VZP bonifikuje praktické lékaře péčující o osoby s PAS

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického lékařství pro děti a dorost možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Řešení péče o pojištěnce s poruchou autistického spektra po dni dosažení 19. roku věku.

V praxi se objevují případy, kdy má poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) ve své pravidelné péči registrované pojištěnce, kteří dosáhli věku 19 let a u kterých je z důvodu zdravotního stavu (těžká porucha autistického spektra) problematický přechod k jinému registrujícímu lékaři, tj. ke všeobecnému praktickému lékaři (VPL). Registrace pacienta po dosažení 19. roku věku není u praktického lékaře pro děti a dorost možná.

Cílem programu je prostřednictvím dvou bonifikačních plateb podpořit praktické lékaře pro děti a dorost, kteří budou ochotni se zapojit do programu VZP PLUS – AUTISTÉ, aby:

si v individuálních případech ponechali po nezbytně dlouhou přechodnou dobu pojištěnce s těžkou poruchou autistického spektra v pravidelné péči;

vytvořili podmínky pro přechod pojištěnců s těžkou poruchou autistického spektra ke všeobecnému praktickému lékaři tak, aby tímto přechodem nedošlo k traumatizaci pojištěnce, v jejímž důsledku by mohlo dojít k odmítnutí čerpání zdravotní péče, kterou by pacient s ohledem na zdravotní stav vyžadoval. Péče o pojištěnce s těžkou poruchou autistického spektra vyžaduje zvýšenou časovou dotaci.

Bonifikace

Bonifikace je postavena na dvou bonifikačních platbách, které z finančního hlediska kompenzují:

  • kapitační platbu – vykázání výkonu č. 02990 – (VZP) Bonifikace za péči registrujícího PLDD o pacienta s těžkou poruchou autistického spektra ve věku od 19 let (paušální úhrada ve výši 5 000 Kč jedenkrát za rok na jednoho pojištěnce). Tato bonifikace slouží ke kompenzaci kapitační platby pro PLDD, který v individuálních případech má po nezbytně dlouhou přechodnou dobu pojištěnce s těžkou poruchou autistického spektra v pravidelné péči, a dále pro refundaci časové dotace, kterou je třeba při poskytování zdravotní péče vynaložit, aby pojištěnec s těžkou poruchou autistického spektra byl schopen akceptovat a zrealizovat přeregistraci k VPL;
  • časovou náročnost v souvislosti s vyšetřením a ošetřením pojištěnce s poruchou autistického spektra – vykázání výkonu č. 02991 – (VZP) Bonifikace za dispenzarizaci pojištěnce s těžkou poruchou autistického spektra ve věku od 19 let v ordinaci PLDD. Tento výkon je ohodnocen 100 Kč a vykazuje se společně s klinickým vyšetřením pojištěnce (cílené vyšetření, opakované komplexní vyšetření).

Účast v programu

Program se týká poskytovatelů v odbornosti 002 – praktický lékař pro děti a dorost a je zaměřen na pojištěnce s poruchou autistického spektra ve věku od 19, kteří nejsou registrováni v důsledku své základní diagnózy u všeobecného praktického lékaře (odb. 001) a nadále o ně pečuje praktický lékař pro děti a dorost. Podmínkou je, aby měl poskytovatel ve své péči pojištěnce, který má ve zdravotnické dokumentaci zprávu od ošetřujícího psychiatra, že s ohledem na dg. není schopen ke změně registrujícího praktického lékaře. O nasmlouvání bonifikačních výkonů, potažmo úhradového dodatku žádá poskytovatel na konkrétní rodné číslo, u kterého doloží požadované dokumenty.

Zdroj: portál VZP

Přejít nahoru