Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Připravujeme pro Vás následující kurzy.

Semináře ZDVPP při SPC NAUTIS – Praha 9

Více informací o kurzech a možnost přihlášení na novém webu SPC.

Přidružené psychické poruchy nejen u žáků s PAS (lektor Mgr. Julius Bittmann)

27. 5. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS (lektorky PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová)

30. – 31. 5. 2024, 9:00-14:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 500 Kč

Využití motivace při vzdělávání žáků s PAS  (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

7. 6. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Jak pracovat se sociální nezralostí u dětí s PAS v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky (lektorka Mgr. Alena Perlínová)

12. 6. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

13. 6. 2024, 13:00-16:30, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

14. 6. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Jak pracovat se sociální nezralostí u dětí s PAS v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky (lektorka Mgr. Alena Perlínová)

13. 9. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

26. 9. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Nepřiměřené chování u žáků a studentů s PAS a jeho řešení (lektor Mgr. Julius Bittmann)

30. 9. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga z mateřských škol a přípravných stupňů a tříd základních škol (lektorka Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová)

1. 10. 2024

Využití motivace při vzdělávání žáků s PAS  (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

4. 10. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

17. 10. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Práce s kolektivem spolužáků žáků s PAS (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

21. 10. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

8. 11. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Žák s PDA v prostředí běžné základní školy (lektor Mgr. Julius Bittmann)

11. 11. 2024

Dospívání žáků s PAS (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

21. 11. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

ADHD u žáků základní školy (lektor Mgr. Julius Bittmann)

29. 11. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (středně a nízko funkčních) (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

5. – 6. 12. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

12. 12. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Přidružené psychické poruchy nejen u žáků s PAS (lektor Mgr. Julius Bittmann)

13. 12. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Kariérové poradenství u žáků s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

21. 3. 2025, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

jaro 2025, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS (lektorky PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová)

jaro 2025, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 500 Kč

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

jaro 2025, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

jaro 2025

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze středních škol (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

připravujeme nový termín

ADHD u žáků základní školy (lektor Mgr. Julius Bittmann)

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 13 000 Kč

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Kariérové poradenství u žáků s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na využití principů metody VOKS (lektorky Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová)

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

připravujeme nový termín, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Přejít nahoru