konzultace vede? Terapeutka Mgr. Miroslava Pravdová.
Kde konzultace probíhají? Probíhá ve Středisku včasné intervence NAUTIS, Písecká 5, Praha 3.
Jak se objednat? Přes webový objednávací formulář.

Pravidelná individuální terapie
Pro koho je terapie určena? Pro všechny rodiče a další osoby blízké, které potřebují podporu, náhled a provázení.
Jak taková terapie vypadá? Terapie je dialog, konstruktivní rozhovor o těžkostech, se kterými klient přichází. Jedná se o prostředí bezpečí a důvěry, kde žádné téma ani dotaz není hodnocen, ale je mu věnována patřičná pozornost. Terapie je o změně. Je o individuálním přístupu, o respektu, o pomoci. Probíhá pravidelně a je založená na navázání vztahu a řešení osobních témat rodiče. Může být krátkodobá (do 10 sezení), ale i dlouhodobá. Sezení trvá 60 minut, na začátku spolupráce může být až 1x týdně a postupně se rozvolňuje na interval 1x 14 dní či déle.

S čím nejčastěji přicházejí rodiče na terapii? Vyčerpanost, frustrace, nesmíření se s diagnózou dítěte, strach z budoucnosti, náročné situace a obtížně zvladatelné chování dítěte, odmítání společného kontaktu a běžných aktivit ze strany dítěte, neporozumění potřebám dítěte, předsudky okolí a rodiny, ztráta naděje, vyčerpávající snaha pracovat na 200%, partnerské těžkosti, chybějící péče o sebe. Obsahem terapie nejsou metodická doporučení k práci s dítětem, ale práce na změně v přístupu rodiče.
Co se chtějí rodiče v terapii naučit, respektive čemu porozumět?

 • jak zvládat vztek/afekty svého dítěte,
 • jak ustát předsudky okolí, rodiny,
 • co dělat, když se rodiče neshodují na výchově dítěte,
 • jak věnovat čas sourozencům,
 • jak se z toho nezbláznit,
 • co bude, až půjde do školy, dospívání a dospělost,
 • zda bude mé dítě jednou samostatné
 • a další témata.

Co je pro dobrou terapii klíčové?

 • terapeutický vztah – prostředí důvěry a bezpečí,
 • chuť a zájem rodičů na sobě pracovat – spolupráce,
 • důraz na to, co se daří a funguje, včetně ocenění a zplnomocnění rodičů – zaměření na krátkodobé cíle a blízkou budoucnost,
 • pracovat na řešení (tedy cílovém stavu) – co má být jinak a proč – než jen mluvení o problému,
 • schopnost sebeodhalení terapeuta – pomáhá k sebeodhalení rodičů.

Kdo terapii vede? Terapeutka Mgr. Miroslava Pravdová.
Kde terapie probíhá? Ve Středisku včasné intervence NAUTIS, Písecká 5, Praha 3.
Kolik terapie stojí? Dle platného sazebníku 600 Kč / 60 minutové setkání.
Jak se objednat? Přes webový objednávací formulář.

Podpůrné rodičovské skupiny
Skupina nabízí bezpečný prostor pro vzájemné předávání zkušeností, sdílení nejistot, ale i pozitivních událostí ze života s dítětem s PAS. Ve skupině se mohou rodiče vzájemně inspirovat, předávat užitečné informace a vlastní zkušenosti. Přihlášení rodiče se setkávají pravidelně jednou měsíčně. Skupina trvá vždy 2 hodiny, kapacita je 10 rodičů a probíhá bez účasti dětí.

Kdo skupiny vede? Terapeutka Mgr. Miroslava Pravdová a poradkyně včasné intervence Mgr. Petra Jůnová.
Kde skupiny probíhají? V prostorách NAUTIS Písecká 5, Praha 3 a Na Zátorách 8, Praha 7.
Kolik skupiny stojí? Dle platného sazebníku 300 Kč / 120 minutové setkání.
Jak se objednat? Můžete se obrátit přímo na asistentku střediska Janu Brassányovou, jana.brassanyova@nautis.cz.

Přejít nahoru