Připravujeme pátý ročník konference NAUTIS

Letošní 5. ročník konference NAUTIS se uskuteční v termínu 10. – 11. 10. 2019 a zaznamená řadu změn.

Rozhodli jsme se pro nový koncept celé akce.
Konference se uskuteční ve dvou dnech a příspěvky nebudou výhradně kazuistické, ale zprostředkují i další zajímavé a odborné informace o problematice PAS (výzkum, nové směry, spolupráce atd.).

Aby byla celá akce interaktivnější a byl dán prostor i větším diskusím, bude program probíhat nejen v rámci přednášek (v hlavním sále), ale i formou workshopů.

Přejít nahoru