Světový den porozumění autismu 2021

Podruhé v celorepublikovém lockdownu si Česká republika připomíná 2. duben, který byl roku 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu. Celý svět v tento den vyjadřuje svou podporu lidem s autismem.

Dominantním prvkem druhého dubna je tradičně modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší deficit. Tento den NAUTIS zahájí celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu 2021. Letošní kampaň má název Jiný, než kdo?! Vychází z autorské inscenace divadelního souboru lidí s autismem Dr.amAS. Inscenace se snaží poukazovat na mýty, které panují o lidech s autismem a které v povědomí udržují převážně lidé bez autismu. Název dala inscenaci odpověď jednoho u herců, který na otázku: „Kdy sis poprvé uvědomil, že jsi jiný?“ odpověděl: „Jiný? Jiný, než kdo?!“ Autorem grafické podoby kampaně je ilustrátor Lukáš Urbánek.

Připojit se k podpoře Světového dne porozumění autismu může i široká veřejnost. Po celý den se v modrém oblečení mohou vyfotit ti, kteří chtějí dát najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra. Své fotografie mohou sdílet prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #porozumetautismu2021

 „Kolem Světového dne porozumění autismu obvykle koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu stále panují, a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. Bohužel i letos se musíme omezit na komunikaci prostřednictvím internetu. Ten den tradičně zahájíme naši celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Jaký je život s poruchou autistického spektra budeme lidem přibližovat po celý rok. Osvěta a vzdělávání jsou významnou součástí naší práce. Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání či péči o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na rodiče, učitele, osobní asistenty či lékaře. I proto jsme nedávno spustili unikátní informační portál AutismPort,“ představuje aktivity NAUTIS jeho ředitelka Magdalena Šubrt Thorová.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Přejít nahoru