Covid-19: Testování dětí po návratu do škol

Na naši organizaci se obrací rodiče, kteří nesouhlasí jak s testováním dětí, tak i netestováním.

Na celou věc jsou rozdílné názory – jsou rodiče, kteří se bojí děti do školy poslat, pokud nebude třídní kolektiv otestován, stejně tak jsou rodiče, kteří nechtějí své děti testování podrobit. Epidemiologická situace není dobrá a všechna doporučení epidemiologů, WHO a dalších odborných institucí a komisí považují testování dětí za zásadní bezpečnostní opatření proto masivnímu šíření koronaviru s tím, že bez tohoto opatření nebude možné školy otevřít.

Rozumíme oběma skupinám – ale bohužel v této věci nemůžeme nic udělat, zjišťovali jsme bližší informace, ale Ministerstvo zdravotnictví se dle informací výjimkami zabývat nebude a to ani v případě dětí, které testování nezvládnou. Nepřijde nám rozumné žádat výjimku plošně, ale orodovali jsme za možnost osvobodit děti, které testování nezvládnou (například děti s těžkým mentálním postižením, které mohou být velmi senzitivní), a nechat rozhodnutí na individuálním posouzení učitele, zdali  dítě je či není schopné testování zvládnout.

Problematice se věnuje i Spolek Děti úplňku, který odeslal žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo možnost testovat děti i jinými, méně invazivními typy testů, například ze slin. V tuto chvíli nám nezbývá než počkat, zdali Ministerstvo školství, respektive Ministerstvo zdravotnictví prosbám rodičů vyhoví.

Žáky s poruchou autistického spektra je vhodné testovat dle potřeby a znalosti konkrétního dítěte učitelem s využitím separátní místnosti a podporou třetí osoby – rodiče.

Přejít nahoru