MŠMT předložilo návrh novely školského zákona, který může výrazně uškodit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

MŠMT předložilo návrh novely školského zákona, která je nyní ve fázi připomínkování. Pokud bude novela schválena, může to výrazně uškodit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. NAUTIS považuje novelu zákona za nepřipravenou.

Na konci října tohoto roku předložilo MŠMT návrh novely školského zákona, která je nyní ve fázi připomínkování. Pokud bude novela schválena, zásadně se změní způsob přidělování asistentů pedagoga na základních školách. Dosud byl asistent pedagoga přidělován konkrétnímu žákovi na doporučení školského poradenského zařízení. Nově bude každé škole dle několika parametrů určen maximální počet hodin práce asistenta pedagoga, na které poskytne MŠMT finance. NAUTIS považuje novelu zákona za nepřipravenou, nepodloženou řádnými analýzami a nejasně formulovanou a staví se proti jejímu projednání. NAUTIS svým postojem zároveň podporuje odmítavé stanovisko Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC) k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách ze 14. listopadu 2022. Stanovisko APSPC podepsalo k dnešnímu dni již téměř 500 rodičů, ředitelů škol, pedagogů, speciálních pedagogů, pracovníků školských poradenských zařízení a dalších odborníků.

Více se dočtete v naší tiskové zprávě.

Pokud s návrhem novely také nesouhlasíte, prosíme, podepište stanovisko Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC) k institucionalizaci asistentů pedagoga v základních školách.

Přejít nahoru