Návrh změny péče o děti s PAS poslali senátoři do sněmovny

Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody terapie.

Senátoři ve středu přes vyhraněnou diskusi poslali do sněmovny návrh na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem. Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody terapie než jednu dosud užívanou. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od pojišťoven.

Předkladatelka návrhu Alena Dernerová (klub STAN) plánuje ve sněmovně uspořádat debatu zastánců jednotlivých metod práce s autisty. Proti úvahám o tom, že by změny mohly znamenat ohrožení péče o postižené, na plénu uvedla, že chce srovnat možnosti všech, kteří mají nějakou poruchu. Senátorská předloha stanovuje rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody terapie pro osoby s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a technika. Návrh má zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie.

Při projednávání novely zákona v roce 2017 se změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Podle odpůrců návrhu změna dostatečně jasně nevymezuje rozdíly mezi rolemi nově zaváděného terapeuta a nyní fungujícími analytiky.

Podle Senátem ve středu schváleného znění novely by terapeut mohl s klienty pracovat na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa.

zdroj: irozhlas.cz

Přejít nahoru