Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet

Dětská skupina Myšonet se od roku 2017 zaměřuje na péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Našim cílem je podpořit zapojení rodičů do pracovního procesu, vyrovnání příležitostí mužů a žen na pracovním trhu a sladění pracovního a rodinného života.

Skupina se zaměřuje nejen na péči o velmi malé děti od jednoho roku, a na děti s poruchou autistického spektra, jejichž výchova a vzdělávání jsou pro rodiče velmi náročné. Kapacita dětské skupiny je 10 míst.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v Operačním programu zaměstnanost (do 30. 6. 2022).

Podívejte se na video o dětské skupině Myšonet


Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Bittmannová
lenka.bittmannova@nautis.cz, +420 774 241 511
Mgr. Julius Bittmann
julius.bittmann@nautis.cz, +420 774 824 410
Údolní 26,  468 51 Smržovka

Přejít nahoru