Zveřejňujeme výsledky Ceny APLAUS 2021

Letošní inovovaný ročník ročník Ceny APLAUS už zná výsledky hlasování. Vítězkou 9. ročníku se stala pedagožka hudby Lada Holaňová. Srdečně gratulujeme!

Cena APLAUS, kterou vyhlašuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS), a která je každoročně udělována jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe, zná svou letošní vítězku. Stala se jí Lada Holaňová, pedagožka hudby z Hradce Králové, za nastudování původního autorského muzikálu Pod jednou střechou, jehož cílem bylo seznámit veřejnost s možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí zdravých. Ani letošní, v pořadí devátý ročník Ceny APLAUS, nebude vzhledem k pandemické situaci v České republice vyhlášen slavnostně. Ocenění, nad kterým tradičně převzal záštitu poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, bude vyhlášeno pouze online.

Původní tří kategorie (jednotlivci, organizace a lidé s autismem) Ceny APLAUS byly tento rok zrušeny, soutěžilo se pouze v jedné kategorii: „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem“. Nominován mohl být kdokoli, kdo se v roce 2020 zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhal lidem s autismem či byl autorem jakéhokoli záslužného projektu, který lidem s PAS pomohl. Nominováni mohli nově být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují a v předešlém roce realizovali nové počiny. Porota byla složena z odborníka, donátora, zástupce NAUTIS, rodiče dítěte s autismem a člověka s autismem.

Příběh vítězky Lady Holaňové

Paní Lada je hudebnice tělem i duší, pracuje jako učitelka souběžně na dvou zcela odlišných typech škol – v MŠ, ZŠ a SŠ škole Daneta – škole pro děti s postižením a ZUŠ Střezina – výběrové škole pro děti s nadáním. V Centru Daneta vede deset let pěvecký sbor Daneťáček, kde více než polovinu členů tvoří žáci školy a klienti denního stacionáře s autismem. Paní Lada ve spolupráci s panem Radkem Škeříkem  – zástupcem ředitele na ZUŠ Střezina pro hudební obor, dirigentem a zakladatelem akordeonového orchestru Safari, spojili své síly a představili již několik zcela ojedinělých projektů, ve kterých se setkal svět dětí s postižením a svět dětí s nadáním. Jednalo se o nastudování hudebních pohádek Tři bratři, Zlatovláska, V peřině a v minulém roce měl premiéru původní autorský muzikál Pod jednou střechou. Cílem projektů bylo seznámit veřejnost s možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí s uměleckým nadáním. A zároveň v dětech rozvinout pocit sounáležitosti a radosti ze společné práce – tolik aktuální integrace či inkluze v oblasti umění. Všechny projekty měly velký ohlas i jako výchovné koncerty pro žáky základních škol. Paní Lada Holaňová je zároveň i matkou dospělého syna s Aspergerovým syndromem.

Na druhém místě se současně umístila paní Alena Nejedlá, autorka rubriky Neviditelná Poppy nového informačního portálu AutismPort a organizace Cesta domů, která se zasadila o klidný a důstojný odchod Jakuba, klienta Domova se zvláštním režimem, který byl onkologickým pacientem. Třetí místo patří skupině mladých mediků, kteří zajistili zřízení a provoz společného testovacího místa na provádění testů na Covid-19 pracovníků pražských organizací poskytujících sociální služby.

Vyhlášení Ceny APLAUS současně zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Letošní kampaň nese název Jiný, než kdo?! a vychází z autorské inscenace divadelního souboru lidí s autismem Dr.amAS. Inscenace se snaží poukazovat na mýty, které panují o lidech s autismem a které v povědomí udržují převážně lidé bez autismu. Název dala inscenaci odpověď jednoho u herců, který na otázku: „Kdy sis poprvé uvědomil, že jsi jiný?“ odpověděl: „Jiný? Jiný, než kdo?!“ Autorem grafické podoby kampaně je ilustrátor Lukáš Urbánek.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Přejít nahoru