Mateřská škola při NAUTIS

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pedagogové denně pracují.

Do programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

  • pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý den),
  • didaktické činnosti (zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, poznávacích schopností),
  • hudební aktivity (zpěv a rytmizace na různé hudební nástroje),
  • výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami).

Mimo pravidelné denní aktivity chodí děti 1x týdně cvičit do tělocvičny libeňské sokolovny, 1x za 2 týdny probíhá v mateřské škole canisterapie vedená dobrovolnými terapeuty Občanského sdružení Hafík. Do týdenního programu jsou zařazeny i výlety na zajímavá místa (např. přírodovědná stanice, Zemědělské muzeum, botanická zahrada, výstavy, divadelní představení aj.

Provoz:

PO–ČT 7.30–16.00
PÁ       7.30–15.00

Kontaktní osoba

Bc. Monika Junová
ředitelka mateřské školy
monika.junova@nautis.cz, +420 774 757 820
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, budova libeňské sokolovny

Přejít nahoru