Pozvánka na kazuistický seminář speciálně pedagogického centra

SPC vás srdečně zve 6. února 2019 na kazuistický seminář pro asistenty pedagoga z mateřských škol a přípravných stupňů základních škol.

Tématem semináře je úloha asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu předškolního věku. Příklady dobré praxe při aplikaci podpůrných opatření – metodické postupy a formy práce, úpravy a struktura prostředí, komunikační a sociální strategie, tvorba a využití pomůcek upravených pro práci s dětmi s PAS. Seminář vedou speciální pedagožky Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Hana Tomanová. Můžete si připravit otázky z vlastní praxe, které je vhodné poslat dopředu na adresu dana.kebertova@nautis.cz.

Seminář se bude konat 6. 2. 2019 od 14 do 16 hodin v prostorách SPC NAUTIS na adrese: Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9.

Poplatek za účastníka: 300 Kč/osoba

Přihlášení prostřednictvím tohoto formuláře

Přejít nahoru