Podepsali jsme Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím

Ochrana lidí se zdravotním postižením před obecným i předsudečným násilím je nedostatečná. Proto jsme společně s In IUSTITIA a dalšími šestnácti organizacemi připravili a podepsali Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím.

Ochrana lidí se zdravotním postižením před obecným i předsudečným násilím je nedostatečná. Proto jsme společně s In IUSTITIA a dalšími šestnácti organizacemi memorandum připravili a 1. prosince jsme se v tiskovém sále Úřadu vlády sešli k jeho slavnostnímu podpisu. Vyzýváme v něm společnost, instituce i jednotlivce ke konkrétním krokům, které přispějí ke změně.

Z výzkumu Agentury EU pro základní práva vyplývá, že lidé s postižením jsou obětí fyzického násilí téměř dvakrát častěji. Výzkum In IUSTITIA zase ukázal, že z důvodu svého zdravotního stavu byl v posledních 5 letech napaden každý druhý respondent s postižením. Navzdory tak vysokým číslům neposkytuje trestní zákoník lidem se zdravotním postižením dostatečnou ochranu.

Připojte i vy svůj podpis pod memorandum a pomozte tak k ochraně lidí s postižením před diskriminací a všemi formami násilí.

Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková, jedna ze signatářek memoranda za NAUTIS, sociální pracovnice a poradkyně v oblasti práva, vysvětluje, proč se NAUTIS rozhodl zapojit do přípravy a podpisu memoranda:

„Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) se zapojil do přípravy a spolu s ostatními signatáři podepsal Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. Nedostatečná ochrana před násilím směřovaným na lidi se zdravotním postižením, kteří patří mezi ty nejzranitelnější, je pro nás alarmující. Výzkumy, které tento fakt potvrzují, jsou k dispozici u organizace In Iustitia, která toto téma veřejně zvedla. A my za NAUTIS ze své praxe dodáváme, že skoro každý příběh lidí s autismem i jejich pečujících a blízkých, se kterými se ve své činnosti denně setkáváme, zahrnuje podle našich poznatků prožitek nějakého násilí ze strany vnějšího světa. Od šikany již od školky, školy, přes nadávky, pohrdání a ponižování, po napadení či zneužití v dospívání či dospělosti…

Následky, které konfrontace s jakoukoli formou násilí zanechá, se u lidí s autismem obzvlášť těžko napravují. Tito lidé jsou již sami o sobě zatíženi diagnózou autismu a jejími projevy, a již tak mají problémy s porozuměním světu jako takovému. Natož světu, který jim přinesl zážitek násilí, které na nich bylo spácháno. Neměli bychom se smířit s tím, že násilí související s jejich postižením patrně někdy v nějaké formě zažily, jak se jeví z výzkumu organizace In Iustitia, až tři pětiny (!) všech lidí s jakýmkoli handicapem.

Vnímáme, že toto téma je závažné a měly by se urychleně podniknout dostatečně účinné kroky směřující k nápravě. Proto jsme se na přípravě Memoranda i následných krocích k prosazení jeho cílů rozhodli podílet i my v NAUTIS.“

Pro více informací o memorandu si přečtěte také tiskovou zprávu organizace In IUSTITIA.

Přejít nahoru