Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Připravujeme pro Vás následující kurzy.

Semináře ZDVPP při SPC NAUTIS – Praha 9

*Chcete si objednat kurz pro svou organizaci? Po kliknutí na „objednat pro organizaci“ nás budete moci kontaktovat e-mailem s požadavkem, o který kurz máte konkrétně zájem.

Dospívání žáků s PAS (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

14. 3. 2024, 13:00-16:30, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

20. 3. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Studium pro asistenty pedagoga

22. 3. – 24. 5. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 13 000 Kč

25. – 26. 3. 2024, 9:00-16:00 / 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

ADHD u žáků základní školy (lektor Mgr. Julius Bittmann)

8. 4. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Kariérové poradenství u žáků s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

15. 4. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

11. 4. – 12. 4. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Neverbální prostředky ve výchově (lektorky Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová)

16. 4. – 17. 4. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 3 900 Kč

Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

17. 5. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Přidružené psychické poruchy nejen u žáků s PAS (lektor Mgr. Julius Bittmann)

27. 5. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Využití motivace při vzdělávání žáků s PAS  (lektorky PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová)

7. 6. 2024, 9:30-15:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

13. 6. 2024, 13:00-16:30, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

14. 6. 2024, 9:00-17:00, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 500 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

26. 9. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Nepřiměřené chování u žáků a studentů s PAS a jeho řešení (lektor Mgr. Julius Bittmann)

30. 9. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 2 300 Kč

Práce s kolektivem spolužáků žáků s PAS (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

21. 10. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol (lektorka Mgr. Lenka Bittmannová)

12. 12. 2024, cena včetně občerstvení a studijních materiálů 1 800 Kč

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga z mateřských škol a přípravných stupňů a tříd základních škol (lektorka Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová)

připravujeme nový termín

Žák s PDA v prostředí běžné základní školy (lektor Mgr. Julius Bittmann)

připravujeme nový termín

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze středních škol (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

připravujeme nový termín

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole (lektorka PaedDr. Věra Čadilová)

připravujeme nový termín

Přejít nahoru