Diagnostické vyšetření

Služba je cílená na klienty s podezřením na poruchu autistického spektra i klienty, u nichž již byla diagnóza PAS stanovena. Poskytována je dětem od 18. měsíců, dospívajícím a dospělým.

Děkujeme za pochopení.


Diagnostika NAUTIS

diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO, ST   9.00–12.00, 13.30–16.00

ÚT, ČT   9.00–12.00


Diagnostické vyšetření má za cíl zjistit, zda oslabení v sociálně emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS. Zároveň je při psychologickém vyšetření zaměřena pozornost na zmapování vývojové úrovně klienta a přidružených obtíží. Prostor je věnován i doporučením pro další rozvoj a směřování péče.

Vyšetření se skládá ze dvou částí – anamnestické konzultace a samotného diagnostického vyšetření. Na každou část je domluven termín zvlášť, interval mezi setkáními je v rozmezí 1-2 měsíců.

  • Anamnestická konzultace: pohovor s rodiči (zákonnými zástupci) bez přítomnosti dítěte/klienta. U dospělých klientů s rodiči, případně partnerem/partnerkou, sourozencem či blízkým přítelem/přítelkyní. Anamnestická konzultace standardně trvá dvě hodiny. Před konzultací je nutné vyplnit online dotazníky, které jsou zaslány klientovi/zákonným zástupcům předem, týkající se raného vývoje, současného stavu a absolvovaných vyšetření. Důležité je i vyjádření školky nebo školy, pokud dítě navštěvuje. Zápis z anamnézy je předán diagnostikovi před vyšetřením. Anamnestická konzultace může proběhnout také online.
  • Diagnostické vyšetření: psychodiagnostické vyšetření včetně konzultace trvá standardně tři hodiny. Probíhá formou rozhovoru, hry a vypracování různých úkolů. S dospívajícími a dospělými probíhá vyšetření formou rozhovoru. Po vyšetření následuje konzultace s rodiči. Součástí konzultace je shrnutí psychodiagnostických závěrů a z nich vyplývající základní doporučení.

Podrobnější informace o nabízených službách najdete zde.


Diagnostické vyšetření nenahrazuje vyšetření ve školském poradenském zařízení – Speciálně-pedagogickém centru (SPC) či Pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Ohledně podpůrných opatření a legislativně závazných doporučení pro školky a školy je nutné obrátit se na SPC či PPP.


V současné době je čekací doba na diagnostické vyšetření pro děti do 3 let cca 6 až 9 měsíců, pro starší děti cca 18 měsíců, u dospělých pak v délce přibližně 2 let.

Čekací doba na kontrolní vyšetření je 6 – 9 měsíců.

Přibližně 2-4 týdny před vyšetřením vás kontaktuje odborná asistentka, která s vámi domluví konkrétní termín.

Pokud se během čekací doby rozhodnete, že vyšetření u nás již nepotřebujete, dejte nám prosím telefonicky nebo mailem vědět, abychom dali prostor jiným čekajícím klientům.

Noví zájemci o diagnostické vyšetření se mohou přihlásit přes online formulář:

Pro termín kontrolního vyšetření kontaktuje přímo paní asistentku, telefonicky nebo emailem.


Vyšetření jsou hrazená dle aktuálně platného ceníku.

Nejsme smluvním zařízením žádné zdravotní pojišťovny. 

Středisko je poskytovatel zdravotnických služeb a funguje jako ambulance klinického psychologa. Jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.

Na specializované vyšetření není nutná žádanka. Klienti přichází z vlastního rozhodnutí, na doporučení odborníků nebo na žádost rodičů.

Všeobecné obchodní podmínky Střediska diagnostiky a odborného poradenství NAUTIS, z.ú. naleznete zde.


Vyšetření dítěte s odlišným mateřským jazykem je možné (vzhledem k důležitosti časného zachycení dětí s PAS), ale významně se zvyšuje pravděpodobnost, že diagnóza nebude jednoznačně uzavřena. Realizace cizojazyčných vyšetření má svá omezení. Nejvhodnější je, pokud dítě starší tří let rozumí česky a alespoň jeden z rodičů mluví a rozumí česky. Závěrečné konzultace probíhají v českém jazyce (případně v přítomnosti tlumočníka). 

We provide diagnostic assessment also to children with other mother tongue than Czech (given the importance of early detection of children with ASD), but please note that likelihood of a final diagnosis being unambiguously established significantly decreases. The implementation of foreign language examinations in our facility has its limitations. In order for the assessment to be as precise as possible, we prefer the child who is above three years of age understands Czech and at least one of the parents is a Czech language speaker. The final consultations are held in Czech (or with an interpreter).


Kontaktní osoby

Josefina Velíšková, odborná asistentka
diagnostika.nautis@nautis.cz, +420 606 729 672

PO, ST   9.00–12.00, 13.30–16.00

ÚT, ČT   9.00–12.00

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska
katerina.slaba@nautis.cz, +420 777 723 178

Libocká 40, 162 00 Praha 6 – Liboc

Přejít nahoru