A je tu 6. ročník ceny APLAUS!

Cena APLAUS je určena pro jednotlivce nebo organizace, kteří ve svém osobním či profesním životě usilují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe.

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích:

* jednotlivci (děti a dospělí),
* organizace,
* lidé s autismem.

A jak můžete někoho nominovat?

1. Napište krátký „příběh“ člověka nebo organizace, o němž/níž si myslíte, že si zaslouží být nominován/a (osoba nebo organizace, která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s PAS; osoby s PAS, které přes svoji diagnózu překonávají překážky a věnují se něčemu smysluplnému, pomáhají ostatním apod.).

2. Nezapomeňte připsat, do které kategorie nominovaní patří a důvod, proč je nominujete. Přidejte kontakt na ně i na Vás.

3. Je potřeba, abyste nominované seznámili s tím, že jste je do soutěže přihlásili. Po udělení souhlasu ze strany nominovaných, budou příběhy zveřejněny na webu NAUTIS.

Pošlete nám vše e-mailem na aplaus@nautis.cz nebo na adresu Jana Sirotková, Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8.

Uzávěrka nominací: 6. 3. 2018

Porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se PAS, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem následně vybere z nominací vítěze každé kategorie.

Slavnostní vyhlášení a předání cen „APLAUS“ proběhne 3. dubna 2018 v Atriu Poslanecké sněmovny ČR, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana, u příležitosti Světového dne porozumění autismu, který tradičně připadá na 2. dubna.

Na slavnostní vyhlášení vítězů budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili.

Přejít nahoru