SAP se připojil k osvětové kampani

U příležitosti Světových dní povědomí o autismu uspořádal SAP Services osvětový večer v Dejvickém divadle. Setkání spojené s divadelním představení Kakadu bylo určené všem zaměstnancům, partnerům a přátelům projektu Autismus v práci.

SAP Services nabízí pracovní pracovní příležitosti lidem s autismem již od dubna 2015, kdy jsme navázali spolupráci, které si velmi vážíme. Cílem  programu  je  umožnit  lidem  s autismem  získat kvalifikovanou práci. Ti totiž v běžném výběrovém řízení nedokážou svoje schopnosti dobře prezentovat a na otevřeném trhu práce tak často selhávají. Česká republika je jednou z prvních zemí, které byly vybrány pro spuštění programu, který již úspěšně běží v Německu, Indii, Irsku, Kanadě a USA, v Brazílii. 

SAP Services se zavázal, že do roku 2020 zaměstná ve firmě 1% lidí s autismem. Svého cíle dosáhl již nyní. V SAP Services pracuje 11 spokojených lidí s autismem.

Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další. 

Přejít nahoru