Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem od 18. měsíců, dospívajícím a dospělým.

Uvědomujeme si, že vám tato změna může způsobit nepříjemnosti a komplikace. Upřímně se vám za ně omlouváme. Intenzivně pracujeme na nápravě situace a doufáme, že pořadník zvládneme opět otevřít v říjnu tohoto roku. Již registrované klienty ujišťujeme, že se jim ozveme v avizovaném časovém rámci a budeme se jim věnovat s maximální pozorností a nasazením.

Máte jakékoli dotazy nebo obavy? Kontaktujte nás. Jsme zde, abychom vám pomohli. Můžete využít také naší bezplatné poradny, kde vás nasměrují na jinou vhodnou službu a poskytnou vám podporu ve vaší specifické situaci. Přehled dalších míst a služeb, kam se můžete obrátit, naleznete na našem informačním portálu AutismPort.

Děkujeme za pochopení, tým diagnostiky NAUTIS


Josefina Velíšková, odborná asistentka

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO, ST   9.00–12.00, 13.30–16.00

ÚT, ČT   9.00–12.00


K čemu slouží diagnostické vyšetření a jak probíhá?

Cílem diagnostického vyšetření je zjistit, zda oslabení v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají poruše autistického spektra. Zároveň se při psychologickém vyšetření zaměřujeme na zmapování vývojové úrovně dítěte/dospělého a jeho přidružených obtíží. Prostor věnujeme i doporučením pro další rozvoj a směřování péče.

Vyšetření se skládá ze dvou částí: anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Na každou část si domluvíme termín zvlášť. Interval mezi setkáními je v rozmezí 1-2 měsíců.

Anamnestická konzultace:

  • jde o pohovor s rodiči (zákonnými zástupci) bez přítomnosti dítěte/dospělého, u dospělých jde o rozhovor buď s rodiči, nebo případně s partnerem/partnerkou, sourozencem či blízkým přítelem/přítelkyní
  • anamnestická konzultace standardně trvá dvě hodiny
  • před konzultací je nutné vyplnit online dotazníky, které se týkají raného vývoje, současného stavu a absolvovaných vyšetření dítěte/dospělého, dotazníky zasíláme předem
  • důležité je i vyjádření školky nebo školy, pokud ji dítě navštěvuje, zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením
  • anamnestická konzultace může proběhnout také online

Diagnostické vyšetření: 

  • psychodiagnostické vyšetření včetně konzultace trvá standardně tři hodiny
  • probíhá formou rozhovoru, hry a vypracování různých úkolů
  • s dospívajícími a dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru
  • po vyšetření následuje konzultace s rodiči
  • součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení


Diagnostické vyšetření nenahrazuje vyšetření ve školském poradenském zařízení – Speciálně-pedagogickém centru (SPC) či Pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Ohledně podpůrných opatření a legislativně závazných doporučení pro školky a školy je nutné obrátit se na SPC či PPP.


Jaká je čekací doba na diagnostické vyšetření?

V současné době je čekací doba na diagnostické vyšetření pro děti do 3 let cca 6 až 9 měsíců, pro starší děti cca 18 měsíců, u dospělých pak přibližně 3 roky.

Přibližně 2-4 týdny před vyšetřením vás kontaktuje odborná asistentka, která s vámi domluví konkrétní termín.

Pokud se během čekací doby rozhodnete, že vyšetření u nás již nepotřebujete, dejte nám, prosím, telefonicky nebo e-mailem vědět, abychom dali prostor jiným čekajícím klientům.

Čekací doba na kontrolní vyšetření je 6 – 9 měsíců. Pro termín kontrolního vyšetření kontaktujte přímo asistentku diagnostiky, telefonicky nebo e-mailem.


Kolik diagnostické vyšetření stojí?

Vyšetření jsou hrazená dle aktuálně platného ceníku. Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Středisko je poskytovatel zdravotnických služeb a funguje jako ambulance klinického psychologa. Jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.

Na specializované vyšetření není nutná žádanka. Klienti přicházejí z vlastního rozhodnutí, na doporučení odborníků nebo na žádost rodičů.


Vyšetření dětí s cizím mateřským jazykem

Vyšetření dítěte s odlišným mateřským jazykem je vzhledem k důležitosti časného zachycení dětí s PAS možné. Významně se tak ale zvyšuje pravděpodobnost, že diagnóza nebude jednoznačně uzavřená. Realizace cizojazyčných vyšetření má svá omezení. Nejvhodnější je, pokud dítě starší tří let rozumí česky a alespoň jeden z rodičů mluví a rozumí česky. Závěrečné konzultace probíhají v českém jazyce (případně v přítomnosti tlumočníka). 

We provide diagnostic assessment also to children with other mother tongue than Czech (given the importance of early detection of children with ASD), but please note that likelihood of a final diagnosis being unambiguously established significantly decreases. The implementation of foreign language examinations in our facility has its limitations. In order for the assessment to be as precise as possible, we prefer the child who is above three years of age, understands Czech and at least one of the parents is a Czech language speaker. The final consultations are held in Czech (or with an interpreter).

Podívejte se na video o tom, jak v NAUTIS probíhá diagnostika autismu.

Video bylo podpořeno z projektu PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál. Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186


Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska
katerina.slaba@nautis.cz, +420 777 723 178

Libocká 40, 162 00 Praha 6 – Liboc

Přejít nahoru