7. ročník cen APLAUS zahajuje, nominován může být každý

Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe.

Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění. Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem. Nominace se budou shromažďovat do 15. března 2019, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se autismem, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti všech nominovaných i jejich nominujících proběhne 2. dubna 2019 na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

„Cenu APLAUS vnímáme zejména jako poděkování společnostem i jednotlivcům za to, co přináší lidem s autismem a jejich rodinám.  Je to poděkování za jejich práci, aktivity a snahu zlepšit povědomí o autismu či přispět k lepšímu životu lidí s touto diagnózou,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Thorová.

Cena APLAUS také zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Letošní ročník kampaně získal záštitu primátora hlavního města Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba.

Princip nominací:

1. V písemné formě krátký příběh člověka nebo organizace, o němž/níž si nominující myslí, že si zaslouží být nominován/a (osoba nebo organizace, která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s autismem; osoby s autismem, které přes svoji diagnózu překonávají překážky a věnují se něčemu smysluplnému, pomáhají ostatním apod.).

2. Určení, do které kategorie nominovaní patří a důvod, proč jsou nominováni. Kontakt na nominovaného i nominujícího.

3. Udělení souhlasu ze strany nominovaných se zveřejněním jejich příběhů na webových stránkách NAUTIS.cz a v rámci slavnostního vyhlášení.

4. Zaslání podkladů e-mailem na adresu aplaus@nautis.cz nebo na poštovní adresu: Linda Skarlandtová, Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8.

Uzávěrka nominací je 15. 3. 2019

Na slavnostní vyhlášení vítězů budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili.

Přejít nahoru